ארגון ומינהל 3.
רישום והעברות תלמידים 3.10
המכללות הקדם-צבאיות - הרשמה והסברה לשנת הלימודים
התשס"א
3.10‎-2
המכללות הקדם-צבאיות הן מוסדות חינוכיים של צה"ל המשלבים לימודים
תיכוניים ואימונים קדם-צבאיים, תוך טיפוח סגולות אופי וחיי חברה שמטרתם
להכשיר בני נוער למלא בעתיד תפקידי פיקוד בצה"ל. רבים מהבוגרים
ממלאים תפקידים בכירים בצה"ל ורואים בשירותם ייעוד ושליחות לאומית.
הרשמה
למכללה הקדם-צבאית שליד בית הספר "הריאלי העברי" בחיפה ולמכללה
הקדם-צבאית שליד הישיבה התיכונית "אור עציון" יוכלו להירשם בוגרי כיתות
ח' ללימודים בכיתות ט' ובוגרי כיתות ט' ללימודים בכיתות י'. ההרשמה
למכללות הקדם-צבאיות לקראת שנת
הלימודים התשס"א, הנערכת בכל לשכות הגיוס, כבר החלה, ותימשך עד יום
א', כ"ח באדר א' התש"ס, 5 במרס 2000. פרטים נוספים וחומר הסברה
אפשר לקבל על ידי פנייה בכתב לד"צ 01191, ענף קדם-צבאי, תא
שוחרים.
הסברה
במסגרת פעולות ההסברה של המכללות הקדם-צבאיות יפנו גורמים מטעם
צה"ל אל מנהלי בתי הספר במטרה לפרסם כרזה בנושא המכללות
הקדם-צבאיות וכן להפיץ חוברת הסברה בין התלמידים.
כמו כן יבקשו נציגי המכללות הקדם-צבאיות לפיקוד לבקר בבתי הספר כדי
להציג לתלמידים מידע על תכניות הלימודים ועל האימונים ועל אורח החיים
במכללה.
ביקורים
מורים, הורים ותלמידים יוכלו לבקר כבודדים או בקבוצות מאורגנות במכללות
הקדם-צבאיות כדי להתרשם באופן בלתי אמצעי מתנאי החיים במכללה.
כדי לתאם ביקור מומלץ להתקשר ולתאם זאת עם מפקד המכללה
הקדם-צבאית או לעקוב אחר הפרסומים בעיתונות. כמו כן המכללות
הקדם-צבאיות מזמינות את המועמדים ואת הוריהם ל"ימים פתוחים"
שיתקיימו במועדים הבאים:
במכללה שליד בית הספר "הריאלי העברי" בחיפה
א. ביום ג', ב' באדר א' התש"ס, 8 בפברואר 2000, בשעה 16
ב. ביום ג', כ"ג באדר א' התש"ס, 29 בפברואר 2000, בשעה 16
במכללה שליד הישיבה התיכונית "אור-עציון"
ביום ג', ט"ז באדר א' התש"ס, 22 בפברואר 2000, בשעה 17.30, וכן
בתיאום טלפוני מראש בטל' 08‎-8589704.
מנהלי בתי הספר נקראים לסייע ככל האפשר בעידוד ובהכוונה של נערים
מוכשרים למכללות הקדם-צבאיות.


בשאלות אפשר לפנות אל ראש מדור עתודה, רס"ן עינת לנגבורג,
טל' 03‎-5693247 ו-03‎-5695088.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/6, כ"ה שבט תש"ס, 1 בפברואר 2000