ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשת לימודים בחודש מרס (תשס) 3.5‎-5


פורים: הימים שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר ב' התש"ס (21‎-20
במרס 2000). הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר ב' התש"ס (23 במרס
2000), בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/7(א), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000