הוראה זו מבוטלת
ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש
למעבר להוראה המעודכנת
תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
טיפוח הקריאה בקול בשיעורי הספרות והתנ"ך 9.7?-5
 
1 במרס 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


מומלץ שכל המורים יתחילו את שיעורי הספרות והתנ"ך בקריאה של קטע, פרק,
שיר או סיפור. הקריאה בקול מכילה בתוכה מידה רבה של מימוש פרשני, והיא
מקרבת את התלמידים לקריאה, מאפשרת להם להבין טוב יותר את הטקסט הנלמד
וגורמת להם הנאה מן הנלמד. רצוי שהקריאה בקול תבוצע גם על-ידי תלמידים, לאחר
הכנה מוקדמת.


בשאלות אפשר לפנות למפמ"רים לספרות ולתנ"ך, טל' 03?-5603588.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/7(א), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000