בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
שעת חירום 5.4
תרגיל התגוננות אזרחית במוסדות החינוך (תשס)5.4‎-3
תרגיל התגוננות אזרחית במוסדות החינוך יתקיים השנה ביום ב', כ"ט
באדר א' התש"ס, 6 במרס 2000, בין השעות 12‎-10.
 
1. 
בבתי ספר אזוריים יתקיים תרגיל פינוי ללימודים חלופיים ביישובים.
התרגיל יתסיים בשעה 13.
 
2. 
התרגיל יתחיל בכל מוסדות החינוך בארץ, למעט גני הילדים, באירוע
רעידת אדמה, על פי הנוהל המובא בסעיף 270 של חוזר נו/8.
 
3. 
גני הילדים יתורגלו השנה באחד משני סוגי התרחישים האלה:
(א) כניסה למקלט/למרחב מוגן
(ב) פינוי למקום חלופי.
 
4. 
אין לתכנן כל פעילות חוץ-בית-ספרית ביום התרגיל.
 
5. 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מנהל גף שעת חירום,
מר שאול יגיל, טל' 02‎-5603001.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/6, כ"ה שבט תש"ס, 1 בפברואר 2000