דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד 6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשס"א
בפיקוח משרד החינוך
(תש"ס)6.3‎-6

2. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות ב'-ו'

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר  המס' הקטלוגי
     
לימודי יהדות

2.10
7.60  מט"ח  למה חנוכה?, חוברת לתלמיד לכיתות ד'-ו' 
(חגים) / מט"ח **
2.10.001/00 
76.20  מט"ח  למה חנוכה?, מרכז למידה, כולל משחק / מט"ח **  2.10.002/00 
1.60  מט"ח  למה חנוכה?, דפי הדרכה למורה / מט"ח **  2.10.003/00 
13.50  מט"ח  ברוכים הבאים - מושגים ראשוניים על עם
ישראל ותרבותו לתלמידים עולים, לכיתה ד' 
ומעלה (ממ', ממ"ד) / מט"ח *
2.10.004/00 
14.05  טח"י  קשת וענן, ב', תדריך למורה / י' הרטום + צוות ** 2.10.902/00 
19.30  טח"י  קשת וענן, ג', תדריך למורה / י' הרטום + צוות ** 2.10.903/00 
15.95  טח"י  קשת וענן: חגי תשרי, חוברת עבודה לתלמיד
לכיתות ג'-ו' / י' וינקלר, ש' פריאל *
 
2.10.905/00 
14.65  טח"י  קשת וענן: ט"ו בשבט, חוברת עבודה לתלמיד,
לכיתות ג'-ו' / י' וינקלר, ש' פריאל *
 
2.10.906/00 
16.00  טח"י  הכנרי המת (ליום השואה)  2.10.907/00 
16.05  טח"י  חלום ישן - מדינה חדשה (ליום העצמאות)  2.10.908/00 
16.00  טח"י  סוד המדורים (ל"ג בעומר)  2.10.909/00 
       
תנ"ך

2.11
        תורה לבית הספר הממלכתי 
44.95  הד ארצי
תנ"ך מפורש לביה"ס - בראשית, לכיתה ב'/א' 
אהובה, ד' שי
2.11.005/00 
10.70  הד ארצי
תנ"ך מפורש לביה"ס - בראשית, מדריך למורה/
אהובה, ד' שי
2.11.005/01 
33.15  הד ארצי
תנ"ך מפורש לביה"ס - בראשית, חוברת עבודה/
א' אהוביה, ד' שי
2.11.005/02 
43.00  הד ארצי
שמות, ויקרא, במדבר / ד' שי, א' אהוביה  2.11.006/00 
15.00  הד ארצי
שמות, ויקרא, במדבר, מדריך למורה / ד' שי,
א' אהוביה
 
2.11.006/01 
33.00  הד ארצי
שמות, ויקרא, במדבר, חוברת עבודה /
פנינה ירוחמי
 
2.11.006/02 
11.95  יבנה  תורה לילד א' (בראשית) / נ' גבריאלי, ב' אביבי,
א' מינקוביץ *
 
2.11.012/00 
חינם  יבנה  תורה לילד א' (בראשית), מדריך למורה / ב'
אביבי, מ' הרפז
 
2.11.012/01 
3.90  יבנה  תורה לילד א' (בראשית), חוברת עבודה לתלמיד
א'-ב' / א' מינקוביץ, ב' אביבי, מ' הרפז *
 
2.11.013/00 
13.40  יבנה  תורה לילד ג', שמות-ויקרא, מקראה / ב' אביבי,
מ' הרפז
 
2.11.014/00 
13.40  יבנה  תורה לילד ג', שמות-ויקרא, מדריך למורה / ב'
אביבי, מ' הרפז
 
2.11.014/01 
7.25  יבנה  תורה לילד ג', שמות-ויקרא, חוברת עבודה /
ב' אביבי, מ' הרפז
2.11.014/02 
31.05  יבנה  בראשית לילד, ספר לתלמיד, לכיתה ב' / ב'
אביבי, מ' טורנר
 
2.11.040/00 
חינם  יבנה  בראשית לילד, לכיתה ב', מדריך למורה / ב'
אביבי, מ' טורנר
 
2.11.040/01 
34.80  יבנה  בראשית לילד, לכיתה ב', חוברת עבודה
לתלמיד / מ' הרפז
 
2.11.040/02 
38.55  יבנה  שמות-ויקרא לילד, ספר לתלמיד, לכיתה ג' / ב'
אביבי, נ' זיו
 
2.11.041/00 
31.85  יבנה  שמות-ויקרא לילד, מדריך למורה, לכיתה ג' /
ב' אביבי, נ' זיו
 
2.11.041/01 
28.30  יבנה  שמות-ויקרא לילד, חוברת עבודה, לכיתה ג' /
ב' אביבי, נ' זיו
 
2.11.041/02 
חינם  יבנה  שמות-ויקרא לילד, מדריך למורה לחוברת
העבודה, לכיתה ג' / ב' אביבי, נ' זיו
 
2.11.041/03 
34.65  יבנה  טיפוח הבנת התורה - שמות, ויקרא, לכיתה ג' /
ש' הרמתי **
 
2.11.055/00 
39.35  מודן  במדבר-דברים שלי / דליה שגב, יונה
זילברמן **
 
2.11.063/00 
29.75  מודן  במדבר-דברים שלי, מדריך למורה / דליה שגב, 
יונה זילברמן **
2.11.063/01 
34.50  מודן  במדבר-דברים שלי, חוברת עבודה /
דליה שגב, יונה זילברמן
 
2.11.063/02 
       
תורה לבית הספר הממלכתי דתי
 
 
9.10
 
מט"ח
להתחיל מבראשית, חוברת לתלמיד (2 רמות
קושי) לכיתות א'-ב' (ממ"ד) / מט"ח       כל חוברת
2.11.018/00 
9.10  מט"ח  להתחיל מבראשית, חוברת דוגמה למורה 
(2 רמות קושי) (ממ"ד) / מט"ח
2.11.018/01 
18.20  מט"ח  מדריך למורה בהוראת מקרא - עקרונות
ומטרות **
 
2.11.018/02 
13.00  מט"ח+מינהל
החינוך הדתי
ביום השמיני, חוברת עבודה, לכיתה ה',
2.11.400/02 
       
ספר בראשית לכיתות א', ב', ממ"ד/מט"ח
נושא 1: מנח עד אברהם
 
8.15  מט"ח  מדריך למורה: פרקים ו'-ט', י"ג, ט"ז  2.11.019/01 
8.50  מט"ח  מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה גבוהה -
פעמון (3 חוברות)
 
2.11.019/02 
8.50  מט"ח  מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה בינונית -
בית (3 חוברות)
 
2.11.019/03 
8.50  מט"ח  מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה קלה -
פרח (3 חוברות - מהדורה מתוקנת)
 
2.11.019/04 
       
נושא 2: אברהם ויצחק
 
8.15  מט"ח  מדריך למורה: פרקים כ"א, כ"ב, כ"ד  2.11.020/01 
7.85  מט"ח  מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה גבוהה -
פעמון (3 חוברות)
 
2.11.020/02 
7.25  מט"ח  מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה בינונית -
בית (3 חוברות)
 
2.11.020/03 
7.25  מט"ח  מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה קלה -
פרח (3 חוברות - מהדורה מתוקנת)
 
2.11.020/04 
9.45  מט"ח  חוברת לתלמיד, לסיכום פרקים ט"ו ו-כ"א:
אברהם, ישמעאל ויצחק
 
2.11.020/05 
       
נושא 3: יעקב ועשו
 
8.15  מט"ח  מדריך למורה, פרקים כ"ה, כ"ז, כ"ח, ל"א, ל"ג  2.11.021/01 
19.40  מט"ח  מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה בינונית -
בית (5 חוברות)
 
2.11.021/03 
18.00  מט"ח  מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה קלה - פרח
(5 חוברות - מהדורה מתוקנת)
2.11.021/04 
       
נושא 4: סיפורי יוסף
 
8.15  מט"ח  מדריך למורה, פרקים ל"ז, מ"ד, מ"ה, מ"ז  2.11.022/01 
11.60  מט"ח  מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה גבוהה -
פעמון (3 חוברות)
 
2.11.022/02 
11.60  מט"ח  מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה בינונית -
בית (3 חוברות)
 
2.11.022/03 
11.60  מט"ח  מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה קלה -
פרח (3 חוברות - מהדורה מתוקנת)
2.11.022/04 
13.00  מט"ח  מבראשית ל... שמות, חוברת פעילות לתלמיד
(ממ"ד)
 
2.11.022/05 
       
ספר שמות לכיתה ג' , ממ"ד/מט"ח
פירוט הסדרה: 8 חוברות ב-3 רמות קושי
 
9.10  מט"ח  בני ישראל עבדים במצרים  2.11.043/01 
9.10  מט"ח  משה  2.11.043/02 
12.25  מט"ח  ה' מתגלה למשה בסנה  2.11.043/03 
7.55  מט"ח  וארא  2.11.043/04 
8.65  מט"ח  פסח מצרים  2.11.043/05 
8.65  מט"ח  בני ישראל בים סוף  2.11.043/06 
9.95  מט"ח  מתן תורה  2.11.043/07 
8.80  מט"ח  ואלה המשפטים  2.11.043/08 
80.45  מט"ח  אותות ומופתים - מארז מפעיל לעבודה
בקבוצות לכיתה ג' (ממ"ד) / מט"ח
 
2.11.044/00 
8.10  מט"ח  משעבוד לגאולה, סדרת מדריכים למורה, 8
חלקים (ממ"ד) / מט"ח
 
2.11.045/00 
13.00  מט"ח  המטמון בכדים, חוברת פעילות, לכיתות ד'-ו' 
(ממ"ד) / מט"ח
2.11.046/00 
31.80  תמיר  רש"י - האיש, הכתב והפירוש, לכיתות
ב'-ד', ממ"ד / ע' זיסמן, א' הורוביץ *
 
2.11.062/00 
23.90  רכגולד  במדבר, הצעות, נושאים ונקודות לדיון,
לכיתה ד', מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל
 
2.11.300/00 
22.35  מעלות  שיעורים בספר במדבר, לכיתה ד' (ממ"ד) / ת"ל 2.11.301/00 
14.75  מעלות  במדבר, ערכת עבודה לתלמיד (ממ"ד) / ת"ל  2.11.302/00 
11.30  רכגולד  שיעורים בספר יהושע לכיתה ד', מדריך למורה
(ממ"ד) / ת"ל
 
2.11.303/00 
9.40  מעלות  תכנית להוראת פרשת השבוע, מדריך למורה
לכיתות ב'-ו', ממ"ד / ת"ל
 
2.11.303/01 
18.40  מעלות  שיעורים בספר דברים, מדריך למורה, לכיתה ו',
ממ"ד / ת"ל
 
2.11.303/02 
13.00  מט"ח  ויקרא-צו, מדריך למורה + חוברת עבודה
(ממ"ד לכיתה ה') / מתיה קם וברוריה מכמן
 
2.11.400/01 33.50 רכס 

נ"ך לבתי ספר ממלכתיים

סדרה, "עם התנ"ך", עם השופטים ובלעדיהם,
לכיתה ד', מהדורה מחודשת / ב' טליתמן, א' תירוש
 2.11.047/00 
40.00  רכס  מדריך למורה  2.11.047/01 
39.00  רכס  עם המלכים, בגישה בינתחומים, חלק א' / א'
תירוש, ב' גלר-טליתמן
 
2.11.048/00 
39.00  רכס  עם המלכים, חלק א', מדריך למורה / א' תירוש, 
ב' גלר-טליתמן
2.11.048/01 
41.90  רכס יבנה סדרה, "עם התנ"ך", עם שמואל ובני דורו,
לכיתה ה', מהדורה מחודשת / ב' טליתמן, א' תירוש
2.11.049/00 
50.30  רכס יבנה סדרה, "עם התנ"ך", עם שמואל ובני דורו, מדריך 
למורה, מהדורה מחודשת / ב' טליתמן, א' תירוש
2.11.050/00 
29.65  רכס יבנה סדרה, "עם התנ"ך", עם יהושע, לכיתה ד' / 
ב' טליתמן, א' תירוש **
2.11.051/00 
34.35  רכס יבנה סדרה "עם התנ"ך", עם יהושע, מדריך למורה/
>אמםכ.<ב' טליתמן, א' תירוש **
2.11.052/00 
38.25  רכס  סדרה, "עם התנ"ך", עם דוד המלך (שמואל ב') 
לכיתה ה' / ב' טליתמן, א' תירוש **
2.11.053/00 
45.90  רכס  סדרה, "עם התנ"ך", עם דוד המלך (שמואל ב'), 
מדריך למורה / ב' טליתמן, א' תירוש **
2.11.054/00 
44.35  מסדה  תנ"ך מפורש לבית הספר, שמואל א', טקסט, 
לכיתה ה' / א' אהוביה, ד' שי **
2.11.056/00 
27.70  מסדה  תנ"ך מפורש, שמואל א', חוברת עבודה / פ'
ירוחמי, מ' קמיל, ד' שי **
 
2.11.056/01 
35.20  מסדה  תנ"ך מפורש לבית הספר, שמואל ב', טקסט, 
לכיתה ה' / א' אהוביה , ד' שי **
2.11.056/02 
26.25  מסדה  תנ"ך מפורש לבית הספר , שמואל ב', חוברת
עבודה / פ' ירוחמי , מ' קמיל, ד' שי **
 
2.11.056/03 
15.30  מסדה  תנ"ך מפורש לבית הספר, שמואל א'-שמואל ב', 
מדריך למורה / א' אהוביה, ד' שי **
2.11.057/00 
33.90  מודן  תנ"ך שלי, ספר יהושע, חוברת עבודה
לתלמיד /ד' שגב-קורח, י' זילברמן *
2.11.059/00 
38.55  מודן  תנ"ך שלי, ספר שופטים, חוברת עבודה
לתלמיד /ד' שגב-קורח, י' זילברמן *
2.11.060/00 
29.10  מודן  תנ"ך שלי, ספר יהושע-שופטים, מדריך
למורה / ד' שגב-קורח, י' זילברמן *
2.11.061/00 
45.00  רכס  עם המלכים, בגישה בינתחומים, חלק ב' / 
ב' גלר-טליתמן, א' תירוש
2.11.064/00 
45.00  רכס  עם המלכים, בגישה בינתחומים, חלק ב', 
מדריך למורה / ב' גלר-טליתמן, א' תירוש
2.11.064/01 
37.65  מודן  שמואל א, ב, חוברת עבודה לתלמיד / ד'
קורח-שגב, י' זילברמן
 
2.11.066/00 
28.35  מודן  שמואל א, ב, מדריך למורה / ד' קורח-שגב, י'
זילברמן
 
2.11.066/01 
9.85  מעלות  שמואל א', לכיתה ה' (ממ') / ת"ל **  2.11.304/00 
4.55  מעלות  שמואל א', תיק מפות ותמונות (ממ') / ת"ל **  2.11.305/00 
10.05  מעלות  מלכים, לכיתה ו' (ממ') / ת"ל **  2.11.306/00 
       
לבית הספר הממלכתי-דתי

31.05  מעלות  מקרא, תורה ונביאים ראשונים, למורה 
לחינוך מיוחד, לכיתות א'-ט' (ממ"ד) / ת"ל
2.11.307/00 
11.90  מעלות  40 שנה במדבר, חינוך מיוחד, ממ"ד, 
מדריך למורה / ת"ל
2.11.308/01 
21.20  מעלות  40 שנה במדבר, חינוך מיוחד, ממ"ד, 
ערכה, דפי עבודה וגזירה / ת"ל
2.11.308/02 
94.15  הדרת הספר
מבית שמואל
חמישה חומשי תורה, רש"י מנוקד (אותיות מרובעות),
5 כרכים / שמואל גוטמן (אפשר לרכוש בכרכים
בודדים)
2.11.500/00 
       
תורה שבעל-פה

2.12
        לבית ספר הממלכתי   
24.15  יא"ר  אגדות חז"ל מצוירות על ספר שמות - משה
ויציאת מצרים, חוברת לתלמיד, ממ' / ת' אלימלך
 
2.12.007/00 
8.75  יא"ר  אגדות חז"ל על ספר שמות - משה ויציאת
מצרים, מדריך למורה, ממ' / ת' אלימלך
 
