ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד - ובאתרי
היחידות
(תשס)3.6‎-5
האגף לחינוך מבוגרים - מידעון למוסדות: הוועדה לאישור קיום קורסים
לגמול השתלמות (למעט עובדי הוראה) פרסמה מידעון למוסדות
המציג את הליך האישור של קורסים לגמול השתלמות עבור עובדי
ציבור. כמו כן יש אפשרות להוריד טפסים שונים המוגשים לוועדה.
 
1. 


כתובת האתר: .http://www.education.gov.il/adult-educationהאגף לחינוך קדם יסודי - שיתוף הורים: באתר האגף הושם דגש על
הנושא של שיתוף הורים בגני ילדים. מתוארים תקצירי תכניות, ויש
הפניה לפרסומים רלוונטים, כגון "מעורבות הורים בספריית גני
הילדים", "התבוננות הורים בילדיהם במהלך שעות הלימודים בגן
הילדים", "מעורבות הורים בפעילות הילד" ועוד. כמו כן מוצגת מדיניות
המשרד לגבי הקשר הורים-ילדים הבאה לידי ביטוי בהוראות חוזרי
המנכ"ל.
 
2. 


כתובת האתר: .http://www.education.gov.il/preschool


האגף לתרבות תורנית - אירועים וחוגים תורניים ברחבי הארץ: באתר
האגף אפשר למצוא מידע על אירועים ועל חוגים תורניים המתקיימים
ברחבי הארץ מדי שבוע. המידע כולל את מועד האירוע/החוג, את
הנושא, את פרטי איש הקשר ועוד. כמו כן מפורסמים הגיגים וציטטות
מן המקורות על חגי ישראל ועל ערכים ועל אישים תורניים כמו הרב
מאיר בר-אילן, הרב יעקב ריינס ועוד.
 
3. 


כתובת האתר: .http://www.education.gov.il//toranit


רשות הספורט - ביטאון החינוך הגופני והספורט: באתר הרשות
מפורסמים ביטאוני החינוך הגופני והספורט היוצאים לאור מטעם מכון
וינגייט ורשות הספורט. הביטאון עוסק בהיבטים מדעיים, מקצועיים
ויישומיים של החינוך הגופני והספורט ומיועד בעיקר למורים לחינוך
גופני, למאמנים, לסטודנטים במכללות ולשוחרי ספורט.
 
4. 


כתובת האתר: .http://www.education.gov.il//sport
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/6, כ"ה שבט תש"ס, 1 בפברואר 2000