עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
כתובת חדשה לבית הספר לעובדי הוראה בכירים ע"ש עמנואל יפה (תשס)8.2‎-3
בית-הספר לעובדי הוראה בכירים ע"ש עמנואל יפה עבר בחודש אוקטובר
99 למשכנו החדש, בבית ההארחה ע"ש רבין, רח' נחמן אביגד 1, ירושלים
93707.


מספרי הטלפונים החדשים של בית הספר הם 02‎-6490100
ו-02‎-6490101.
מספר הפקס': 02‎-6788382.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/6, כ"ה שבט תש"ס, 1 בפברואר 2000