2.12.007/01 
27.45  יא"ר  אגדות חז"ל מצוירות, ספר בראשית / ת' אלימלך 2.12.008/00 
חינם  יא"ר  אגדות חז"ל מצוירות, בראשית, מדריך
למורה / ת' אלימלך
 
2.12.008/01 
2.45  מעלות  חגי תשרי, לכיתה ב' / ת"ל  2.12.312/00 
2.10  מעלות  הירח והחודש, לכיתה ג' / ת"ל  2.12.313/00 
10.65  מעלות  אגדות חז"ל על ספר שמות, לכיתה ג' / ת"ל  2.12.313/01 
3.10  מעלות  ליל הסדר, לכיתה ג' / ת"ל  2.12.314/00 
8.10  מעלות  כיבוד הורים, לכיתה ד' / ת"ל  2.12.314/01 
2.20  מעלות  חנוכה, לכיתה ד' / ת"ל  2.12.315/00 
4.95  מעלות  חג הסוכות, לתלמיד, לכיתה ד' / ת"ל  2.12.317/00 
2.45  מעלות  שמחת פורים, לכיתות ה'-ו' / ת"ל  2.12.318/00 
5.60  מעלות  בין כסה לעשור, לתלמיד, לכיתה ד'/ת"ל + מכון שון 2.12.320/00 
3.75  מעלות  רבי עקיבא, לכיתה ו' / ת"ל  2.12.321/00 
4.15  מעלות  בין איש לרעהו, לכיתה ה' / ת"ל  2.12.322/00 
45.00  שירות 
הסרטים
הסליחה": מאגדות חז"ל, קלטת וידיאו / 
ת"ל + שירות הסרטים הישראלי
2.12.322/01 
10.40  מעלות  אגדות חז"ל על ספר מלכים, לכיתה ו' / ת"ל  2.12.325/01 
2.85  מעלות  ט"ו בשבט, לכיתה ו' / ת"ל  2.12.326/00 
8.15  מעלות  מאגדות חז"ל על ספר במדבר / ת"ל  2.12.327/00 
4.30  מעלות  מאגדות חז"ל על ספר שמואל / ת"ל  2.12.328/00 
       
לבית הספר הממלכתי דתי
 
5.85  מעלות  מטר לברכה לכיתות ג'-ד' / ב"א + ת"ל  2.12.300/00 
16.05  מעלות  מחג לחג, לכיתה ב' / ב"א + ת"ל  2.12.300/01 
11.50  מעלות  ראש חודש, לכיתות ג'-ד' / ב"א + ת"ל  2.12.301/00 
7.85  מעלות  המטבח שלנו, לכיתות ב'-ג' / ב"א + ת"ל  2.12.302/00 
8.40  מעלות  בדרכו של אברהם, לכיתה ב' / ב"א + ת"ל  2.12.304/00 
13.40  מעלות  לכם לציצית, לכיתות ב'-ד' / ב"א + ת"ל  2.12.304/01 
7.50  מעלות  השב תשיבם, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל  2.12.305/00 
6.95  מעלות  נצור לשונך, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל  2.12.306/00 
11.70  מעלות  ממועד למועד, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל *  2.12.306/01 
9.40  מעלות  ושיננתם לבניך, לכיתות ד'-ה' / ב"א + ת"ל
2.12.307/00 
12.40  מעלות  מהתורה למשנה, לכיתות ד'-ו' / ב"א + ת"ל  2.12.309/00 
10.45  מעלות  שבת מנוחה, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל  2.12.309/01 
14.90  מעלות  פרקי משנה: סוכה ומגילה, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל 2.12.309/02 
22.60  מעלות  פרקי שבת, לכיתה ה' / ב"א + ת"ל  2.12.310/00 
23.05  מעלות  פרקי שבת, מדריך למורה / ב"א + ת"ל  2.12.310/01 
8.55  מעלות  וחי אחיך עמך, לכיתות ה'-ו' / ב"א + ת"ל  2.12.310/02 
36.75  מעלות  פרקי תלמוד: ערבי פסחים, לכיתות ה'-ו' /
ב"א + ת"ל
 
2.12.310/03 
8.45  מעלות  ואני תפילתי א' / קריאת שמע, לכיתה ד' /
ב"א + ת"ל
 
2.12.310/04 
8.55  מעלות  ואני תפילתי ב' / תפילת למידה, לכיתה ה'/
ב"א + ת"ל
2.12.310/05 
10.25  מעלות  הישר והטוב, לכיתות ה'-ו' / אונ' ב"א + ת"ל 2.12.311/00 
18.75  מעלות  פרקי משנה: ברכות, לכיתה ה' / ב"א + ת"ל  2.12.311/01 
12.20  מעלות  פרקי משנה : ראש השנה, לכיתה ו' מהדורה
מורחבת / ב"א + ת"ל
 
2.12.311/02 
12.05  מעלות  פרקי משנה: סנהדרין / ב"א + ת"ל  2.12.311/03 
9.95  מעלות  בית דין, לכיתות ה'-ו' /(מהדורה חדשה) ב"א + ת"ל 2.12.311/04 
9.50  מעלות  שבת לארץ / ב"א + ת"ל *  2.12.311/05 
19.70  רכגולד  פרקי גמרא א', לכיתות ד' - ה' / מכללת ליפשיץ + ת"ל 2.12.311/06 
23.15  רכגולד  פרקי גמרא א', מדריך למורה/מכללת ליפשיץ + ת"ל 2.12.311/07 
15.50  רכגולד  פרקי גמרא ב', לכיתות ה'-ו'/מכללת ליפשיץ + ת"ל 2.12.311/08 
28.95  רכגולד  פרקי גמרא ב', מדריך למורה/מכללת ליפשיץ + ת"ל 2.12.311/09 
25.75  רכגולד  פרקי גמרא ג', לכיתות ו'-ז' / מכללת ליפשיץ + ת"ל 2.12.311/10 
23.75  רכגולד  פרקי גמרא ג', מדריך למורה / מכללת ליפשיץ + ת"ל 2.12.311/11 
32.00  מעלות  פרקי גמרא ד' לכיתות ז'-ח' / מכללת ליפשיץ + ת"ל 2.12.311/12 
16.35  מעלות  פרקי גמרא ד' , מד"ל / מכללת ליפשיץ + ת"ל  2.12.311/13 
12.00  מעלות  פרקי משנה: פסחים לכיתות ו'-ז' / ב"א + ת"ל 2.12.311/14 
17.30  מעלות  פרקי משנה: בבא מציעא ובבא בתרא, לכיתה ז' /
ב"א + ת"ל
 
2.12.311/15 
8.65  מעלות  המשנה והוראתה, מדריך למורה / ב"א + ת"ל
2.12.311/16 
17.35  מעלות  מאגרי מידע ביהדות, חלק א', מדריך למורה/
ב"א + ת"ל
 
2.12.311/17 


16.25 


אומן 

ילקוט משניות א', לכיתות ד'-ו'
משנה מפורשת, לכיתות ד'-ה' / מ' בקר 


2.12.500/00 
16.25  אומן  עבודות במשנה, לכיתות ד'-ה' / מ' בקר  2.12.501/00 
20.00  אומן  משנה מפורשת, לכיתות ו' / מ' בקר  2.12.502/00 
16.25  אומן  עבודות במשנה, לכיתות ו' / מ' בקר  2.12.503/00 
16.25  אומן  תדריך למורה, לכיתות ד'-ה' / מ' בקר  2.12.504/00 
   
חוברות ללימוד משנה
5.00  אומן  ראש השנה, יומא, סוכה, חוברת א' / מ' בקר *  2.12.505/00 
5.00  אומן  ראש השנה, יומא, סוכה, חוברת ב' / מ' בקר *  2.12.506/00 
5.00  אומן  מסכת ברכות / מ' בקר *  2.12.507/00 
5.00  אומן  שבת, ביצה / מ' בקר *  2.12.508/00 
5.00  אומן  פסח, ביכורים / מ' בקר *  2.12.509/00 
5.00  אומן  עבודות לפסח, ביכורים / מ' בקר *  2.12.510/00 
5.00  אומן  מסכת תענית / מ' בקר *  2.12.511/00 
5.00  אומן  עבודות למסכת תענית / מ' בקר *  2.12.512/00 
7.50  אומן  מסכת בבא קמא / מ' בקר *  2.12.513/00 
7.50  אומן  מסכת בבא מציעא / מ' בקר *  2.12.514/00 
5.00  אומן  מסכת בבא בתרא / מ' בקר *  2.12.515/00 
5.00  אומן  מסכת סנהדרין / מ' בקר *  2.12.516/00 
5.00  אומן  פרקי אבות, חוברת א' / מ' בקר *  2.12.517/00 
5.00  אומן  פרקי אבות, חוברת ב' / מ' בקר *  2.12.518/00 
5.00  אומן  פרקי אבות, חוברת ג' / מ' בקר *  2.12.519/00 
20.00  אומן  משנה מפורשת, לכיתה ז' / מ' בקר  2.12.520/00 
16.25  אומן  עבודות במשנה, לכיתה ז' / מ' בקר  2.12.521/00 
25.05  אומן  משנה מפורשת, לכיתה ח' / מ' בקר  2.12.522/00 
23.75  אומן  עבודות במשנה, לכיתה ח' / מ' בקר  2.12.523/00 
22.70  אחיעבר  תורה שבע"פ, לכיתה ז' / מ' בקר  2.12.524/00 
     
נושאים בין תחומיים ביהדות

2.16
34.75  מעלות  פסח, חוברת + ערכת יצירות אמנות,
כרטיסי עבודה ומשחק למידה / ת"ל
 
2.16.300/00 
66.25  מעלות  פסח, ערכה, מדריך למורה, ממ' / ת"ל, אורנים,
המינהל לחינוך ערכי
 
2.16.300/01 
20.35  מעלות  חגי תשרי - ראש השנה ויום כיפור / ת"ל  2.16.301/00 
10.50  מעלות  שירון חגיגי, חגי תשרי, סוכות, פסח, שבועות /
ת"ל, אורנים, המינהל לחינוך ערכי
 
2.16.301/01 
48.00  מעלות  חגי תשרי, סוכות, ממ', ערכה / ת"ל  2.16.302/00 
   
קריאה, כתיבה והבנת הנקרא
קום נקום, לכיתות א'-ב'/מט"ח

2.21
52.55  מט"ח  סדרת פעילויות  2.21.001/00 
4.15  מט"ח  מדריך למורה  2.21.001/01 
24.20  מט"ח  חוברת תשובות  2.21.001/02 
6.55  מט"ח  דפי מבחן ומעקב (ל-5 תלמידים)  2.21.001/03 
   
צעד צעד, ב', לכיתות ב'-ג'/מט"ח
(מהדורה מעודכנת)

35.05  מט"ח  מארז, 5 ספרונים *  2.21.002/00 
35.05  מט"ח  מארז, 5 חוברות עבודה *  2.21.002/02 
100.75  מט"ח  מארז, 5 קלטות *  2.21.002/05 
9.00  מט"ח  מדריך למורה ל"צעד צעד", לכיתות א'-ג' *  2.21.002/06 
   
צעד צעד, ג', לכיתה ג'/מט"ח
(מהדורה מעודכנת)

21.00  מט"ח  מארז, 3 ספרונים *  2.21.003/00 
21.00  מט"ח  מארז, 3 חוברות עבודה *  2.21.003/02 
   
בסוד העניינים, לכיתות ב'-ג'/מט"ח

13.55  מט"ח  מה קורא בתהליך הקריאה?, חוברת ראשונה
2.21.004/00 
13.55  מט"ח  מה קורה בתהליך הקריאה?, חוברת שנייה  2.21.004/01 
13.55  מט"ח  מה קורה בתהליך הקריאה?, מדריך למורה  2.21.004/02 
   
בסימן קריאה לעידוד הקריאה,
לכיתות ד'-ו' (ממ')/מט"ח

11.40  מט"ח  גם משם אפשר להתרשם *  2.21.005/00 
9.25  מט"ח  נשים לב לשם הכותב *  2.21.005/01 
12.65  מט"ח  עצב ושמחה במשפחה *  2.21.005/02 
18.45  מט"ח  סימן שאלה? סימן קריאה! - חוברת משחק *  2.21.005/03 
   
הבעה בתור/מט"ח

8.95  מט"ח  על שלושה דברים, מוען ונמען, ספר לתלמיד  2.21.006/00 
3.70  מט"ח  על שלושה דברים, מוען ונמען, חוברת משחקים  2.21.006/01 
12.05  מט"ח  על שלושה דברים, מבנה וסגנון, ספר לתלמיד  2.21.007/00 
4.55  מט"ח  על שלושה דברים, מבנה וסגנון, חוברת משחקים 2.21.007/01 
12.30  מט"ח  על שלושה דברים, על תוכן וכוונה, לתלמיד / מט"ח 2.21.008/00 
4.55  מט"ח  על שלושה דברים, על תוכן וכוונה, חוברת 
משחקים / מט"ח
2.21.008/01 
9.00  מט"ח  מדריך למורה, מתאים למוען נמען, מבנה וסגנון  2.21.009/00 
24.55  מסדה  קריאה קלה, חוברת א' / נ' לוין, י' לוי  2.21.010/00 
7.80  מסדה  קריאה קלה, חוברת א', מדריך למורה
לחוברות א'-ג' וחזרה / נ' לוין, י' לוי
 
2.21.010/01 
24.55  מסדה  קריאה קלה, חוברת ב' / נ' לוין, י' לוי  2.21.011/00 
7.80  מסדה  קריאה קלה, חוברת ב', מדריך למורה
לחוברות א'-ג' וחזרה / נ' לוין, י' לוי
 
2.21.011/01 
24.55  מסדה  קריאה קלה, חוברת ג' / נ' לוין, י' לוי  2.21.012/00 
7.80  מסדה  קריאה קלה, חוברת ג', מדריך למורה
לחוברות א'-ג' וחזרה / נ' לוין, י' לוי
 
2.21.012/01 
13.95  מסדה  קריאה קלה, חוברת חזרה על אותיות א"ב /
נ' לוין, י' לוי
 
2.21.013/00 
7.80  מסדה  קריאה קלה, חוברת חזרה על אותיות א"ב מדריך  
למורה לחוברות א'-ג' + חזרה / נ' לוין, י' לוי
2.21.013/01 

הכתיבה כמעשה מרכבה / מט"ח
6.40  מט"ח  על כתיבה בכתב עת ועל כל מיני משחקים  2.21.400/00 
6.40  מט"ח  על התקשרות בכתב ועל דברים שבינינו  2.21.401/00 
6.40  מט"ח  על סוגים של טקסטים ועל כלבים גזעיים  2.21.402/00 
6.40  מט"ח  על סיסמאות כתובות ועל זכויות ילדים  2.21.403/00 
6.40  מט"ח  על שכתוב של טקסט ועל מישהו מיוחד  2.21.404/00 
6.40  מט"ח  על כמה סגנונות לסיפור ועל משהו שקרה
באמת
 
2.21.405/00 
6.40  מט"ח  על תיאור במילים  2.21.406/00 
   
ידיעת הלשון

2.22
52.45  יסוד  השפה שלנו, לכיתה ב' / מיכאל גרעין  2.22.003/00 
16.05  יסוד  השפה שלנו, מדריך למורה / מיכאל גרעין  2.22.003/01 
39.50  יסוד  השפה שלנו, לכיתה ג' / מיכאל גרעין  2.22.004/00 
27.00  יסוד  השפה שלנו, מדריך למורה / מיכאל גרעין  2.22.004/01 
27.00  יסוד  השפה שלנו, חוברת עבודה א'-ב' / מיכאל גרעין 2.22.004/02 
29.95  דביר  כתיב ולשון, לכיתה ב', מקראה, מהדורה מחודשת /
ש' שטיינר
2.22.016/00 
   דביר  כתיב ולשון, לכיתה ב', חוברת עבודה, מהדורה
מחודשת / ש' שטיינר (החוברת מצויה יחד עם הספר 
ומחירה כלול במחיר הספר)
2.22.016/02 
32.10  דביר  כתיב ולשון לכיתה ד', חוברת עבודה, מהדורה
מחודשת ש' שטיינר
 
