ארגון ומנהל 3.
רישום והעברות תלמידים 3.10
רישום תלמידים למוסדות חינוך 3.10‎-3
 
1 במרס 2000
 
  תאריך תחולה 
עדכון
החוזרים
המיוחדים
ד' ו ו' התש"ם
 
  מטרת הפרסום  חובת הרישום למוסדות החינוך חלה על הורי התלמיד או על האפוטרופוס שלו.
 
1. 
חובת הרישום מוגבלת לשלבי הגיל בלבד: לגני חובה, לבתי ספר יסודיים
 ולבתי ספר על- יסודיים.
2. 
אין לחייב רישום במעבר מכיתה לכיתה באותו שלב גיל.
 
3. 
אין להתנות רישום תלמיד או קבלתו למוסד חינוך בכל תשלום שהוא.

 
4. 


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל הפדגוגי,
טל: 02‎-5604028
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/7(א), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000