חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
משלחות נוער לחו"ל 7.6
בקשת אישור ליציאת משלחת לפולין, לליטה ולצ'כיה -
תיקון לסעיף 7.6‎-4 בחוזר הוראות הקבע תשס/6
7.6‎-5
 
1 במרס 2000
 
  תאריך תחולה 
עדכון חוזר תשס/6
סעיף 7.6‎-4
 
  מטרת הפרסום  


בסעיף 7.6‎-4 של חוזר הוראות הקבע תשס/6 פרסמנו בנספח ג, עמ' 29, את
רשימת המנהלים המחוזיים של מינהל החברה והנוער הממונים על אישור יציאת
משלחות נוער לפולין. בטעות נשמט שמו של מנהל האגף לחינוך התיישבותי. לפיכך
אנו מפרסמים להלן שוב את נספח ג המתוקן וגם את נספח ד שמעבר לדף ומבקשים
להחליף את עמ' 11 ו-12 של סעיף 7.6‎-4 בעמ' 15 ו-16 שלהלן.נספח ג
רשימת המנהלים המחוזיים של מינהל החברה והנוער הממונים
על אישור יציאת משלחות נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה

מס' הפקס'  מס' הטלפון  הכתובת  שם המנהל  המחוז 
06‎-6500188  06‎-6500110  בית הממשלה,
נצרת
 
אליעזר
ארט
 
צפון 
   06‎-6500364  עילית 17105     
04‎-8353718  04‎-8353717/9  חורי 2, מגדל
הנביאים,
 
גדעון בן
מיכאל
 
חיפה 
     חיפה     
03‎-5124882  03‎-5124879/0  שוקן 18,
תל-אביב
66556
 
יצחק
דוידוביץ
 
מרכז 
03‎-5124812  03‎-5124890/1  שוקן 18,
תל-אביב
66556
 
משה
רובוביץ
 
תל-אביב 
07‎-6464174  07‎-6464252  דרך הנשיאים,