2.22.018/02 
31.75  לכול ספר קריאה והבנת הנקרא - מקראה לכיתות
ד'-ה' / פ' דולינסקי
 
2.22.039/00 
4.30  לכול ספר קריאה והבנת הנקרא - מקראה לכיתות
ד'-ה', מד"ל / פ' דולינסקי
 
2.22.039/01 
22.05  לכול ספר קריאה והבנת הנקרא - מקראה לכיתות
ד'-ה', מד"ל / פ' דולינסקי
 
2.22.039/02 
42.00  הד ארצי
כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, לכיתה ה' / 
רינה בן שחר
2.22.040/00 
7.49  הד ארצי
כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, מדריך למורה/
רינה בן שחר
2.22.040/01 
12.60  דביר  סימני הדרך לכתיב ולהבנה, מדריך למורה /
ח' צ'רנוב, י' זילברמן, ס' רוזנברג *
 
2.22.044/00 
44.90  מודן  על קצה הלשון, לכיתה ה' / ד' קרח-שגב, ל' טל, 
ע' אלון *
2.22.046/00 
15.70  מט"ח  בלשון - תכנית ללימוד יסודות הלשון לכיתות ב'-ג',
מארז של 8 חוברות לתלמיד: מוכנות, השם, הפועל,
השם והפועל - חזרה, משפחת המילים, משפחת
המילים - חזרה, המשפט, המשפט - חזרה / מט"ח
2.22.048/00 
5.50  מט"ח  בלשון - תכנית ללימוד יסודות הלשון, מדריך למורה /
מט"ח
 
2.22.049/00 
7.00  מט"ח  בלשון - תכנית ללימוד יסודות הלשון (מארז
משחקים) / מט"ח
 
2.22.050/00 
24.60  מודן  על קצה הלשון, לכיתה ב' / ד' קרח-שגב, ל' טל, 
ע' אלון *
2.22.050/01 
35.70  מודן  על קצה הלשון, לכיתה ג' / ד' קרח-שגב, ל' טל, 
ע' עלון **
2.22.051/00 
27.85  מודן  על קצה הלשון, ג', מדריך למורה / ד' קרח-שגב,
ל' טל, ע' אלון **
 
2.22.052/00 
42.30  מודן  על קצה הלשון, לכיתה ד' / ד' קרח-שגב, ל' טל, 
ע' אלון **
2.22.052/01 
29.05  מודן  על קצה הלשון, מדריך למורה / ד' קרח-שגב, 
ל' טל, ע' אלון **
2.22.052/02 
45.60  מודן  על קצה הלשון, לכיתה ו' / ד' קרח-שגב, ל' טל, 
ע' אלון (ממ' וממ"ד) **
2.22.052/03 
29.10  מודן  על קצה הלשון, מדריך למורה / ד' קרח-שגב, 
ל' טל, ע' אלון*
2.22.052/04 
42.85  רכס  הבנתי (?!) , חלק ג', חלק ד' (שיעורים בהבנת
הנקרא) / א' כהן*
 
2.22.053/00 
42.85  רכס  הבנתי (?!), חלק ג', מדריך למורה / א' כהן*  2.22.054/00 
38.50  הד ארצי +
מסדה
כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, לכיתה ג' / 
ר' בן שחר
2.22.055/00 
7.50  הד ארצי +
מסדה
כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, מדריך למורה/
ר' בן שחר
2.22.055/01 
41.57  הד ארצי +
מסדה
כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, לכיתה ד' / 
ר' בן שחר
2.22.056/00 
7.50  הד ארצי +
מסדה
כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, מדריך למורה/
ר' בן שחר
2.22.056/01 
25.60  רובינשטיין  נכתוב מלא, לכיתות ה'-ו' / ר'
סיוון*
 
2.22.057/00 
47.80  דביר  לשוננו, לכיתה ב' / חנה מגיד*  2.22.057/01 
47.80  דביר  לשוננו, לכיתה ג' / חנה מגיד*  2.22.057/02 
חינם  דביר  לשוננו, לכיתות ב'-ג', מדריך למורה/ חנה מגיד* 2.22.057/03 
45.85  דביר  לשוננו, לכיתה ו' / חנה מגיד*  2.22.057/04 
12.35  דביר  לשוננו, מדריך למורה, לכיתות ד', ה', ו' / ח' מגיד* 2.22.057/05 
   
אשכוליות, חוברות עבודה בהבנת הנקרא/
מט"ח, מקבץ ראשון, לכיתה ב'
5.60  מט"ח  1. פחות או יותר  2.22.058/00 
5.60  מט"ח  2. גם", "אבל" ועוד מילים  2.22.058/01 
4.00  מט"ח  3. זה הזמן - לפני ואחרי  2.22.058/02 
5.60  מט"ח  4. אלף בית  2.22.058/03 
5.60  מט"ח  5. הפועל  2.22.058/04 
5.60  מט"ח  6. המשפט  2.22.058/05 
5.60  מט"ח  7. מה השאלה?  2.22.058/06 

מקבץ שני, לכיתה ב'
5.60  מט"ח  1. זכר ונקבה  2.22.058/07 
5.60  מט"ח  2. יחיד ורבים  2.22.058/08 
5.60  מט"ח  3. הפכים ומילים נרדפות  2.22.058/09 
5.60  מט"ח  4. משפחות מילים  2.22.058/10 
5.60  מט"ח  5. קצת יחס למילות יחס  2.22.058/11 
4.00  מט"ח  6. זה הזמן - ימים ושעות ומה שביניהם  2.22.058/12 
7.15  מט"ח  מיץ אשכוליות ב'  2.22.058/13 
12.05  מט"ח  מדריך למורה למקבצים ראשון ושני  2.22.058/14 

מקבץ שלישי, לכיתה ג'
5.60  מט"ח  1. משפט שלם  2.22.059/00 
8.80  מט"ח  2. אני, אתה והוא  2.22.059/01 
5.60  מט"ח  3. למי זה שייך?  2.22.059/02 
5.60  מט"ח  4. מי דיבר? מה הוא אמר?  2.22.059/03 
5.60  מט"ח  5. בקיצור  2.22.059/04 
4.00  מט"ח  6. זה הזמן - באיזה סדר קרו הדברים?  2.22.059/05 

מקבץ רביעי, לכיתה ג'
5.60  מט"ח  1. פעלים בפעולה  2.22.059/06 
5.60  מט"ח  2. הסמיכות  2.22.059/07 
5.60  מט"ח  3. מש"ה וכל"ב  2.22.059/08 
4.00  מט"ח  4. זה הזמן - מה שקרה באותו זמן ומה שקרה אחר כך 2.22.059/09 
5.60  מט"ח  5. הכול או רק חלק  2.22.059/10 
5.60  מט"ח  6. א"ב פנימי  2.22.059/11 
7.15  מט"ח  מיץ אשכוליות ג'  2.22.059/12 
12.05  מט"ח  מדריך למורה למקבצים שלישי ורביעי  2.22.059/13 

מקבץ חמישי, לכיתה ד'
5.60  מט"ח  1. קשר משפחתי  2.22.060/00 
5.60  מט"ח  2. שם עצם, התואר והפועל  2.22.060/01 
5.60  מט"ח  3. אותיות  2.22.060/02 
5.60  מט"ח  4. מספרים  2.22.060/03 
5.60  מט"ח  5. כל מה שרצית לדעת במשפט אחד  2.22.060/04 
5.60  מט"ח  6. מה הקשר?  2.22.060/05 

מקבץ שישי, לכיתה ד'
4.00  מט"ח  1. זה הזמן - כבר ועדיין  2.22.060/06 
5.60  מט"ח  2. שמות גוף  2.22.060/07 
5.60  מט"ח  3. פעיל וסביל  2.22.060/08 
5.60  מט"ח  4. תארים ותיאורי אופן  2.22.060/09 
5.60  מט"ח  5. אלון והמילון  2.22.060/10 
12.05  מט"ח  מדריך למורה למקבצים חמישי ושישי  2.22.060/11 

מקבץ שביעי, לכיתה ה'
5.60  מט"ח  1. בקיצור ולעניין  2.22.061/00 
5.60  מט"ח  2. זה הזמן - כמה זמן זה נמשך?  2.22.061/01 
5.60  מט"ח  3. איזה מין זה שם  2.22.061/02 
5.60  מט"ח  4. המשקל  2.22.061/03 
5.60  מט"ח  5. דומות אבל שונות  2.22.061/04 
5.60  מט"ח  6. איך כותבים את זה?  2.22.061/05 

מקבץ שמיני, לכיתה ה'
5.60  מט"ח  1. ניבים  2.22.061/06 
5.60  מט"ח  2. ניבים - המשך  2.22.061/07 
5.60  מט"ח  3. זה הזמן - בד בבד  2.22.061/08 
5.60  מט"ח  4. נושא ונשוא  2.22.061/09 
5.60  מט"ח  5. מילים מקשרות  2.22.061/10 
5.60  מט"ח  6. מי מפחד ממילים קשות?  2.22.061/11 
12.05  מט"ח  מדריך למורה למקבצים שביעי ושמיני  2.22.061/12 

מקבץ תשיעי, לכיתה ו'
5.60  מט"ח  1. בניינים  2.22.062/00 
5.60  מט"ח  2. נושא, נשוא וכל השאר  2.22.062/01 
5.60  מט"ח  3. בין הפסיקים  2.22.062/02 
5.60  מט"ח  4. המילון במבט שני  2.22.062/03 
11.95  מט"ח  5. העברית - סיפור בהמשכים  2.22.062/04 
12.05  מט"ח  6. חיי מילים  2.22.062/05 
12.05  מט"ח  מדריך למורה למקבץ תשיעי  2.22.062/06 
     
ידיעת הלשון
34.05  מעלות  שושי ושמשון עוסקים בלשון, חלק א', מהדורה חדשה 2.22.325/00 
22.75  מעלות  שושי ושמשון עוסקים בלשון, חלק א', חוברת
עבודה / ת"ל **
 
2.22.325/01 
30.55  מעלות  שושי ושמשון עוסקים בלשון, חלק ב', מהדורה
חדשה ומשוכתבת לכיתה ד' / ת"ל **
 
2.22.326/00 
19.95  מעלות  שושי ושמשון עוסקים בלשון, חלק ב', חוברת
עבודה / ת"ל **
 
2.22.326/01 
23.30  מעלות  שושי ושמשון עוסקים בלשון, חלק ג', מהדורה
חדשה ומשוכתבת, לכיתה ד' / ת"ל **
 
2.22.327/00 
18.20  מעלות  שושי ושמשון עוסקים בלשון, חלק ג', חוברת
עבודה / ת"ל **
 
2.22.327/01 
20.95  מעלות  ללוש לשון, לכיתות ה'-ו' / ת"ל  2.22.328/00 
     
הבעה בעל-פה ובכתב

2.23
10.55  מעלות  על עצמי (פעילויות לתלמיד), לכיתות ב'-ג'/ ת"ל ** 2.23.311/00 
33.45  מעלות  על עצמי ועל עוד... מדריך למורה הכולל הדרכה
לחוברות "על עצמי" ו"ילדים בשירים" / ת"ל **
2.23.312/00 
6.40  מעלות  סימני פיסוק, לכיתות ד'-ו' / ת"ל **  2.23.316/00 
7.20  מעלות  אף-על-פי-כן ולמרות הכול / ת"ל*  2.23.316/01 
113.90  מ' שון י-ם  תרבות הדיבור, מרכז למידה / מכון שון** 2.23.317/00 
     
לשון והבעה לחינוך המיוחד
18.40  מעלות  הנה אני / ת"ל **  2.23.318/00 
6.50  מעלות  אנחנו מברכים / ת"ל **  2.23.318/01 
30.15  רמות  אני ואנחנו א', מקראה, לכיתות ג' - ד' / יח"ס, אונ' ת"א 2.23.319/00 
21.80  רמות  אני ואנחנו א', פעילויות לתלמיד / יח"ס, אונ' ת"א 2.23.320/00 
24.00  רמות  אני ואנחנו, מדריך למורה / יח"ס, אונ' ת"א 2.23.320/01 
46.00  רמות  אני ואנחנו ב', מקראה לכיתות ה'-ו' / יח"ס, אונ' ת"א ** 2.23.321/00 
51.10  רמות  אני ואנחנו ב', מדריך למורה / יח"ס, אונ' ת"א, ת"ל ** 2.23.322/00 
23.00  מעלות  עשה טוב, מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל **  2.23.324/00 
24.00  מעלות  שלי, שלך, שלנו, מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל **  2.23.325/00 
23.95  מעלות  השבת אבדה, מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל *  2.23.326/00 
25.75  מעלות  דובר אמת, מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל *  2.23.327/00 
31.10  מעלות  להיות סבלן, מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל  2.23.328/00 
30.70  מעלות  להיות מנהיג, מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל  2.23.329/00 
18.50  מעלות  לקרוא ולכתוב, על קריאה וכתיבה לילדים
מתקשים, מדריך למורה / ת"ל
 
2.23.300/00 
4.30  טח"י  הילדים משכונת חיים, מדריך למורה לחלקים
א'-ב' / כל חוברת א' שטאל *
 
2.23.906/00 
     
ספרות - מקראות

2.24
        לבית הספר הממלכתי 
36.30  כנרת  דרך המילים, ב', מקראה / ב' טליתמן, ר'
רייזברג
 
2.24.001/00 
13.95  כנרת  דרך המילים, ב', מדריך למורה/ ב' טליתמן, ר'
רייזברג
 
2.24.001/01 
11.15  כנרת  דרך המילים, ב', חוברת עבודה/ ב' טליתמן, 
ר' רייזברג     (כל חוברת)
2.24.001/02 
52.50  כנרת  דרך המילים, ג', מקראה / ב' טליתמן, ר'
רייזברג
 
2.24.002/00 
13.95  כנרת  דרך המילים, ג', מדריך למורה/ ב' טליתמן, ר'
רייזברג
 
2.24.002/01 
51.40  כנרת  דרך המילים, ד' / ב' טליתמן, ר' רייזברג  2.24.003/00 
13.95  כנרת  דרך המילים, ד', מדריך למורה/ ב' טליתמן, 
ח' שליטא
2.24.003/01 
53.60  כנרת  דרך המילים, ה', מקראה / ב' טליתמן, ח' שליטא  2.24.004/00 
17.85  כנרת  דרך המילים, ה', מדריך למורה/ ב' טליתמן, 
ח' שליטא
2.24.004/01 
16.05  כנרת  דרך המילים, ה', חוברות עבודה א'-ב' / ב'
טליתמן, ח' שליטא
 
2.24.004/02 
13.90  כנרת  דרך המילים, ה', מדריך למורה לחוברת
העבודה / ב' טליתמן, ח' שליטא
 
2.24.004/03 
51.40  כנרת  מקראה בין תחומית (דרך המילים), כיתה ו' / 
ב' טליתמן, ח' שליטא
2.24.005/00 
17.15  כנרת  מקראה בין תחומית (דרך המילים), לכיתה ו',
מדריך למורה / ב' טליתמן, ח' שליטא
 
2.24.005/01 
46.00  כנרת  בשפת השורות - מקראה בין תחומית לכיתה ב',
ממ"ד
 
2.24.007/00 
19.25  כנרת  בשפת השורות - מקראה בין תחומית לכיתה ב',
מדריך
 
2.24.007/01 
53.55  מסדה  מקראות ישראל חדשות, ב', מהדורה מעודכנת/
נ' פרסקי
2.24.022/00 
14.30  מסדה  מקראות ישראל חדשות, ב', מדריך למורה / ר'
דומיניץ
 
2.24.022/01 
25.35  מסדה  מקראות ישראל חדשות, ב', חוברת עבודה
מעודכנת / נ' פרסקי, ר' דומיניץ
 
2.24.022/02 
53.60  מסדה  מקראות ישראל חדשות, ג', מהדורה מעודכנת/
נ' פרסקי, הד ארצי
2.24.023/00 
15.05  מסדה  מקראות ישראל חדשות, ג', מהדורה מעודכנת,
מדריך למורה/ הד ארצי, ר' דומיניץ
2.24.023/01 
24.05  מסדה  מקראות ישראל חדשות, ג', חוברת עבודה,
מהדורה מעודכנת/ הד ארצי, נ' פרסקי, ר' דומיניץ
 
