בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
לימודי אמנות לבגרות במסלול העיוני, 4 י"ל,
שאלונים 934631 ו-065
(תשס) 4.3‎-12
מבנה בחינת הבגרות  1. 
הבחינה כוללת ארבעה פרקים:
פרק ראשון - התבוננות ביצירות אמנות
פרק זה כולל שאלות בהתבוננות ביצירות אמנות (ציור, פיסול,
אדריכלות, הדפס, אומנויות, צילום, מולטימדיה) תוך שימוש בשפת האמנות
ובמושגי יסוד (חלק א' 1 בתכנית הלימודים באמנות, התשנ"ח).

פרק שני - נקודות מוצא
פרק זה כולל שאלות המתייחסות לשלוש נקודות המוצא הבאות (חלק א' 2
בתכנית הלימודים באמנות, התשנ"ח):
א. מציאות פנימית ומציאות חיצונית
ב. אמן וחברה
ג.  מסורת וחדשנות.

פרק שלישי - אמנות בהקשרים שונים
פרק זה כולל שאלות המתייחסות למאמר, לתערוכה, לשילוב בין נקודות
המוצא ולשילוב בין נקודת מוצא לתקופת העמקה (חלקים א' + ב' בתכנית
הלימודים באמנות, התשנ"ח).

פרק רביעי - העמקה בתקופה
המורה יבחר תקופה אחת להעמקה מבין ארבע התקופות האלה:
א. העת העתיקה
ב. Zימי הביניים
ג.  הרנסנס
ד. מנייריזם, בארוק, רוקוקו.
פרק זה כולל שאלות המתייחסות לארבע התקופות המוצעות ושאלה אחת מכל
תקופה המתייחסת לתקופת ההעמקה בזיקה לאמנות המודרנית ולאמנות בת
זמננו (חלק ב' בתכנית הלימודים באמנות, התשנ"ח).
 
 
מבנה שאלון הבחינה ומפתח ההערכה  2. 
בשאלון ארבעה פרקים:   
פרק ראשון - התבוננות ביצירות אמנות: בפרק זה ארבע שאלות, ועל
התלמיד לענות על שתי שאלות. לכל שאלה 12 נקודות, וסך הכול אפשר לצבור
24 נקודות.
 
 
פרק שני - שלוש נקודות המוצא: בפרק זה ארבע שאלות, ועל התלמיד
לענות על שתי שאלות. לכל שאלה 14 נקודות, וסך הכול אפשר לצבור 28
נקודות.
 
 
פרק שלישי - אמנות בהקשרים שונים: בפרק זה ארבע שאלות, ועל התלמיד
לענות על שתי שאלות. לכל שאלה 16 נקודות, וסך הכול אפשר לצבור 32
נקודות.
 
 
פרק רביעי - העמקה בתקופה: בפרק זה שלוש שאלות על כל תקופה, ועל
התלמיד לענות על שאלה אחת המתייחסת לתקופה שלמד בכיתה. לשאלה 16
נקודות.
 
 
משך הבחינה: שלוש שעות.
הערה: כל תצלומי היצירות שבשאלון הבחינה ילוו בכתוביות זיהוי.
 
 

מאמרי חובה לבחינה  3. 
א' טננבאום (1991), "חמש עלמות מחפשות מפרש", סטודיו, 22‎-21, עמ'
50‎-49.
 
1.   
א' מילר (1991), "פשר הפרשנות", סטודיו, 22‎-21, עמ' 41.
 
2.   

רשימה ביבליוגרפית מומלצת  4. 
מ' אבי יונה, י' ידין (עורכים) (1986), 6000 שנות אמנות בארץ ישראל,
ירושלים, כתר.
ו' בקט (1999), סיפורו של הציור, אור יהודה, הד-ארצי.
א' גולדנברג (עורכת) (1998), אמנות כל ההקשרים, תל אביב, עלמ"א,
ידיעות אחרונות.
י' גולני (1999), שער לארכיטקטורה, תל אביב, דביר.
נ' הדס (1996), עיונים באמנות המאה ה-20, חולון, המרכז לחינוך
טכנולוגי.
א' הנפלינג (1999), אסתטיקה: מבוא פילוסופי, תל אביב,
האוניברסיטה הפתוחה.
ת' מיכאלי (1998), קדימה המזרח באמנות ישראל, ירושלים, מוזיאון
ישראל.
ח' מאור (1996), עיניה של האמנות, ארבע דרכי התבוננות של האמנות
במציאות, תל אביב, סל תרבות ארצי, אמנות לעם.
ז' עמישי-מייזליש (עורכת) (1981), אמנות בעידן הטכנולוגי, תל אביב
האוניברסיטה הפתוחה.
ד' פייפר (עורך) (1983), אנציקלופדיה לאמנות הציור והפיסול,
ירושלים, כתר (כרכים א'-ד').
ס"ב רות (עורך) (1974), האמנות היהודית, רמת גן, מסדה.
ב' תמוז, ד' לויטה, ג' עפרת (1980), סיפורה של אמנות ישראל, תל אביב,
מסדה.
כתבי עת
מותר, כתב העת של הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב,
ביתן הוצאה לאור.
משקפים, רבעון לאמנויות. ירושלים: מוזיאון ישראל בשיתוף עם ידיעות
אחרונות.
סטודיו, כתב עת לאמנות, תל אביב, סטימצקי.
 
 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/7(א), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000