אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
עישון, סמים ואלכוהול 2.5
היום הבינלאומי ללא עישון במערכת החינוך - פעילות
ותחרות פרסים
(תשס) 2.5‎-2


היום הבינלאומי ללא עישון יתקיים השנה בארץ ובעולם ביום ד', כ"ו באייר,
31.5.2000.
השנה ייוחד הנושא לקשר שבין עישון סיגריות לתעשיית
הבידור המעודדת צעירים להתחיל לעשן.
מערכת החינוך נערכת ליום זה באמצעות השירות הפסיכולוגי-הייעוצי
ובשיתוף המחלקה לבריאות במשרד, הליגה למלחמה בסרטן, הליגה למלחמה
במחלות ריאה ושחפת, הפורום הישראלי למניעת עישון ומשרד הבריאות -
המחלקה לחינוך לבריאות.
על פי המחקר "נוער בישראל, רווחה חברתית, בריאות והתנהגויות סיכון
במבט בינלאומי" שערכו יוסי הראל ואחרים ושהתפרסם בדצמבר 1997 נמצאו
הנתונים האלה:
שיעור המעשנים עולה עם הגיל, ל-9.5% בכיתות ט' ו-י' ול-16.7% בכיתות
י' ו-י"א.
 
 
העלייה הגדולה ביותר באחוז המעשנים (לפחות פעם בשבוע) מתרחשת אצל
בנים במעבר מכיתה ח' לכיתה ט' (מ-5.7% בכיתה ח' ל-13.7% בכיתה ט').
ייתכן שעלייה זו קשורה, לפחות בחלקה, למעבר מבית הספר היסודי
לחטיבת הביניים.
 
 
אצל בנות העלייה הגדולה באחוז המעשנות היא במעבר מכיתה ט' (7.4%)
לכיתה י' (14.6%).
 
 
אחוז התלמידים המעשנים מוצרי סיגריות או מוצרי טבק (כגון נרגילות)
לפחות פעם ביום הוא: בכיתות ו'-ז' 2.2%, בכיתות ח'-ט' 5.3%
ובכיתות י'-י"א %.11.2 בקרב בנות אחוז המעשנות מדי יום עולה
מ-0.2% בכיתות ו'-ז' ל-3.6% בכיתות ח'-ט' ול-9.6% בכיתות י'-י"א.
 
 

מנהלי בתי הספר נקראים להקדיש לקראת יום זה שיעורים מיוחדים למניעת
העישון.


לקבלת עצה, הדרכה וחומרי עזר אפשר לפנות -
 
לשירות הפסיכולוגי הייעוצי, משרד החינוך, היחידה
לתכניות למניעת סמים, פקס' 02‎-5603256;
 
1.    
לאגודה למלחמה בסרטן:  2.   
לקבלת חומר הסברה באופן מרוכז לכיתה, פקס'
02‎-5719577
 
א.   
להזמנת הרצאות ממדריכים וממומחים בנושא מניעת
נזקי העישון, פקס' 03‎-5719577, האגודה למלחמה
בסרטן, רח' רביבים 7, גבעתיים 53103
 
ב.   
להשתתפות בקורס גמילה מעישון, טל' 1800‎-599995
ו-03‎-5719577
 
ג.   
למשרד הבריאות, טל' 02‎-6728888, ובימי ד' טל'
02‎-6772865.
 
3.   

תחרות הפרסים

לקראת היום הבינלאומי תתקיים תחרות פרסים בין בתי הספר שיפעילו
תכניות ייחודיות בנושא העישון. התחרות תתקיים בחסות הליגה למניעת
מחלות ריאה ושחפת ובשיתוף משרד החינוך - שפ"י.
הפרסים יחולקו ביום הבינלאומי בכנס חגיגי. פרטים נוספים יינתנו רק
לבתי הספר שימלאו את הספח שלהלן ויירשמו כמשתתפים בתחרות.
אלה הפרסים המוצעים:
- פרס ראשון בשווי 3,000 ש"ח
- פרס שני בשווי 2,000 ש"ח
- פרס שלישי בשווי 1,000 ש"ח.
הקריטריונים להשתתפות בתחרות
בית הספר יפעיל תכנית על פי עקרונות המניעה (מרכיביה יהיו מידע,
עמדות וצרכים, כישורי חיים ופעילויות חווייתיות תוך קיום דיאלוג
עם התלמידים ועירובם בתכנית).
 
1. 
בית הספר יערב גורמים מהקהילה כשותפים, כמנחים, כמרצים וכד'.
 
2. 
בית הספר ישלב את פעילויות החינוך במקצועות הלימוד השונים.
 
3. 
בית הספר יתעד את הפעילויות בקלטת וידיאו, בדיסק, במצגת,
בפוסטרים או בחוברת עם תמונות להמחשה, ויצרף בנספח הסבר על
הפעילות, על היקפה ועל מספר התלמידים המשתתפים בה.
המעוניינים להשתתף בתחרות ימלאו את הספח שלהלן וישלחוהו לפקס'
02‎-5603256, עבור היחידה לתכניות למניעת סמים.
ועדה מיוחדת תבחר את בתי הספר הזוכים. את העבודות המתועדות יש
לשלוח לא יאוחר מיום ג', י"ג בניסן (18.4.2000) למשרד החינוך,
השירות הפסיכולוגי הייעוצי, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911.

 
4. 

אל: היחידה לתכניות מניעה - שפ"י
פקס' 02/5603256, כתובת: רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911
אני מעוניין להשתתף בתחרות הפרסים בנושא העישון.
 
תיאור
התכנית  
השכבה/הכיתה שבה
תופעל התכנית
 
מס' הטלפון או
הפקס'
 
שם ביה"ס
שם המנהל 
        
 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/7(א), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000