2.24.023/02 
56.85  מסדה  מקראות ישראל חדשות, ו' (מהדורה מתוקנת 
וחדשה) / ע' פרס (פרסקי)*
2.24.029/00 
8.50  מסדה  מקראות ישראל חדשות, ו', מדריך למורה /
נורית גולן **
 
2.24.029/01 
50.55  יסוד  עשר תחנות...ועוד תחנה, מקראה וחוברת
עבודה, לכיתה ג' / ד' קרח-שגב **
 
2.24.044/00 
9.50  יסוד  עשר תחנות...ועוד תחנה, לכיתה ג', מדריך
למורה / ד' קרח-שגב **
 
2.24.044/01 
53.70  יסוד  עשר תחנות...ועוד תחנה, מקראה וחוברת
עבודה לכיתה ד' / ד' קרח-שגב **
 
2.24.045/00 
9.50  יסוד  עשר תחנות...ועוד תחנה, לכיתה ד', מדריך
למורה / ד' קרח-שגב **
 
2.24.045/01 
70.90  רכס  קישורים, מקראה לכיתה ד' / א' כהן, בן שחר  2.24.071/00 
70.90  רכס  קישורים, לכיתה ד', מדריך למורה / א' כהן, ר'
בן-שחר
 
2.24.071/01 

        לבית הספר הממלכתי דתי   
46.00  כנרת  בשפת השורות - מקראה בין תחומית, 
לכיתה ב'
2.24.007/00 
19.25  כנרת  בשפת השורות - מקראה בין תחומית, 
לכיתה ב', מדריך למורה
2.24.007/01 
39.00  כנרת  בשפת השורות - מקראה בין תחומית, 
לכיתה ג' / ר' אנטמן, ב' דומוביץ
2.24.008/00 
19.00  כנרת  בשפת השורות - מקראה בין תחומית, לכיתה
ג', מדריך למורה / ר' אנטמן, ב' דומוביץ
 
2.24.008/01 
שטיין 
    הסדרה "לקרוא שיר", חוברות לתלמיד, 
לכיתות ג'-ד' / מט"ח
 
    פירוט הסדרה  
 
13.65  מט"ח  א. לשמוע צליל כתוב - חשוב!  2.24.072/01 
13.65  מט"ח  ב. גם מבנה - משנה!  2.24.072/02 
13.65  מט"ח  ג. מילים חוזרות - עוזרות!  2.24.072/03 
4.30  מט"ח  ד. יש לי כאלה חברים... - חוברת שירים  2.24.072/04 
15.40  מט"ח  ה. יש לי כאלה חברים... - חוברת פעילויות
(ב-3 רמות)
 
2.24.072/05 
18.45  מט"ח  הסדרה "לקרוא שיר", מדריך למורה לשלב א' 
(חוברות א-ג)
2.24.073/00 
14.75  מט"ח  הסדרה "לקרוא שיר", מדריך למורה לשלב ב' 
(חוברות ד-ה)
2.24.073/01 
53.60  מסדה  מיתרים, מקראה, ב' / מ' ברוך, ד' שטיין  2.24.074/00 
21.20  מסדה  מיתרים, מדריך למורה, ב' / מ' ברוך, ד' שטיין  2.24.074/01 
24.00  מסדה  מיתרים, חוברת עבודה, ב' / ד' שטיין, ז'
סידי
 
2.24.074/02 
56.55  מסדה  מיתרים, מקראה, ג' / מ' ברוך, ד' שטיין  2.24.075/00 
22.35  מסדה  מיתרים, מדריך למורה, ג' / מ' ברוך, ד' שטיין  2.24.075/01 
25.15  מסדה  מיתרים, חוברת עבודה, ג' / מ' ברוך, ד'
שטיין, ז' סידי
 
2.24.075/02 
58.10  מסדה  מיתרים, מקראה, ד' / מ' ברוך, ד' שטיין  2.24.076/00 
22.90  מסדה  מיתרים, מדריך למורה, ד' / מ' ברוך, ד' שטיין  2.24.076/01 
25.70  מסדה  מיתרים, חוברת עבודה ד' / ד' שטיין, ז'
סידי
 
2.24.076/02 
58.10  מסדה  מיתרים, מקראה, ה' / מ' ברוך, ד' שטיין, ז'
סידי
 
2.24.077/00 
22.90 מסדה  מיתרים, מדריך למורה, ה' / מ' ברוך, ד'
2.24.077/01 
25.70  מסדה  מיתרים, חוברת עבודה, ה' / ד' שטיין  2.24.077/02 
55.65  הד ארצי+
מסדה
 
מיתרים, מקראה, ו', / מ' ברוך, ד' שטיין  2.24.077/03 
21.95  הד ארצי+
מסדה
 
מיתרים, ו', מדריך למורה / מ' ברוך, ד'
שטיין
 
2.24.077/04 
25.70  הד ארצי+
מסדה
 
מיתרים, ו', חוברת עבודה / ד' שטיין, ז'
סידי
 
2.24.077/05 

    ספרות וטיפוח הבנת הנקרא 
קשת, תכנית בהבנת הנקרא ספרות, לכיתות ד'-ו' / מט"ח 
פירוט התכנית: שלב א' (כיתות ד'-ה')
מי זה? - הכרת המושג דמות

 
3.20  מט"ח  חוברת (פעמון) *  2.24.078/01 
3.20  מט"ח  חוברת (בית) *  2.24.078/02 
3.20  מט"ח  חוברת (פרח) *  2.24.078/03 
4.85  מט"ח  מדריך למורה (המדריך משותף לחוברות אלה 
ולחוברות "מה באמת?" ו"חושב או בטוח") *
2.24.078/04 8.10 


מט"ח 
"דמות להכיר" - הכרת אפיוני דמויות 

חוברת (פעמון) * 


2.24.078/05 
8.10  מט"ח  חוברת (בית) *  2.24.078/06 
8.10  מט"ח  חוברת (פרח) *  2.24.078/07 
12.60  מט"ח  מדריך למורה *  2.24.078/08 

    "מה שבין המילים" - הסקת מסקנות 
בקריאה (א,ב)
 
7.20  מט"ח  חוברת - חלק א' (פעמון) *  2.24.078/09 
7.20  מט"ח  חוברת - חלק ב' (פעמון) *  2.24.078/10 
8.75  מט"ח  חוברת - חלק א' (בית-פרח) *  2.24.078/11 
8.75  מט"ח  חוברת - חלק ב' (בית-פרח) *  2.24.078/12 
10.10  מט"ח  מדריך למורה *  2.24.078/13 

  "מה, באמת?" - הבחנה בין דמיון למציאות 

 
3.20  מט"ח  חוברת - דמיוני (פעמון) *  2.24.078/14 
3.20  מט"ח  חוברת - דמיוני (בית) *  2.24.078/15 
3.20  מט"ח  חוברת - דמיוני (פרח) *  2.24.078/16 
3.20  מט"ח  חוברת - מציאותי (פעמון) *  2.24.078/17 
3.20  מט"ח  חוברת - מציאותי (לבית) *  2.24.078/18 
3.20  מט"ח  חוברת - מציאותי (פרח) *  2.24.078/19 
3.20  מט"ח  חוברת - ממשי (פעמון) *  2.24.078/20 
3.20  מט"ח  חוברת - ממשי (בית) *  2.24.078/21 
3.20  מט"ח  חוברת - ממשי (פרח) *  2.24.078/22 
4.85  מט"ח  מדריך למורה - משותף עם "מי זה?" ועם 
"חושב או בטוח?" *
2.24.078/23 
      שלב א' (כיתות ה'-ו')
סיפורקע
 
9.05  מט"ח  הבחנה במאפייני הרקע בסיפור (חוברת
א'; לכל הרמות) *
 
2.24.078/24 
4.55  מט"ח  תפקידו של הרקע בסיפור (חוברת ב'; לכל
הרמות) *
 
2.24.078/25 
12.80  מט"ח  מדריך למורה *  2.24.078/26 

  "חושב או בטוח" - הבחנה בין דעה לעובדה 

 
6.35  מט"ח  חוברת (פעמון) *  2.24.078/27 
6.35  מט"ח  חוברת (בית) *  2.24.078/28 
6.35  מט"ח  חוברת (פרח) *  2.24.078/29 
4.85  מט"ח  מדריך למורה - משותף עם "מי זה?" ועם "מה,
באמת?" *
 
2.24.078/30 

    "מה שבתוך המסקנות" - מבנה המסקנה   
5.60  מט"ח  חוברת א' (פעמון - בית) *  2.24.078/31 
8.35  מט"ח  חוברת ב' (פעמון - בית) *  2.24.078/32 8.10 


מט"ח 
"בעקבות הזמן" - על סדר האירועים 

חוברת (פעמון - בית) * 


2.24.078/33 
8.10  מט"ח  חוברת (פרח) *  2.24.078/34 
13.90  מט"ח  מדריך למורה *  2.24.078/35 

    "סופר ומספר" - הכרת דמות המספר 
 
8.10  מט"ח  חוברת (פעמון - בית) *  2.24.078/36 
11.05  מט"ח  מדריך למורה *  2.24.078/37 

  "יש לי רעיון" - איתור רעיון מרכזי בקטע 

 
8.10  מט"ח  חוברת (פעמון - בית) *  2.24.078/38 
8.10  מט"ח  חוברת (פרח) *  2.24.078/39 
17.70  מט"ח  מדריך למורה *  2.24.078/40 

    "מה על הפרק?" - סיכום בראשי פרקים 
 
6.25  מט"ח  חוברת (בית - פרח) *  2.24.078/41 

8.05  מט"ח  "סיכום שכזה" - סוגי סיכומים 

חוברת (פעמון - בית) * 
2.24.078/42 
11.05  מט"ח  מדריך למורה משותף ל"מה על הפרק?" ול"סיכום 
שכזה"
2.24.078/43 

    שלב ב' 
זיהוי אפיוני הדמויות
 
7.00  מט"ח  נרקיסים (פעמון) *  2.24.078/44 
7.00  מט"ח  מפתח לגג (פעמון) *  2.24.078/45 
7.00  מט"ח  קובי יודע (בית) *  2.24.078/46 
7.00  מט"ח  השד השחור (בית) *  2.24.078/47 
7.00  מט"ח  כל מה שהיה...לקרשינדו ולי (פרח) *  2.24.078/48 7.00 


מט"ח 
זיהוי מאפייני הרקע 

מה עשה שוקה בחופש הגדול? (פעמון) * 


2.24.078/49 
7.00  מט"ח  הנבוט (פעמון) *  2.24.078/50 
7.00  מט"ח  ביום שרב (בית) *  2.24.078/51 
7.00  מט"ח  אולגה והדרקון הסיני (בית) *  2.24.078/52 
7.00  מט"ח  המסתערים (פרח) *  2.24.078/53 
7.00  מט"ח  הוגו וג'וזפין (פרח) *  2.24.078/54 

    זיהוי סדר האירועים 
 
7.00  מט"ח  המרד הגדול (פעמון) *  2.24.078/55 
7.00  מט"ח  הצנחנית שלא שבה (פעמון) *  2.24.078/56 
7.00  מט"ח  הצנחנית שלא שבה (בית) *  2.24.078/57 
6.90  מט"ח  אל עצמי (בית) *  2.24.078/58 
6.90  מט"ח  גוליבר בארץ הגמדים (בית) *  2.24.078/59 
6.90  מט"ח  גוליבר בארץ הגמדים (פרח) *  2.24.078/60 
6.90  מט"ח  מעשה בשני פחי זפת (פרח) *  2.24.078/61 
6.90  מט"ח  הצבייה שאימצה את עצמה (פרח) *  2.24.078/62 6.90 


מט"ח 
זיהוי דמות המספר 

אורי וסמי (פעמון) * 


2.24.078/63 
6.90  מט"ח  אורה הכפולה (בית) *  2.24.078/64 
4.85  מט"ח  קשת - איך ומה? - מדריך כללי למורה
לחלקים א', ב' *
 
2.24.078/65 

        מקראות/תכניות לימודים 
 
        לבית הספר הממלכתי   
41.25  מט"ח +
ע"ע
 
חלונות, מקראה, לכיתה ב' / ת"ל + מט"ח + עם
עובד *
 
2.24.305/00 
9.80  מט"ח +
ע"ע
 
חלונות ב', מדריך למורה / ת"ל + מט"ח + עם
עובד *
 
2.24.305/01 
9.80  מט"ח +
ע"ע
 
חלונות ב', חוברת עבודה / ת"ל + מט"ח +
עם עובד *
 
2.24.305/02 
11.20  מט"ח +
ע"ע
 
חלונות ב', קלטת שמע / ת"ל + מט"ח + עם
עובד
 
2.24.305/03 
48.70  מט"ח +
ע"ע
 
ירון בעל החלונות, קלטת וידיאו / ת"ל +
מט"ח +
 
2.24.305/04 
46.40  מט"ח +
ע"ע
 
חלונות ג', מקראה, לכיתות ג' / ת"ל + מט"ח
+
 
2.24.306/00 
11.20  מט"ח +
ע"ע
 
חלונות ג', מדריך למורה / ת"ל + מטח + עם
עובד
 
2.24.306/01 
10.40  מט"ח +
ע"ע
 
חלונות ג', חוברת עבודה / ת"ל + מט"ח +
עם עובד
 
2.24.306/02 
50.10  מט"ח +
ע"ע
 
חלונות ד', מקראה, לכיתות ד'  2.24.306/03 
14.30  מט"ח +
ע"ע
 
חלונות לכיתה ד', חוברת פעילויות  2.24.306/04 
15.00  מט"ח +
ע"ע
 
חלונות לכיתות ד'-ו', מדריך למורה  2.24.306/05 
54.75  מט"ח +
ע"ע
 
חלונות ה'-ו', מקראה לכיתות ה'-ו'  2.24.306/06 
14.35  מט"ח +
ע"ע
 
חלונות ה'-ו', חוברת פעילויות  2.24.306/07 
66.45  מעלות  נקרא יחד - לחניך ולחונך, לכיתות ב'-ד', מארז
של 2 ספרים / ת"ל + המכון לחקר הטיפוח,  
אונ' ת"א **
 
2.24.307/00 
3.65  מעלות  תשעה סיפורים ועוד סיפור (הסיפור העממי בעדות
ישראל), לכיתות ה'-ו' (ממ' וממ"ד) / מל"ל **
 
2.24.311/00 
4.30  מעלות  תשעה סיפורים ועוד סיפור, מדריך
למורה / מל"ל **
 
2.24.311/01 
26.25  מעלות  שיח סיפורים, מקראה לתלמיד, לכיתות ה'-ו'
/ מל"ל **
 
2.24.312/00 
22.65  רכגולד  מדריך להוראת סיפורת ולעידוד קריאת
ספרים בזיקה
 
לשיח סיפורים / ת"ל + מל"ל ** 
2.24.312/01 
7.15  המפ"ה  שיח סיפורים, קלטת (קריאה אמנותית של
שירים) /
 
מל"ל ** 
2.24.312/03 
12.25  רכגולד  לקרוא, להבין, ליהנות, חלק א' מדריך למורה
/ ת"ל **
 
2.24.314/01 
18.80  רכגולד  לקרוא, להבין, ליהנות, חלק ב', מדריך
למורה / ת"ל **
 
2.24.315/01 
14.30  טח"י  "לקרוא בכיף" סדרת סיפורים ללומד המתחיל
ולמתקדם (בסדרה 20 מקבצים ובכל מקבץ 4 
חוברות)/ מט"ח, ת"ל כל מקבץ
 
2.24.316/00 
11.65  מעלות  ילדים בשירים, לתלמיד בכיתה ב', אסופה של
שירים שונים / ת"ל **
 
2.24.317/00 
20.35  מעלות  סברס, קובץ סיפורים על ילדים יהודים
וערבים, לתלמיד / ת"ל + ון ליר **
 
2.24.319/00 
12.10  רכגולד  הקלוז, מדריך למורה / ת"ל **  2.24.320/01 
11.10  מעלות  מפגשים עם טקסטים / ת"ל  2.24.321/01 
        לבית הספר הממלכתי דתי   
41.70  מעלות  פתחו את השער, מקראה, לכיתה ב' (ממ"ד) /
ת"ל
 
