תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
שינוי גיל המשתתפים בתחרויות הבינלאומיות של בתי הספר (תשס) 9.3‎-5
ההתאחדות הבינלאומית לספורט בתי-הספר (I.S.F) החליטה כי החל מתאריך 1
בספטמבר 2000 יהיה הגיל המקסימלי של המשתתפים בכל תחרויות הספורט
הבינלאומיות של בתי-הספר גיל 17, ולא כפי שהיה עד עתה, שהיה מותר
להשתתף במשחקי הכדור עד גיל 18. שינוי זה דורש שינויים רבים בארגון
המסגרות של תחרויות הספורט של בתי-הספר בישראל. עם קבלת ההחלטות על
השינויים נפרסם בחוזר המנכ"ל את המסגרות של תחרויות בתי-הספר לשנת
הלימודים התשס"א.


לפרטים נוספים ניתן לפנות אל המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 03‎-5615516.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/7(א), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000