ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
תיקון לסעיף 3.5‎-2 בחוזר "הודעות ומידע" תשס/4, "מהלך שנת
הלימודים התשס"א"
(תשס)3.5‎-4
בהודעה על פתיחת שנת הלימודים התשס"א בחוזר "הודעות ומידע"
תשס/4, סעיף 3.5‎-2, נשמטו בטעות גני הילדים. הנוסח צריך להיות אפוא
זה:
פתיחת שנת הלימודים: הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי
הספר העל יסודיים, בכיתות י"ג-י"ד ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה יתחילו
ביום שישי, א' באלול התש"ס, 1 בספטמבר 2000.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/6, כ"ה שבט תש"ס, 1 בפברואר 2000