2.24.300/00 
16.15  מעלות  פתחו את השער, מדריך למורה, לכיתה ב'
(ממ"ד) / ת"ל
 
2.24.300/01 
37.80  מעלות  פתחו את השער, מקראה, לכיתה ג' (ממ"ד) /
ת"ל
 
2.24.301/00 
26.80  מעלות  פתחו את השער, מדריך למורה, לכיתה ג' /
ת"ל
 
2.24.301/01 
37.05  מעלות  פתחו את השער, מקראה, לכיתה ד' (ממ"ד) /
ת"ל
 
2.24.302/00 
16.70  מעלות  פתחו את השער, לכיתה ד', מדריך למורה 
(ממ"ד) / ת"ל
2.24.302/01 
33.05  מעלות  פתחו את השער, מקראה, לכיתה ה' (ממ"ד) /
ת"ל
 
2.24.303/00 
13.50  מעלות  פתחו את השער, מדריך למורה, לכיתה ה',
(ממ"ד) / ת"ל
 
2.24.303/01 
74.40  מעלות  פתחו את השער, מקראה, לכיתה ו' (ממ"ד) /
ת"ל
 
2.24.304/00 
22.80  מעלות  פתחו את השער, מדריך למורה, לכיתה ו'
(ממ"ד) / ת"ל
 
2.24.304/01 
40.40  מעלות  קורא בעניין ומבין כהלכה, חוברת
לעבודה עצמית, לכיתה ב' (ממ"ד) / ת"ל
 
2.24.308/00 
44.15  מעלות  קורא בעניין ומבין כהלכה, חוברת
לעבודה עצמית, לכיתה ג' (ממ"ד) / ת"ל
 
2.24.308/02 
6.75  מעלות  קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה, פרקי
קריאה, לכיתה ד' (ממ"ד) / ת"ל
 
2.24.309/00 
14.40  מעלות  קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה,
חוברת משימות, לכיתה ד' (ממ"ד) / ת"ל
 
2.24.309/02 
8.95  מעלות  קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה, פרקי
קריאה, לכיתה ה' (ממ"ד) / ת"ל
 
2.24.310/00 
22.55  מעלות  קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה, חוברת
משימות, לכיתה ה' (ממ"ד) / ת"ל
 
2.24.310/02 

  חומרי לימוד שהוכנו לתלמידים עולי אתיופיה
 
18.40  מעלות  "הנה אני", חוברת לעבודה עצמית לפיתוח
מושגים באמצעות החושים / ת"ל *
 
2.24.324/01 

  אשנ"ב (ארגון ושילוב נושאים בין-תחומיים) 
 
13.15  מעלות  הרפתקה בצבע, לכיתות ב'-ד' / ת"ל **  2.24.357/00 
11.25  מעלות  על רגשות, לכיתות ב'-ד' / ת"ל **  2.24.358/00 
13.15  מעלות  צבעים סביבנו, לכיתות ד'-ו' / ת"ל **  2.24.359/00 
10.10  מעלות  סיפורים בקווים, לכיתות ד'-ו' / ת"ל **  2.24.360/00 
4.95  טח"י  משלי שועלים, תדריך למורה / רז, זהבי,
רביד *
 
2.24.900/00 
30.85  טח"י  ספר המעשיות, מדריך / ת' אלכסנדר, א'
רימלט
 
2.24.901/00 
4.55  טח"י  הסנדלר העני והמלך, תדריך למורה / רביד,
רימלט,
 
פלוק * 
2.24.902/00 
5.20  טח"י  שני סיפורים, תדריך למורה / רז, רימלט,
שטיין *
 
2.24.903/00 
4.65  טח"י  גשם יהי, תדריך למורה / י' שטרן *  2.24.904/00 
5.70  טח"י  סיפורים משליים, תדריך למורה / א' רימלט, א'
לובין *
 
2.24.905/00 
4.55  טח"י  דירה להשכיר, תדריך למורה / אילנה רימלט
*
 
2.24.906/00 
5.20  טח"י  גלגולו של משל, תדריך למורה / אילנה רימלט *  2.24.907/00 
5.20  טח"י  מספריים, גנרל ומכנסיים, תדריך למורה / א'
לובין *
 
2.24.908/00 
5.65  טח"י  אגדות חוני המעגל  2.24.909/00 8.80 


טח"י 
החינוך המיוחד

השעה שלנו, א'-ב', תדריך למורה / הלביץ,
וינקלר, לחובר *
 


2.24.911/00 
23.65  טח"י  השעה שלנו, ארץ מולדת, תדריך למורה / י'
חלמיש + צוות *
 
2.24.912/00 

    היסטוריה  2.31 
31.45  מסדה  החיים בא"י בתקופת המקרא / ז' בארי *  2.31.005/00 
15.65  מסדה  החיים בא"י בתקופת המקרא, מדריך למורה
/ ז' בארי *
 
2.31.006/00 
46.55  ספרי
ת"א
 
בימי יוון ורומא לכיתה ו' / ברוריה בן
ברוך
 
2.31.009/00 
19.70  ספרי
ת"א
 
בימי יוון ורומא, לכיתה ו', מדריך למורה
2.31.009/01 
31.70  מעלות  שיעורים בהיסטוריה, לכיתה ו' (ממ') / ת"ל
**
 
2.31.300/00 
5.00  מעלות  שיעורים בהיסטוריה, דפי עבודה,
לכיתה ו' / ת"ל **
 
2.31.301/00 
14.95  מעלות  תולדות ישראל והעמים, לכיתה ו' (לכיתות
הטרוגנית ממ'), חלק א' / ת"ל **
 
2.31.304/00 
3.50  מעלות  תולדות ישראל והעמים, דפי עבודה לחלק א'
/ ת"ל **
 
2.31.305/00 
11.35  המפ"ה  תולדות ישראל והעמים, לכיתה ו', קלטות
ושקופיות / ת"ל **
 
2.31.307/00 
29.75  מעלות  תולדות ההתיישבות בראי האתר, ממ' וממ"ד
/ ת"ל
 
2.31.309/00 
38.30  מעלות  מדור לדור א', ממ"ד / ת"ל  2.31.310/00 

      לימודי המולדת והחברה 2.33 
28.55  מעלות  איש איש וביתו, לכיתה ב' (ממ'), מהדורה
חדשה / ת"ל **
 
2.33.300/00 
32.20  מעלות  איש איש וביתו, מארז תמונות וחוברת
עבודה/ ת"ל **
 
2.33.301/00 
1.75  מעלות  איש איש וביתו, דפי משימה/ ת"ל **  2.33.302/00 
6.75  מעלות  איש איש וביתו, מדריך למורה / ת"ל *  2.33.303/00 
7.15  המפ"ה  אני רוצה הביתה, פס-קול לכיתה / ת"ל **  2.33.304/00 
13.65  מעלות  נכיר את הבדואים במדבר, מקראה, לכיתות
ב'-ג' (ממ') / ת"ל **
 
2.33.309/00 
9.10  מעלות  נכיר את הבדואים במדבר, חוברת עבודה
/ ת"ל
 
2.33.309/01 
34.10  מעלות  נכיר את הבדואים במדבר, מארז תמונות
ופעילויות / ת"ל
 
2.33.309/02 
10.25  מעלות  נכיר את הבדואים במדבר, מדריך למורה /
ת"ל
 
2.23.309/03 
4.30  מעלות  גפן היין, לכיתות ג'-ד' (ממ' וממ"ד) / ת"ל **  2.33.311/00 
3.50  מעלות  זית שמן, לכיתות ג'-ד' (ממ' וממ"ד) / ת"ל **  2.33.312/00 
5.53  מעלות  לחם מן הארץ, לכיתות ג'-ד' (ממ' וממ"ד) / ת"ל **  2.33.313/00 
35.95  מעלות  השכונה שלנו, מארז חוברות לתלמיד,
לכיתה ג' (ממ ' וממ"ד) / ת"ל **
 
2.33.316/00 
23.30  מעלות  השכונה שלנו, מדריך למורה /ת"ל **  2.33.317/00 
17.35  מעלות  במושבים שלנו, לתלמיד בכיתה ד' (נושא
היישוב שלנו למושבים) / ת"ל **
 
2.33.320/00 
47.10  מעלות  ההדרים בישראל, מקראה לתלמיד בכיתות
ד'-ה' / ת"ל **
 
2.33.321/00 
17.70  מעלות  ההדרים בישראל, דפי עבודה לתלמיד / ת"ל
**
 
2.33.322/00 
28.35  המפ"ה  "ניחוח הדרים", סרט וידיאו / ת"ל **  2.33.325/00 
49.60  המפ"ה  "ניחוח הדרים", סט שקופיות / ת"ל **  2.33.326/00 
28.90  מעלות  אנחנו ושכנינו, לכיתה ד' / ת"ל *  2.33.327/00 
25.60  מעלות  החברה היהודית והחברה הערבית
בישראל, חומר רקע, למורה / ת"ל **
 
2.33.329/00 
5.85  מעלות  תעשייה קסומה, חוברת עבודה, לכיתה ד'
(ממ' וממ"ד) / ת"ל + מעלות *
 
2.33.330/00 
20.40  מעלות  איש איש ומשפחתו, לכיתה ב' / ת"ל *  2.33.331/00 
9.10  מעלות  איש איש ומשפחתו, חוברת עבודה / ת"ל *  2.33.332/00 
9.20  מעלות  איש איש ומשפחתו, מדריך למורה / ת"ל *  2.33.333/00 
27.90  מעלות  לימודי המולדת והחברה - הסביבה
הקרובה מדריך שימושי למורה לחינוך מיוחד, 
כיתות ג' -ד ' / ת"ל
 
2.33.334/00 
   
        לבית הספר הממלכתי דתי   
23.55  מעלות  במשפחה, מקראה לכיתה ב' (ממ"ד) / ת"ל  2.33.335/00 
104.45  מעלות  במשפחה, מרכז למידה בין-תחומי (ממ"ד) /
2.33.336/00 
26.16  מעלות  המשפחה היהודית באמנות, כרזה (ממ"ד) /
ת"ל
 
2.33.337/00 
11.85  מעלות  במשפחה, מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל  2.33.338/00 
8.45  מעלות  במשפחה, חוברת עבודה (ממ"ד) /ת"ל  2.33.339/00 
32.10  המפ"ה  מה לעשות? סרט אנימציה /ת"ל  2.33.340/00 


6.25 

מעלות 
תולדות היישוב
היציאה מן החומות, נוסח א', מקראה
לכיתות ב'-ג' (ממ') / ת"ל **
 

2.34.300/00 
6.65  מעלות  היציאה מן החומות, נוסח ב', מקראה
לכיתות ד'-ה' (ממ')/ ת"ל **
 
2.34.302/00 
2.10  מעלות  היציאה מן החומות, דפי עבודה לתלמיד 
לנוסח ב'/ת"ל **
2.34.303/00 
36.10  מעלות  חומה ומגדל, כולל טירת צבי וחניתה,
לתלמיד בכיתה ו' (ממ' וממ"ד) / ת"ל **
 
2.34.307/00 
3.10  מעלות  חומה ומגדל, דפי עבודה לתלמיד / ת"ל **  2.34.308/00 
25.85  מעלות  מסע המושבות הראשונות, לתלמיד בכיתה
ג', מהדורה מחודשת (ממ' וממ"ד) /ת"ל
 
2.34.313/00 
6.70  מעלות  מסע המושבות הראשונות, דפי עבודה
לתלמיד / ת"ל **
 
2.34.314/00 
13.30  מעלות  המסע אל הקיבוץ, לתלמיד בכיתה ה' (ממ') / ת"ל
**
 
2.34.316/00 
1.95  מעלות  המסע אל הקיבוץ, דפי עבודה לתלמיד / ת"ל
**
 
2.34.317/00 
1.55  מעלות  המסע אל הקיבוץ, נספח תמונות לכיתה / ת"ל
**
 
2.34.318/00 
40.65  טח"י  ארץ מולדת, חלק א', מהדורה חדשה / 
ש' שבא, ד' הורוביץ, מ' ניר, ח' רומן
2.34.901/00 
41.75  טח"י  ארץ מולדת, ב' / ש' שבא - מהדורה חדשה  2.34.902/00 
21.10  טח"י  ארץ מולדת, לביה"ס היסודי, א', תדריך
למורה *
 
2.34.903/00 
18.80  טח"י  ארץ מולדת, לביה"ס היסודי, ב', תדריך
למורה *
 
2.34.904/00 
13.70  טח"י  מספורי א"י, לכיתות ה'-ו', מדריך / 
מ' ניר, מ' פאל, ה' ספרא
2.34.905/00 
13.90  טח"י  עלייה וקליטה, לכיתות ה'-ו', מדריך / 
מ' ניר, מ' אהרוני, מ' פאל
2.34.906/00 

    גיאוגרפיה  2.35 
49.20  הד ארצי-
מסדה
תל-אביב-יפו, העיר שלי, לכיתה ד' / 
זאב בארי
2.35.001/00 
7.50  הד ארצי-
מסדה
תל-אביב-יפו, העיר שלי מדריך למורה / 
זאב בארי
2.35.001/01 
41.75  רכס  ירושלים שלי ושלך - אני חוקר את
ירושלים, לכיתה ה' / רונית נחמיה, נדיבה 
פרלמוטר
 
2.35.007/00 
41.75  רכס  ירושלים שלי ושלך - אני חוקר את
ירושלים, מדריך למורה / רונית נחמיה, נדיבה 
פרלמוטר
 
2.35.007/01 
37.45  עם עובד  אפריקה המשוונית והטרופית - פרקים
גיאוגרפיים, לכיתה ו' / י' בר גל **
 
2.35.022/00 
חינם  עם עובד  אפריקה המשוונית והטרופית - פרקים
גיאוגרפיים, מדריך למורה / י' בר גל **
 
2.35.023/00 
53.85  מט"ח  מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ,
כרכים א', ב', לכיתות ה'-ו' (ממ' וממ"ד) / מט"ח **
 
2.35.024/00 
19.95  מט"ח  מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ,
מחברת עבודה לכרכים א', ב' (ממ' וממ"ד) / מט"ח **
 
2.35.025/00 
53.80  מט"ח  מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ,
מדריך למורה לספר ולמחברת העבודה א'-ב' (ממ' 
וממ"ד) / מט"ח **
 
2.35.028/00 
21.55  יסוד  המפה, הגלובוס ומפת ישראל, לכיתות ד'-ה'
/ ע' לעדן **
 
2.35.029/00 
5.45  יסוד  המפה, הגלובוס ומפת ישראל, מדריך למורה
/ ע' לעדן **
 
2.35.030/00 
33.15  רכס  ישראל על המפה, ספר לימוד לכתות ד'-ה' / ש'
לבני'
 
2.35.031/00 
36.38  רכס  ישראל על המפה, מדריך למורה / ש' לבני  2.35.031/01 
44.95  עם עובד  הים התיכון והארצות סביבו / א' סופר,
י' פוקס
 
2.35.032/00 
חינם  עם עובד  הים התיכון והארצות סביבו, מדריך
למורה / א' סופר, י' פוקס
 
2.35.032/01 
38.05  מעלות  ארצות הים התיכון, לכיתה ה' / ת"ל *  2.35.300/00 
3.20  מעלות  ארצות הים התיכון, חוברת עבודה / ת"ל*
2.35.300/01 
14.85  מעלות  ארצות הים התיכון, מדריך למורה / ת"ל  2.35.300/02 
11.45  מעלות  הודו, לכיתה ו' / ת"ל **  2.35.301/00 
6.10  מעלות  הודו, ילקוט מפות / ת"ל **  2.35.302/00 
24.20  מעלות  יהודים וערבים במדינת ישראל, פרק
בגיאוגרפיה יישובית, לכיתה ו' / ת"ל **
 
2.35.303/00 
9.80  גסטליט  ארצות הים התיכון באירופה, לכיתה ו' /
מל"ל **
 
2.35.306/00 
9.25  גסטליט  אמריקה הדרומית, לכיתה ו' / מל"ל **  2.35.307/00 
129.20  גסטליט  ארצות המזה"ת - משחק, מרכזי למידה,
לכיתה ה' (כולל מדריך למורה) / מל"ל **
 
