חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
משלחות נוער לחו"ל 7.6
בקשת אישור ליציאת משלחת לפולין, לליטה ולצ'כיה -
תיקון לסעיף 7.6‎-4 בחוזר הוראות הקבע תשס/6
(תשס) 7.6‎-2
בסעיף 7.6‎-4 של חוזר הוראות הקבע תשס/6 פרסמנו בנספח ג, עמ' 29, את
רשימת המנהלים המחוזיים של מינהל החברה והנוער הממונים על אישור יציאת
משלחות נוער לפולין. בטעות נשמט שמו של מנהל האגף לחינוך התיישבותי. לפיכך
אנו מפרסמים תיקון בחוזר הוראות הקבע תשס/7(א), סעיף 5-.7.6


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/7(א), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000