אוכלוסיות מיוחדות 1.
פנימיות 1.8
כנס החינוך הפנימייתי, התש"ס (תשס) 1.8‎-2
כנס החינוך הפנימייתי - התש"ס יתקיים במרכז הכנסים בקיבוץ שפיים,
ביום רביעי, כ"ט באדר ב' התש"ס (5 באפריל 2000), בסיסמה "עם הפנימייה
קדימה", בהשתתפות שר החינוך, מר יוסי שריד.
לכנס מוזמנים מחנכי פנימיות, חניכים ובוגרים. תוצג בו תערוכה עכשווית
של החינוך הפנימייתי, תתקיימנה סדנאות בתחומים השונים של העשייה
המקצועית של המחנכים והעובדים השונים, ותינתנה הרצאות מרכזיות
במליאה, שהמרכזית שבהן תהיה הרצאתו של שר החינוך, מר יוסי שריד.


פרטים והרשמה: ד"ר שלום שמאי, יו"ר הוועדה המארגנת, המינהל
לחינוך התיישבותי ועליית הנוער, רח' קפלן 12, תל אביב 64734,
טל' 03‎-6930426, פקס' 03‎-6930352, דואר אלקטרוני
merkazia@Kfar-olami.org.il .



הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/7(א), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000