2.35.308/00 
129.20  גסטליט  סין - משחק, מרכזי למידה, לכיתה (כולל
מדריך למורה) / מל"ל **
 
2.35.309/00 
14.35  מעלות  על תעשייה וייצור, לחינוך המיוחד /
ת"ל
 
2.35.312/00 
19.25  מעלות  על צורות נוף, לחינוך המיוחד /ת"ל  2.35.313/00 
10.90  מעלות  על מזג אוויר ועל אקלים, לחינוך
מיוחד /ת"ל
 
2.35.314/00 
44.00  מט"ח  מישור החוף התיכון והדרומי וצפון
הארץ
 
2.35.400/00 
44.00  מט"ח  מישור החוף התיכון והדרומי וצפון
הארץ, מדריך למורה
 
2.35.400/01 
27.00  מט"ח  מישור החוף התיכון והדרומי וצפון
הארץ, מחברת עבודה
 
2.35.400/02 
34.00  מט"ח  מפות מגלות עולם / צביה פיין, איילה
מזרחי
 
2.35.401/00 
18.70  מט"ח  מפות מגלות עולם, חוברת עבודה / 
צביה פיין, איילה מזרחי
2.35.401/02 
26.85  טח"י  מישור החוף התיכון והדרומי, תדריך /
ר' פבריקנט, חני נעמן *
 
2.35.903/00 
24.85  טח"י  צפון הארץ, מדריך למורה / ר' פבריקנט,
חני נעמן, א' תירוש *
 
2.35.906/00 
23.30  טח"י  מישור החוף התיכון והדרומי בתרגום
לערבית
 
2.35.907/00 

מדעי החברה 2.36 
19.25  מט"ח  מבלי לפגוע - דילמות ערכיות בחברת
הילדים, חוברת לכיתות ד'-ו'
 
2.36.400/02 
21.40  טח"י  סיפורים מהחיים, חלק א', לכיתות ג'-ו', 
מדריך / מ' שרלין, א' זק, ר' מקבי, ה' ספרא
2.36.901/00 
20.95  טח"י  סיפורים מהחיים, חלק ב', לכיתות ג'-ו', 
מדריך / מ' שרלין, א' זק, ר' מקבי, ה' ספרא
2.36.902/00 
27.40  טח"י  כישורי חיים, לכיתות א'-ב', למורה
וליועץ/ת/ מ' יובל, א' המר
 
2.36.903/00 

    תקשורת וקולנוע 2.37 
39.00  עם עובד  להיות בקשר / יצחק ציקלג  2.37.001/00 
חינם  עם עובד  להיות בקשר, מדריך למורה / יצחק ציקלג  2.37.001/01 
16.60  המ' למינהל  בין מציאות ודמיון, לכיתות ד'-ה' / ת"ל +
המכללה למינהל
 
2.37.300/00 
8.35  המ' למינהל  בין מציאות ודמיון, לכיתות ד'-ה', מדריך
למורה / ת"ל + המכללה למינהל
 
2.37.300/01 
16.60  המ' למינהל  בין מציאות ודמיון, לכיתות ה'-ו' / ת"ל +
המכללה למינהל
 
2.37.300/02 
8.35  המ' למינהל  בין מציאות ודמיון, מדריך למורה / ת"ל +
המכללה למינהל
 
2.37.300/03 
16.70  מעלות  סיפורי מסך, הנחיה לצפייה מודרכת
בסרטי קולנוע / ת"ל
 
2.37.301/00 
6.40  מעלות  סיפור וסרט - על עיבוד קולנועי
לסיפורים, מדריך למורה / ת"ל
 
2.37.302/00 
12.40  מעלות  חופש הביטוי / ת"ל  2.37.303/00 
10.05  מעלות  דיסני, על שלושה סרטי אנימציה, מדריך
למורה (ממ' וממ"ד) / ת"ל
 
2.37.304/01 
7.25  מעלות  יונה לבנה - נקודת תצפית, סרטים
ישראלים קצרים, מדריך למורה (ממ') / ת"ל
 
2.37.305/01 
12.10  מעלות  מפגשים סביב טלוויזיה, הדרכת מורים
לטיפוח מעורבות הורים בצפיות ילדיהם בטלוויזיה  
(ממ' וממ"ד) / ת"ל
 
2.37.306/01 
62.10  מעלות  צילום כחול לבן, מדריך למורה, ערכת
תמונות / ת"ל
 
2.37.307/00 

    מתמטיקה 2.41 
15.50  יבנה  חשבון למתחילים ב' (לחינוך המיוחד)/ ש' בורק
**
 
2.41.001/00 
15.81  יבנה  חשבון לתלמיד, חלק שלישי (לחינוך המיוחד) / 
ש' בורק **
2.41.002/00 
13.95  יבנה  חשבון לתלמיד, חלק רביעי (לחינוך מיוחד) /
ש' בורק **
 
2.41.003/00 
14.95  יבנה  חשבון לתלמיד, חלק חמישי (לחינוך המיוחד)/
ש' בורק *
2.41.004/00 
16.55  יבנה  חשבון לתלמיד, חלק שישי (לחינוך המיוחד) /
ש' בורק **
 
2.41.005/00 
32.10  ספר
לכול
 
ספר החשבון החדש, לכיתה ב', חלק שני / 
ת' עץ הדר **
2.41.016/01 
26.25  ספר
לכול
 
ספר החשבון החדש, לכיתה ב', חלק שלישי / 
ת' עץ הדר **
2.41.016/02 
12.05  ספר
לכול
 
ספר החשבון החדש, מדריך למורה לחלקים
הראשון, השני והשלישי / ת' עץ הדר **
 
2.41.016/03 
14.20  מעלות  משלמים לעשרוניים, חינוך מיוחד / ת"ל  2.41.300/00 
5.40  מעלות  משלמים לעשרוניים, חינוך מיוחד, מדריך
למורה / ת"ל
 
2.41.300/01 

    לראות מתמטיקה
 
8.55  מט"ח  המשער הגיאומטרי 2 - פעילויות
לכיתות ב'-ג'
 
2.41.408/02 
7.60  מט"ח  המשער הגיאומטרי 2 - משולשים (לכיתות
ה'-ו')
 
2.41.409/02 
8.55  מט"ח  המשער הגיאומטרי 2 - מרובעים (לכיתות
ד'-ו')
 
2.41.410/02 
6.75  מט"ח  המשער הגיאומטרי 2 - המעגל והעיגול
(לכיתה ו')
 
2.41.411/02 
37.00  מכון
ויצמן
משוחחים, חושבים ומבצעים / חיותה רגב,
טלי וולך
 
2.41.800/00 

אחת שתיים ו... שלוש, לכיתה ב' / ת"ל + מט"ח 
 
18.05  מט"ח  חלק 4, לכיתה ב' (מהדורה משוכתבת) *  2.41.310/01 
21.05  מט"ח  חלק 5, לכיתה ב' (מהדורה משוכתבת) *  2.41.310/02 
21.20  מט"ח  חלק 6, לכיתה ב' (מהדורה משוכתבת) *  2.41.310/03 
6.40  מט"ח  שיקוף - דפדפת ניקוב *  2.41.311/00 
21.85  מט"ח  מארז אבזרים לתלמיד כיתה ב' *  2.41.312/00 
47.25  מט"ח  מארז לוחות מספר תשע (ל-10 תלמידים)  2.41.312/01 
52.65  מט"ח  מארז אבזרים להזזה (ל-5 תלמידים)  2.41.312/02 
30.90  מט"ח  מארז למבחנים (ל-5 תלמידים) *  2.41.313/00 
16.60  מט"ח  פרקי גיאומטרייה, לכיתה ב' *  2.41.314/00 
8.35  מט"ח  כיצד בנויים המספרים זנבגופים -
להעשרה
 
2.41.315/00 

  אחת שתיים ו... שלוש, לכיתה ג' / ת"ל + מט"ח   
21.75  מט"ח  חלק 7, לכיתה ג' (מהדורה משוכתבת)  2.41.320/01 
19.50  מט"ח  חלק 8, לכיתה ג' (מהדורה משוכתבת)  2.41.320/02 
20.10  מט"ח  חלק 9, לכיתה ג' (מהדורה משוכתבת)  2.41.320/03 
30.90  מט"ח  מארז מבחנים, לכיתה (ל-5 תלמידים) / ת"ל **  2.41.322/00 
16.45  מט"ח  חשבוניות, השלמה (ל-5 תלמידים) / ת"ל **  2.41.324/00 
16.45  מט"ח  דיסקיות, השלמה (ל-5 תלמידים / ת"ל **  2.41.325/00 
18.25  מט"ח  מארז מד-זווית (ל-5 תלמידים)  2.41.326/00 
16.45  מט"ח  מארז לוחות חריצים (ל-5 תלמידים)  2.41.327/00 
20.50  מט"ח  מארז אבזרים  2.41.330/00 
23.00  מט"ח  פרקי גיאומטרייה ג'  2.41.333/00 

אחת שתיים ו... שלוש, לכיתה ד' / ת"ל + מט"ח 
 
25.75  מט"ח  חלק 10, לכיתה ד' (מהדורה משוכתבת)  2.41.334/01 
26.50  מט"ח  חלק 11, לכיתה ד' (מהדורה משוכתבת)  2.41.334/02 
23.55  מט"ח  חלק 12, לכיתה ד' (מהדורה משוכתבת)  2.41.334/03 
33.50  מט"ח  מארז מבחנים (ל-5 תלמידים) **  2.41.337/00 
26.45  מט"ח  מארז אבזרים (חדש)  2.41.338/00 

אחת שתיים ו... שלוש, לכיתה ה' / ת"ל + מט"ח   
27.70  מט"ח  חלק 13, לכיתה ה' ( מהדורה משוכתבת )  2.41.348/01 
24.90  מט"ח  חלק 14, לכיתה ה' ( מהדורה משוכתבת )  2.41.348/02 
24.30  מט"ח  חלק 15, לכיתה ה' ( מהדורה משוכתבת )  2.41.348/03 
5.40  מט"ח  קבוצות  2.41.349/01 
35.30  מט"ח  מארז אבזרים לתלמיד  2.41.349/02 
25.10  מט"ח  מארז מבחנים (ל-5 תלמידים) **  2.41.350/00 
15.25  מט"ח  סרגלי שברים  2.41.353/00 

אחת שתיים ו... שלוש, לכיתה ו' / ת"ל + מט"ח 
 
24.65  מט"ח  חלק 16, לכיתה ו' ( מהדורה משוכתבת )  2.41.357/01 
28.00  מט"ח  חלק 17, לכיתה ו' ( מהדורה משוכתבת )  2.41.357/02 
36.55  מט"ח  חלק 18, לכיתה ו' (מהדורה משוכתבת)  2.41.357/03 
43.32  מט"ח  מארז אבזרים חדש, כולל בצק צבעוני  2.41.359/00 
15.25  מט"ח  סרגלי שברים  2.41.360/00 
10.00  מט"ח  פרקי שברים פשוטים / ת"ל  2.41.362/00 

    ו"עוד אחת" - תכנית להוראת המתמטיקה   
5.75  מט"ח  בממלכת מסמר 9 *  2.41.380/00 
6.30  מט"ח  חיבור וחיסור עד 18 *  2.41.381/00 
6.50  מט"ח  המבנה העשרוני - חלק א' *  2.41.382/00 
7.05  מט"ח  המבנה העשרוני - חלק ב' *  2.41.383/00 
6.35  מט"ח  שיקוף - דפדפת ניקוב (חדש!) *  2.41.384/00 
7.75  מט"ח  מדידת שטח *  2.41.385/00 
4.95  מט"ח  משוואות חיבור וחיסור *  2.41.386/00 
5.25  מט"ח  גימטרייה: בעיות מילולית - המשך *  2.41.387/00 
7.70  מט"ח  כפל *  2.41.388/00 
6.00  מט"ח  הזזה *  2.41.389/00 
5.40  מט"ח  נאזן מאזניים: השעון *  2.41.390/00 
8.05  מט"ח  בעיות השוואה *  2.41.390/01 
5.55  מט"ח  דיאגרמות, חוקי פעולות *  2.41.390/02 
9.50  מט"ח  כפל וחילוק עד 100 *  2.41.390/03 
5.05  מט"ח  חשבון במחשבון, ב' *  2.41.390/04 
21.85  מ"טח  מארז אבזרים, לכיתה ב' *  2.41.390/05 
6.00  מט"ח  מבחן סוף השנה  2.41.390/06 
5.30  מט"ח  כיצד בנויים המספרים? זנבגופים -
להעשרה
 
2.41.390/07 
47.25  מט"ח  מארז לוחות מסמר תשע  2.41.390/08 
52.65  מט"ח  מארז אבזרים להזזה  2.41.390/09 


10.20 

מט"ח 
כיתה ג' - מהדורה משוכתבת 
זוויות ומשולשים
 

2.41.391/00 
11.15  מט"ח  המבנה העשרוני, מבוא, הכרה, חיבור
וחיסור, חלק א'
 
2.41.391/01 
7.10  מט"ח  המבנה העשרוני, מבוא, הכרה, חיבור
וחיסור, חלק ב'
 
2.41.391/02 
6.35  מט"ח  סיבוב  2.41.391/03 
6.80  מט"ח  חוקי פעולות, המשך כפל בעל-פה  2.41.391/04 
10.40  מט"ח  פתרון בעיות, כפל וחילוק, כפל מאורך  2.41.391/05 
7.75  מט"ח  מדידת אורך, נפחים  2.41.391/06 
5.05  מט"ח  חשבון במחשבון, ג'  2.41.391/07 
17.50  מט"ח  משוואת כפל וחילוק  2.41.391/08 
20.50  מט"ח  מארז אבזרים  2.41.391/09 
5.10  מט"ח  הזמן, משקל  2.41.391/10 
16.45  מט"ח  להשלמה - 5 חשבוניות (ל-5 תלמידים)  2.41.393/00 
16.45  מט"ח  להשלמה - 200 דיסקיות (ל-5 תלמידים)  2.41.394/00 
6.15  מט"ח  עיגול מספרים, ישר המספרים - המשך  2.41.395/00 
4.65  מט"ח  חילוק חלק א' (חילוק עם שארית)  2.41.396/00 
5.30  מט"ח  חילוק חלק ב'  2.41.397/00 
7.40  מט"ח  בעיות מילוליות דו-שלביות, א': שברים
יסודיים
 
2.41.397/02 
8.35  מט"ח  כיצד בנויים המספרים? זנבגופים -
להעשרה
 
2.41.397/03 
16.45  מט"ח  מארז לוחות חריצים (ל-5 תלמידים)  2.41.397/04 
58.00  מט"ח  מארז דסקיות וחשבוניות (ל-5 תלמידים)  2.41.397/05 
18.25  מט"ח  מארז מדי-זוויות (ל-5 תלמידים)  2.41.397/06 
5.70  מ"טח  מארז מבחנים לסוף השנה  2.41.397/07 

    כיתה ד' - מהדורה משוכתבת   
7.25  מט"ח  ישרים מקבילים, נפלאות המחוגה  2.41.398/00 
7.25  מט"ח  מאלף למיליון  2.41.399/00 
10.00  מט"ח  בעיות מילוליות דו-שלביות (ב)  2.41.400/00 
7.60  מט"ח  סימני התחלקות ב-3, 6 ו-9: מספרים ראשונים
ופריקים
 
2.41.401/00 
6.25  מט"ח  מחשבון ואומדנות  2.41.402/01 
9.50  מט"ח  מרובעים  2.41.402/02 
11.45  מט"ח  שברים בעיגולים  2.41.402/03 
7.45  מט"ח  כפל מאונך: חילוק ארוך  2.41.402/04 
7.40  מט"ח  חזקות ודיאגרמות  2.41.402/05 
6.45  מט"ח  כל האפשרויות (קומבינטוריקה)  2.41.402/06 
6.00  מט"ח  לוח השנה וחישובי זמן: גימטרייה  2.41.402/10 
17.30  מט"ח  מבחן סוף שנה לכיתה ד'  2.41.402/12 
26.45  מט"ח  מארז אבזרים חדש  2.41.402/13 
5.90  מט"ח  שברים בקבוצות  2.41.402/14 
11.50  מט"ח  סימטרייה, מבנה תבות  2.41.402/15 
7.95  מט"ח  מספרים מכוונים  2.41.402/16 


