חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
נוער שוחר מדע 7.8
אולימפידע 2000 - תגליות ששינו את פני המאה (תשס) 7.8‎-2
האולימפידע הוא פרויקט בינלאומי לאיתור ולטיפוח מצוינות בקרב תלמידי
כיתות ח'-ט' המתעניינים במדעים ובטכנולוגיה. לפרויקט שותפים המוזיאון
הלאומי למדע ומשרד החינוך, הטכניון ומכון ויצמן.
אחת ממטרות הפרויקט היא לעורר עניין בנושאים מדעיים וטכנולוגים אצל
בני נוער רבים ככל האפשר ומכל שכבות האוכלוסייה, בעלי מוטיבציה, יכולת
לימוד וחשיבה יצירתית ומקורית.
המשתתפים אינם נדרשים לשלם עבור השתתפותם באולימפידע. לאחר שני שלבי מיון
המתקיימים במרכזים אזוריים ברחבי הארץ מוזמנים העוברים את השלב השני
להשתתף בסדנת קיץ מדעית בתנאי פנימייה הנמשכת כשבועיים, ומשתתפים בה
בני נוער מהארץ ומחו"ל. הסדנה מתקיימת בחיפה, ובסיומה נבחרים ממשתתפי
הסדנה מתמודדים על שלב הגמר הנושא אופי של חידון מדעי.


תלמידים המעוניינים לקחת חלק בפרויקט יכולים לשלוח
פרטים מלאים - שם מלא, כתובת מגורים, עיר, טלפון (כולל קידומת),
שם בית הספר והכיתה -
אל הכתובת הזו: המוזיאון הלאומי למדע, אגף התכניות למבקרים (עבור
אולימפידע), ת"ד 44927, חיפה 31448, או לפקס' 04‎-8627728.
אפשר לשלוח רשימות תלמידים מרוכזות דרך בית הספר.הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/7(א), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000