תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
השתלמות במחשבת ישראל בבית יציב בנושא
"עזה כמוות אהבה"
(תשס) 9.7‎-9
בימים ראשון-שלישי, ד'-ו' בניסן (11‎-9 באפריל 2000), תתקיים בבית-יציב
בבאר שבע השתלמות במחשבת ישראל בנושא "עזה כמוות אהבה". ההשתלמות
מיועדת למורים ללימודי היהדות וההומניסטיקה בחינוך הכללי, והיא תעסוק
בהיבטים שונים של מושג
האהבה בתרבות ישראל, כמו אהבה גופנית ואהבה רוחנית, אהבה אירוטית -
סמל וממשות, אהבה שאינה תלויה בדבר ועוד. בהשתלמות תשולבנה הרצאות
וסדנאות מתחומי מחשבת-ישראל, מקרא, ספרות, אמנות ופסיכולוגיה.


המעוניינים יפנו לד"ר משה מרגליות, טל' 03‎-9244970,
פקס' 07‎-6283506.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/7(א), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000