10.55 

מט"ח 
כיתה ה' - מהדורה משוכתבת 
שברים בריבועים: שברים על הישר - המספרים
 

2.41.402/17 
6.70  מט"ח  מצולעים על לוח המספרים: חפיפה  2.41.402/18 
4.15  מט"ח  ממיליונים והלאה  2.41.402/19 
6.10  מט"ח  שברים גדולים מאחד ומספרים מעורבים על 
הישר - המספרים
2.41.402/20 
2.95  מט"ח  ממוצע  2.41.402/21 
8.00  מט"ח  שברים - הרחבה וצמצום: חלק של כמות  
(שברים בקבוצות)
2.41.402/22 
10.75  מט"ח  גובה: שטחים  2.41.402/23 
6.40  מט"ח  השוואות שברים בעזרת מכנה משותף:
חיבור וחיסור שברים בעזרת מכנה משותף
 
2.41.402/24 
6.10  מט"ח  מערכת צירים: מספרים מכוונים - המשך  2.41.402/25 
3.60  מט"ח  השבר כמנת שלם בשלם  2.41.402/26 
6.50  מט"ח  הסתברות  2.41.402/27 
6.40  מט"ח  סרטוטים ובניות  2.41.402/28 
6.30  מט"ח  מספרים עשרוניים - הכרה, חיבור וחיסור,
א'
 
2.41.402/29 
6.45  מט"ח  מספרים עשרוניים - הכרה, חיבור וחיסור,
ב'
 
2.41.402/30 
8.70  מט"ח  בעיות מילוליות רב שלביות: מחשבון  2.41.402/31 
35.30  מט"ח  מארז אבזרים  2.41.402/32 
5.45  מט"ח  קבוצות  2.41.402/33 

    כיתה ו' - מהדורה משוכתבת   
4.75  מט"ח  גופים  2.41.402/34 
7.65  מט"ח  שברים פשוטים ומספרים עשרוניים: מידות
עשרוניות
 
2.41.402/35 
8.55  מט"ח  בעיות מילוליות בשברים פשוטים, בעיות
מילוליות רב שלביות
 
2.41.402/36 
7.10  מט"ח  כפל שברים פשוטים  2.41.402/37 
43.32  מט"ח  מארז אבזרים לתלמיד חדש, כולל בצק
צבעוני
 
2.41.402/38 
5.95  מט"ח  כפל מספרים עשרוניים, חילוק מספרים
עשרוניים
 
2.41.408/00 
4.88  מט"ח  המעגל והעיגול  2.41.409/00 
4.35  מט"ח  מחשבון  2.41.410/00 
6.75  מט"ח  פסוקים של כפל וחילוק בשברים, בעיות
התאמה
 
2.41.411/00 
6.50  מט"ח  חילוק שברים פשוטים  2.41.412/00 
9.65  מט"ח  יחס, קנה מידה  2.41.413/00 
6.95  מט"ח  חישובי נפחים  2.41.414/00 
6.80  מט"ח  גופים משוכללים  2.41.415/00 
4.95  מט"ח  אחוזים, בעיות של חלק מכמות ובעיות
אחוזים
 
2.41.416/00 
5.00  מט"ח  מספרים מכוונים, כפל וחילוק  2.41.417/00 

 


5.35 


מט"ח 
"עוד אחת" - תכנית להוראת המתמטיקה  
להוראה מותאמת / ת"ל + מט"ח

כפל מספרים עשרוניים, חילוק מספרים
עשרוניים / ת"ל
 


2.41.402/39 
5.10  מט"ח  המעגל והעיגול / ת"ל  2.41.402/40 
3.55  מט"ח  מחשבון ו' / ת"ל  2.41.402/41 
6.05  מט"ח  בעיות התאמה בשברים פשוטים ובמספרים
עשרוניים / ת"ל
 
2.41.402/42 
6.30  מט"ח  חילוק שברים פשוטים / ת"ל  2.41.402/43 
6.80  מט"ח  חשוב נפחים / ת"ל  2.41.402/44 
4.30  מט"ח אחוזים (הכרה): בעיות של חלק מכמות
ובעיות אחוזים / ת"ל
2.41.402/45 
4.95  מט"ח  מספרים מכוונים - כפל וחילוק / ת"ל  2.41.402/46 

    חומרים למתקשים (גשרים)   
4.65  מט"ח  כיתה ב' - גשרים 
בעיות מילוליות - המשך - חלופה 
2.41.403/09 
5.15  מט"ח  כפל עד 20 חלופה  2.41.403/10 
4.90  מט"ח  כפל - השלמה  2.41.403/11 
5.40  מט"ח  כפל וחילוק עד 100 - מוכנות  2.41.403/12 
5.15  מט"ח  בעיות השוואה - חלופה  2.41.403/13 
7.00  מט"ח  המספרים עד 100 - הכרת המספרים  2.41.403/14 
4.45  מט"ח  המספרים עד 100 - המבנה העשרוני  2.41.403/15 
5.15  מט"ח  המספרים עד 100 - חיבור וחיסור  2.41.403/16 

    כיתה ג' - גשרים   
12.60  מט"ח  המספרים עד 10,000 - משטחים  2.41.403/17 
12.60  מט"ח  המספרים עד 10,000 דיסקיות  2.41.403/18 

7.80  מט"ח  פעילויות חקר והעמקה - גילויים 
קוביות משחק - מדריך
 
2.41.403/19 
8.20  מט"ח  קוביות משחק (כיתות ב'-ד')  2.41.403/20 
8.35  מט"ח  כיצד בנויים המספרים? זנבגופים
(כיתות ב'-ד')
 
2.41.403/21 
8.35  מט"ח  פעילויות חקר וגילוי, חלק ב' (כיתות
ה'-ו')
 
2.41.403/22 
10.30  מט"ח  פעילויות חקר וגילוי, חלק ב' - מדריך  2.41.402/23 
4.75  מט"ח  מספרים מחפשים פתרונים (כיתות ד'-ו')  2.41.403/24 
4.15  מט"ח  מספרים מחפשים פתרונים - מדריך  2.41.403/25 
5.85  מט"ח  גפרורים (כיתות ב'-ד' )  2.41.403/26 

    קומבינטוריקה והסתברות, לכיתות ה'-ו'   
11.75  רמות  הסתברות, חוברת לתלמיד בכיתה ה' / מל"מ ת"א*
2.41.404/00 
11.20  רמות  הסתברות ב' - כל האפשרויות
(קומבינטוריקה), לתלמיד בכיתה ו' / מל"מ ת"א*
 
2.41.405/00 
11.30  רמות  קומבינטוריקה, לתלמיד בכיתה ד' / מל"מ ת"א*  2.41.406/00 
29.90  רמות  הסתברות וקומבינטוריקה, מדריך למורה /
מל"מ ת"א*
 
2.41.407/00 


12.85 

טח"י 
חשבון והנדסה 
שברים פשוטים, א' / לפידות, דוידוביץ 
(מהדורה מעודכנת)

2.41.910/00 
21.50  טח"י  שברים פשוטים, ב' ארנון, גפנר (מהדורה
מעודכנת)
 
2.41.911/00 
10.20  טח"י  שברים פשוטים, ג' / ארנון, גפנר (מהדורה
מעודכנת)
 
2.41.912/00 
18.50  טח"י  שברים פשוטים, חלק ד', לכיתה ו' / לפידות,
דוידוביץ
 
2.41.912/01 
10.05  טח"י  שברים פשוטים, א', תדריך למורה / שניר,
גפנר (מהדורה מעודכנת)
 
2.41.926/00 
9.95  טח"י  שברים פשוטים, ב', תדריך למורה / שניר,
גפנר (מהדורה מעודכנת)
 
2.41.927/00 
9.95  טח"י  שברים פשוטים, ג', תדריך למורה / שניר,
גפנר (מהדורה מעודכנת)
 
2.41.928/00 
9.95  טח"י  שברים עשרוניים, א', תדריך למורה / שניר,
גפנר *
 
2.41.929/00 
18.65  טח"י  בא בחשבון, לכיתה ג', חוברת לתלמיד - 5 / ר'
קרול, ר' חזון **
 
2.41.934/00 
34.25  טח"י  בא בחשבון, לכיתה ג', מדריך / ר' קרול, ר'
חזון
 
2.41.935/00 
15.00  טח"י  בא בחשבון, חוברת מדידות, למורה ולתלמיד  2.41.936/00 
19.25  טח"י  בא בחשבון, תדריך למורה  2.41.936/01 
21.40  טח"י  מתי ומטיקה חלק א', חוברת פעולות, לתלמיד
ולמורה, לכיתות א' ו-ב'
 
2.41.937/02 

    מדעי הטבע  2.51 
35.15  עם עובד
אור וקול - לראות ולשמוע, לכיתות ה'-ו'  
(ממ' וממ"ד) / י' צילג **
2.51.006/00 
חינם  עם עובד
אור וקול - לראות ולשמוע, מדריך למורה 
(ממ' וממ"ד) / י' צילג **
2.51.007/00 
36.70  מודן  ילד של טבע - מעונה לעונה, חוברת לימוד
והעשרה בטבע, לכיתות ב'-ג' / ח' זיו, א' ארבל **
 
2.51.008/00 
19.90  מודן  ילד של טבע - מעונה לעונה, מדריך למורה / 
ח' זיו, א' ארבל **
2.51.008/01 
11.35  מט"ח  עונות במעגל - טבע, אדם ומים בעונות
השנה, חוברת לתלמיד, לכיתות א'-ב' / מט"ח *
 
2.51.010/00 
12.70  מט"ח  עונות במעגל - טבע, אדם ומים בעונות
השנה, מדריך למורה / מט"ח *
 
2.51.011/00 
29.85  מט"ח  יום יום מים - ספר לימוד בנושא המים, 
לכיתות ג'-ד' /מט"ח *
2.51.012/00 
29.85  מט"ח  יום יום מים - ספר לימוד בנושא המים,
מדריך למורה / מט"ח *
 
2.51.013/00 
39.20  תמיר  "חיות חיות" לכיתה ד' / נ' גולד, ו' בר  2.51.014/00 
47.50  תמיר  "חיות חיות", מדריך למורה / נ' גולד, ו'
בר
 
2.51.014/00 
36.10  עם עובד  הגוף המופלא לתלמיד / יצחק צילג  2.51.022/00 
חינם  עם עובד  הגוף המופלא, מדריך למורה / יצחק צילג  2.51.022/01 
42.85  ז'ק  גוף האדם שלי / ד' בן בסט  2.51.024/00 
23.75  ז'ק  גוף האדם שלי / ד' בן בסט  2.51.024/01 
4.20  גסטליט  מזרע לזרע, דפי עבודה לכיתות ג'-ד' /
מט"ל **
 
2.51.305/00 
5.75  גסטליט  מזרע לזרע, מדריך למורה / מט"ל **  2.51.306/00 
7.70  גסטליט  מי אנחנו?, דפי עבודה לכיתות ה'-ו' /
מט"ל **
 
2.51.307/00 
13.35  גסטליט  מי אנחנו?, דפי הרחבה / מט"ל **  2.51.308/00 

    הסדרה "אני וגופי"   
9.10  גסטליט  כיצד אנו נעים?, חוברת לתלמיד, לכיתות
ה'-ו' / מט"ל **
 
2.51.315/00 
5.80  גסטליט  כיצד אנו נעים?, כרטיסי הרחבה,
לתלמיד / מט"ל **
 
2.51.316/00 
10.60  גסטליט  כיצד אנו נעים?, מדריך למורה / מט"ל **  2.51.317/00 
7.00  גסטליט  כיצד אנו נושמים?, דפי עבודה, לכיתה
ו' / מט"ל **
 
2.51.318/00 
6.35  גסטליט  כיצד אנו נושמים?, כרטיסי הרחבה /
מט"ל **
 
2.51.319/00 
10.60  גסטליט  כיצד אנו נושמים?, מדריך למורה / מט"ל **  2.51.320/00 
10.45  גסטליט  הדם הזורם בגופנו, לתלמיד, לכיתה ו' /
מט"ל **
 
2.51.321/00 
17.05  גסטליט  הדם הזורם בגופנו, מדריך למורה / מט"ל
**
 
2.51.322/00 
8.40  גסטליט  המזון ואנחנו, דפי עבודה, לכיתה ו' /
מט"ל **
 
2.51.323/00 
22.35  גסטליט  המזון ואנחנו, מדריך למורה / מט"ל **  2.51.324/00 
2.65  גסטליט  התנהגות צמחים ובעלי חיים, דפי
עבודה, לכיתות ג'-ד' / מט"ל **
 
2.51.334/00 
5.45  גסטליט  טוואי המשי, משחק ודפי קריאה, לכיתות
ג'-ד' / מט"ל **
 
2.51.336/00 
13.60  גסטליט  נלך אל הנמלה, מדריך למורה / מט"ל **  2.51.339/00 
2.70  גסטליט  מגנטים, דפי עבודה, לכיתות ג'-ד' / מט"ל
**
 
2.51.340/00 
5.75  גסטליט  מגנטים, מדריך למורה / מט"ל **  2.51.341/00 
2.85  גסטליט  מעגל חשמלי ראשון, דפי עבודה, לכיתות
ג'-ד' / מט"ל **
 
2.51.342/00 
5.70  גסטליט  מעגל חשמלי ראשון, מדריך למורה / מט"ל **  2.51.343/00 


1.85 

גסטליט 
הסדרה "אבנים, אדמה, מים" 
אבנים, דפי קריאה, לכיתות א'-ב' / מט"ל * 

2.51.353/00 
10.20  גסטליט  אבנים, מדריך למורה / מט"ל *  2.51.354/00 
10.20  גסטליט  אדמה, מדריך למורה, לכיתות ב'-ג' / מט"ל *  2.51.355/00 
9.85  גסטליט  מים, דפי הרחבה, לתלמיד / מט"ל *  2.51.357/00 
10.20  גסטליט  מים, מדריך למורה / מט"ל *  2.51.358/00 
8.95  גסטליט  חום, דפי עבודה, לכיתות ד'-ה' / מט"ל *  2.51.359/00 
10.10  גסטליט  חום, מדריך למורה / מט"ל *  2.51.360/00 
7.05  גסטליט  קרח, מים ואדים, לכיתות ד'-ה' / מט"ל *  2.51.361/00 
17.20  גסטליט  קרח, מים ואדים, מדריך למורה / מט"ל *  2.51.362/00 

    מדע בחברה טכנולוגית   

11.65 

רמות 
לכיתות א'-ב' 
אכפת לי, מדריך למורה / אונ' ת"א 

2.51.362/01 
13.70  רמות  אכפת לי / אונ' ת"א  2.51.362/02 
15.30  רמות  בינינו - מדריך למורה / אונ' ת"א  2.51.362/03 
26.50  רמות  בינינו - מדריך למורה / אונ' ת"א  2.51.362/04 
15.30  רמות  להיות בריא, חלק א', מדריך למורה / אונ' ת"א
2.51.362/05 
26.50  רמות  להיות בריא, חלק א' / אונ' ת"א  2.51.362/06 
26.55  רמות  להיות בריא, חלק ב' / אונ' ת"ל  2.51.362/07 
14.55  רמות  להיות בריא, מדריך למורה, חלק ב' / אונ' ת"א
2.51.362/08 
28.95  רמות  עונות השנה, מדריך למורה / אונ' ת"א *  2.51.362/09 
32.40  רמות  עונות השנה / אונ' ת"א *  2.51.362/10 
17.55  רמות  קולט כל העת, מדריך למורה / אונ' ת"א  2.51.362/11 
20.25  רמות  קולט כל העת / אונ' ת"א  2.51.362/12 
12.70  רמות  אנחנו לא לבד / אונ' ת"א  2.51.362/13 
11.10  רמות  אנחנו לא לבד, מדריך למורה / אונ' ת"א  2.51.362/14 
21.00  רמות  כוח המוח, לכיתות ב'-ג', מדריך למורה / 
ת"ל + אונ' ת"א
2.51.363/15 

