עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
יום עיון ארצי למפקחים בנושא ההתמחות בהוראה (סטאז') (תשס) 8.2‎-4
יום עיון ארצי בנושא ההתמחות בהוראה (סטאז') ייערך ביום שלישי, ו'
בניסן התש"ס (11.4.2000), במלון שלום, רח' שחראי, בית וגן, ירושלים.
הכנס מיועד לכל המפקחים הכוללים, לכל המפקחים על הוראת המקצועות השונים ולכל
המפקחות על גני הילדים.
לכנס מוזמנים -
מנהלי המחוזות;
 
1. 
בעלי תפקידים במטה המשרד;
 
2. 
בעלי תפקידים במחוזות: מנהלי המחוזות, הרפרנטים לנושא ההתמחות
(סטאז');
 
3. 
ראשי יחידות כוח אדם;
 
4. 
נציגי הסתדרות המורים;
 
5. 
בעלי התפקידים בנושא ההתמחות (סטאז') במכללות.
 
6. 
בכנס יידונו הנושאים האלה:
תהליכי כניסה לעבודה בחינוך בישראל ובעולם
 
 
רעיון ההתמחות בהוראה - רציונל ויישום
 
 
תהליכי השיבוץ של המורים במערכת הסטאז'
 
 
תהליכי הערכה בית ספרית של הסטאז'ר
 
 
תפקידי המפקח בסטאז'
 
 
תרשים זרימה של השיבוץ, הקליטה בשדה, ההערכה, הרישוי ומיכון
התהליך של הסטאז'
 
 
תהליכי בקרה והערכה של הסטאז'.
 
 
תכנית מפורטת תישלח למוזמנים במועד מאוחר יותר.


פרטים והרשמה באגף להכשרת עובדי הוראה, טל' 02‎-5603670
ו-02‎-5603671,
פקס' 02‎-5605660.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/7(א), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000