בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
תאריך בחינת הבגרות בחינוך גופני- התש"ס (תשס) 4.3‎-13


בחינת הבגרות במגמת חינוך גופני, סמלי שאלון 914533 ו-914543, תיערך
ביום חמישי, כ"ט בניסן התש"ס (4.5.2000), בשעה 9.


בדבר פרטים נוספים אפשר לפנות אל מר אברהם זוכמן, המפמ"ר והממונה על
החינוך הגופני, טל' 03‎-5615516.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/7(א), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000