תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
שימוש באטלס שמות היישובים והמקומות בישראל בשיעורי
הגיאוגרפיה
(תשס) 9.7‎-7
האטלס "שמות היישובים והמקומות בישראל, 50 שנות התיישבות,
1998‎-1948", בהוצאת כרטא ובעריכת חנה ביתן, ועדת השמות הממשלתית, משרד
ראש הממשלה, יצא לאור במהדורה שנייה, וחולק לכל בתי הספר בסוף שנת
הלימודים התשנ"ט. בעקבות פניות רבות של בתי ספר לרכוש את האטלס אנו
מודיעים על האפשרות לרכוש אותו הן בחנויות הספרים והן בהוצאת "כרטא",
רח' האומן 18, ירושלים, טל' 02‎-6783355 (מחיר קטלוגי 128 ש"ח, כולל מע"מ).
המפמ"ר לגיאוגרפיה ממליץ שנושא חשוב זה - "שם לכל יישוב", שמות היישובים
ומקורותיהם - ישולב בשיעורי הגיאוגרפיה של ארץ ישראל בבתי הספר
היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות, וזאת במסגרת המטרות
הכלליות של הוראת הגיאוגרפיה לטיפוח הזיקה לנופיה הטבעיים
והתרבותיים של ארץ ישראל. חקר שמות היישובים יכול להיעשות על פי תכנית
הלימודים הקיימת, הן במסגרת לימוד "היישוב שלנו" והן בלימוד הארץ על חבליה
ועל אזוריה, בכל הכיתות שנלמדים בהן נושאי הגיאוגרפיה של ארצנו.


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר לגיאוגרפיה,
מר יצחק הינברגר, טל' 02‎-5603598.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/7(א), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000