    לכיתות ג'-ד'   
18.20  רמות  זה בוער, מדריך למורה / אונ' ת"א  2.51.362/15 
28.60  רמות  זה בוער / אונ' ת"א *  2.51.362/16 
12.80  רמות  זה בוער / חוברת עבודה / אונ' ת"א *  2.51.362/17 
7.30  רמות  זה בוער / משחק / אונ' ת"א  2.51.362/18 
11.65  רמות  נושא בוער / מדריך למורה / אונ' ת"א  2.51.362/19 
13.70  רמות  נושא בוער / אונ' ת"א  2.51.362/20 
45.90  רמות  עם הזרם / מדריך למורה / אונ' ת"א  2.51.362/21 
28.50  רמות  עם הזרם / אונ' ת"א *  2.51.362/22 
12.70  רמות  עם הזרם, חוברת עבודה / אונ' ת"א *  2.51.362/23 
36.95  רמות  כמו צמח בר / אונ' ת"א  2.51.362/24 
18.00  רמות  כמו צמח בר, חוברת עבודה / אונ' ת"א  2.51.362/25 
17.20  רמות  כמו צמח בר, מדריך למורה / אונ' ת"א  2.51.362/26 
42.70  רמות  פארק המים / אונ' ת"א  2.51.362/27 
19.15  רמות  פארק המים, חוברת עבודה / אונ' ת"א  2.51.362/28 
20.20  רמות  פארק המים, מדריך למורה / אונ' ת"א  2.51.362/29 
42.70  רמות  הערוץ חמוץ-מתוק / אונ' ת"א  2.51.362/30 
20.20  רמות  הערוץ חמוץ-מתוק, מדריך למורה/ אונ' ת"א  2.51.362/31 
19.15  רמות  הערוץ חמוץ-מתוק, חוברת עבודה/ אונ' ת"א
2.51.362/32 
35.30  רמות  חיים בין בעלי חיים / אונ' ת"א  2.51.362/33 
17.95  רמות  חיים בין בעלי חיים, חוברת עבודה / אונ'
ת"א
 
2.51.362/34 
17.20  רמות  חיים בין בעלי חיים, מדריך למורה / אונ' ת"א
2.51.362/35 
39.85  רמות  מתחת לרגלינו / אונ' ת"א  2.51.362/36 
19.15  רמות  מתחת לרגלינו, חוברת עבודה / אונ' ת"א  2.51.362/37 
17.25  רמות  מתחת לרגלינו, מדריך למורה / אונ' ת"א  2.51.362/38 
12.70  רמות  לוקחים את המים בידיים / אונ' ת"א  2.51.362/39 
11.10  רמות  לוקחים את המים בידיים, מדריך למורה / אונ'
ת"א
 
2.51.362/40 
44.60  רמות  נושמים לרווחה, לכיתה ד' / ת"ל + אונ' ת"א  2.51.363/10 
20.00  רמות  נושמים לרווחה, לכיתה ד', חוברת עבודה / 
ת"ל + אונ' ת"א
2.51.363/11 
20.00  רמות  גוף ללא הפסקה, חוברת עבודה / ל' סלע, ד'
לוי / אונ' ת"א
 
2.51.363/12 
44.60  רמות  גוף ללא הפסקה, לכיתה ג' / ת"ל + אונ' ת"א  2.51.363/16 


44.60 

רמות 
לכיתות ד'-ה' 
ללכת על כוכב לכת / ת"ל + אונ' ת"א 

2.51.363/13 
21.10  רמות  ללכת על כוכב לכת, מדריך למורה / ת"ל + אונ' ת"א
2.51.363/14 
20.00  רמות  ללכת על כוכב לכת, חוברת עבודה / ת"ל + אונ'
ת"א
 
2.51.363/15 

    לכיתות ה'-ו'   
44.00  רמות  מידע הולך לעיבוד, מדריך למורה / אונ' ת"א
2.51.362/41 
28.00  רמות  מידע הולך לעיבוד / אונ' ת"א  2.51.362/42 
16.70  רמות  מידע הולך לעיבוד, חוברת עבודה / אונ'
ת"א
 
2.51.362/43 
19.95  רמות  מידע הולך לעיבוד, משחק ל-5 תלמידים / אונ'
ת"א
 
2.51.362/44 
11.65  רמות  מתנות מן הזבל, מדריך למורה / אונ' ת"א  2.51.362/45 
13.70  רמות  מתנות מן הזבל / אונ' ת"א  2.51.362/46 
17.50  רמות  מתנות מן הטבע / מדריך למורה / אונ' ת"א  2.51.362/47 
35.65  רמות  מתנות מן הטבע / אונ' ת"א  2.51.362/48 
14.45  רמות  מתנות מן הטבע / חוברת עבודה / אונ' ת"א  2.51.362/49 
20.90  רמות  עולם הולך ומתמלא, מדריך למורה / אונ' ת"א  2.51.362/50 
36.45  רמות  עולם הולך ומתמלא / אונ' ת"א  2.51.362/51 
16.70  רמות  עולם הולך ומתמלא, חוברת עבודה / אונ' ת"א  2.51.362/52 
16.15  רמות  תחנת הכוח, מדריך למורה / אונ' ת"א  2.51.362/53 
15.10  רמות  תחנת הכוח / אונ' ת"א  2.51.362/54 
15.10  רמות  תחנת הכוח, חוברת עבודה / אונ' ת"א  2.51.362/55 
36.25  רמות  בעקבות השמש, טכנולוגיה לחקר היקום /
אונ' ת"א
 
2.51.362/56 
22.95  רמות  בעקבות השמש, טכנולוגיה לחקר היקום,
למורה / אונ' ת"א
 
2.51.362/57 
22.95  רמות  בעקבות השמש, מסע להכרת סדרי גודל ביקום /
אונ' ת"א
2.51.362/58 
21.90  רמות  בעקבות השמש, מסע להכרת סדרי גודל ביקום, 
מדריך למורה / אונ' ת"א
2.51.362/59 
42.70  רמות  מבט אל האור / אונ' ת"א  2.51.362/60 
19.15  רמות  מבט אל האור, חוברת עבודה / אונ' ת"א  2.51.362/61 
20.20  רמות  מבט אל האור, מדריך למורה / אונ' ת"א  2.51.362/62 
44.60  רמות  קשרי קיום / ת"ל + אונ' ת"א  2.51.362/63 
21.10  רמות  קשרי קיום, מדריך למורה / ת"ל + אונ' ת"א  2.51.362/64 
20.00  רמות  קשרי קיום, חוברת עבודה / ת"ל + אונ' ת"א  2.51.362/65 
44.60  רמות  פותחים שולחן / לאה בן דה, ליאורה ביאלר /
אונ' ת"א
 
2.51.362/66 


9.70 

מל"מ י-ם 
מדעי הטבע לילדים מחוננים 
לתפוס שביט / מל"מ י-ם ** 

2.51.363/00 
13.55  מל"מ י-ם  מנופים, המכשירים שאנו משתמשים בהם,
מקראה / מל"מ י-ם **
 
2.51.363/01 
13.55  מל"מ י-ם  מנופים, המכשירים שאנו משתמשים בהם,
מדריך למורה / מל"מ י-ם **
 
2.51.363/02 
7.30  מל"מ י-ם  מנופים, המכשירים שאנו משתמשים בהם,
אוגדן דפי עבודה / מל"מ י-ם **
 
2.51.363/03 
25.80  מל"מ י-ם  תצפיות במזג האוויר / מל"מ י-ם **  2.51.363/04 
8.70  מל"מ י-ם  מנופים, מערכת מלווה של ארבע רכזות / מל"מ
י-ם
 
2.51.363/09 
89.30  מל"מ י-ם  מחוץ לחדר הכיתה, מדריך למורה / ורדה
בר, יהודה בן חור, יהודית דגן, שמעון לבני
 
2.51.800/01 

    מדעי הטבע לחינוך המיוחד   
6.40  גסטליט  מושגי מרחב, מדריך למורה / מל"מ ת"א **  2.51.364/00 
71.95  גסטליט  מושגי מרחב, מערכת לעבודה יחידנית /
מל"מ ת"א **
 
2.51.364/01 
7.00  מל"מ י-ם  אדמה / מל"מ י-ם **  2.51.365/00 
4.75  מל"מ י-ם  זרעים / מל"מ י-ם **  2.51.366/00 
4.75  מל"מ י-ם  גינה / מל"מ י-ם **  2.51.367/00 
5.45  מל"מ י-ם  אבקות לבנות, מדריך למורה / מל"מ י-ם **  2.51.368/00 
4.00  מל"מ י-ם  נא לחייך, מצלמים, לתלמיד / מל"מ י-ם **  2.51.370/00 
10.15  מל"מ י-ם  נא לחייך, מצלמים, למורה / מל"מ י-ם **  2.51.371/00 
7.25  מל"מ י-ם  חומרים, אוגדן דפי עבודה / מל"מ י-ם **  2.51.372/00 
14.50  מל"מ י-ם  חומרים, למורה / מל"מ י-ם **  2.51.373/00 
25.80  מל"מ י-ם  תצפיות במזג האוויר, לכיתות ג'-ד'
ואילך/מל"מ י-ם **
 
2.51.374/00 
37.80  מל"מ י-ם  חומרים מוצקים / מל"מ י-ם  2.51.375/00 
30.60  מל"מ י-ם  חומרים וטכנולוגיה / מל"מ י-ם  2.51.376/00 


6.80 

מעלות 
לימודי סביבה וחקלאות 
ארח צמחים בביתך, לכיתה ו' / ת"ל ** 

2.57.300/00 
6.60  מעלות  הפינה הפורחת, כרטסת, לכיתה ו' / ת"ל **  2.57.301/00 
7.10  מעלות  זרעים נובטים, לכיתה ו' / ת"ל **  2.57.302/00 
20.85  מעלות  הגינה שלנו, מהדורה חדשה, לכיתות ד'-ו' /
ת"ל **
 
2.57.303/00 
8.15  מעלות  צמחי תבלין, לכיתות ו'-ז' / ת"ל **  2.57.304/00 
8.00  מעלות  גינה לבית, לכיתות ו'-ט' / ת"ל  2.57.305/00 
4.05  מעלות  גינה לבית, מדריך למורה / ת"ל  2.57.306/00 

    אנגלית  2.61 
29.25  מפ' אונ'  LET'S READ AND WRITE, AN A ,B ,C 
*WORKBOOK / L.B. ENGLANDER 
(מהדורה מחודשת ומתוקנת)
2.61.024/00 
39.05  אריק
כהן
 
** י' ירון / HEYDAYS 
לכיתה ה'
2.61.026/00 
חינם  אריק
כהן
 
** י' ירון / HEYDAYS 
מדריך למורה
2.61.026/01 
34.75  מפ' אונ'  SIMPLE STORIES WITH GRAMMAR 
.EXERCISES, A WORKBOOK / L.B 
**ENGLANDER 
לכיתות ה'-ו'
2.61.028/00 
15.45  מפ' אונ'  SIMPLE STORIES WITH GRAMMAR 
**EXERCISES / L.B. ENGLANDER
מדריך למורה
2.61.028/01 
17.80  מפ' אונ'  .YOUR TOWN AND MINE / SH
**POSTOL 
לכיתה ו'
2.61.030/00 
20.25  מפ' אונ'  .YOUR TOWN AND MINE / SH
**POSTOL 
מדריך למורה
2.61.030/01 
18.75  מפ' אונ'  .YOUR TOWN AND MINE / SH
**POSTOL 
קלטת
2.61.030/02 
42.70  מפ' אונ'  .GOOD COMPANY / L. BELLELI, E
*MAZOR 
לכיתה ה'
2.61.031/00 
16.20  מפ' אונ'  .GOOD COMPANY / L. BELLELI, E
MAZOR 
מדריך למורה
2.61.031/01 
29.85  מפ' אונ'  .GOOD COMPANY / L. BELLELI, E
MAZOR 
חוברת עבודה
2.61.031/02 
12.40  מפ' אונ'  .GOOD COMPANY / L. BELLELI, E
MAZOR 
מדריך למורה לחוברת עבודה
2.61.031/03 
19.20  מפ' אונ'  .GOOD COMPANY / L. BELLELI, E
MAZOR 
קלטת
2.61.031/04 
43.60  אריק
כהן
STARTING OUT / Z. TACHER 
לכיתה ד'
2.61.032/00 
52.35  אריק
כהן
 
STARTING OUT / Z. TACHER 
מדריך למורה
2.61.032/01 
40.40  אריק
כהן
 
STARTING OUT / Z. TACHER 
חוברת עבודה
2.61.032/02 
30.05  אריק
כהן
 
STARTING OUT/ Z. TACHER 
מדריך למורה, חוברת עבודה
2.61.032/03 
18.75  אריק
כהן
 
STARTING OUT / Z. TACHER 
קלטת
2.61.032/04 
29.90  מט"ח  ABRA CADABRA, COMIC BOOK,
ACTIVITY BOOK 
לכיתות ג'-ד'
2.61.033/00 
26.25  מט"ח  ABRA CADABRA 
מדריך למורה
2.61.033/01 
32.10  מט"ח  ABRA CADABRA 
חוברת עבודה
2.61.033/02 
9.65  מט"ח  ABRA CADABRA 
קלטת
2.61.033/03 
35.80  SCOTTS 
FORESMAN
HOORRAY FOR ENGLISH 
א' בלה, א' סרבלינו, ש' מהוטיאן, ג'
ורמנדי
 
2.61.034/00 
36.55  SCOTTS 
FORESMAN
/HOORRAY FOR ENGLISH 
א' בלה, א' סרבלינו, ש' מהוטיאן, ג'
ורמנדי  
מדריך למורה
2.61.034/01 
4.05  SCOTTS 
FORESMAN
/ HOORRAY FOR ENGLISH 
א' בלה, א' סרבלינו, ש' מהוטיאן, ג'
ורמנדי  
חוברת עבודה
2.61.034/02 
17.90  SCOTTS 
FORESMAN
/ HOORRAY FOR ENGLISH 
א' בלה, א' סרבלינו, ש' מהוטיאן, ג'
ורמנדי  
קלטת
2.61.034/03 
89.50  SCOTTS 
FORESMAN
/ HOORRAY FOR ENGLISH 
א' בלה, א' סרבלינו, ש' מהוטיאן, ג'
ורמנדי  
כרזות + כרטיסי הברקה, לכיתה
2.61.034/04 
29.85  אריק כהן  / ENGLISH WITH BENNY
פט טלשיר, פמלה הלפרין
2.61.035/00 
38.15  אריק כהן  / ENGLISH WITH BENNY
פט טלשיר, פמלה הלפרין
מדריך למורה
2.61.035/01 
17.90  אריק כהן  / ENGLISH WITH BENNY
פט טלשיר, פמלה הלפרין
קלטות לתלמיד
2.61.035/03 
35.55  אריק כהן  / ENGLISH WITH BENNY
פט טלשיר, פמלה הלפרין
כרטיסי הברקה, לכיתה
2.61.035/04 
חינם  אריק כהן  / ENGLISH WITH BENNY
פט טלשיר, פמלה הלפרין
ספר לתלמיד
2.61.036/00 
חינם  אריק כהן  / ENGLISH WITH A SMILE
גדי בוסין, יואל טל
מדריך למורה
2.61.036/01 
חינם  אריק כהן  / ENGLISH WITH A SMILE
גדי בוסין, יואל טל
קלטת
2.61.036/02 
26.65  OXFORD  - BIG BIRD'S YELLOW BOOK
/OPEN SESAME 
לכיתה ג'    ציון וגאן ברואר
2.61.037/00 
15.25  OXFORD  - BIG BIRD'S YELLOW BOOK
/ OPEN SESAME 
מדריך למורה     ציון וגאן ברואר
2.61.037/01 
46.55 מפ' אונ'  / TELL ME IN ENGLISH
קרן נוימן, ג'ולי נבוא
לכיתה ג'
2.61.038/00 
89.50  מפ' אונ'  / TELL ME IN ENGLISH
קרן נוימן, ג'ולי נבוא
מדריך למורה
2.61.038/01 
17.90  מפ' אונ'  / TELL ME IN ENGLISH
קרן נוימן, ג'ולי נבוא
קלטת לתלמיד
2.61.038/03 
59.65  מפ' אונ'  TELL ME IN ENGLISH
קרן נוימן, ג'ולי נבוא
ערכה למורה
2.61.038/04 
45.35  מפ' אונ'  שושנה פוסטול / YOU AND I 
לכיתה ה'
2.61.039/00 
29.85  מפ' אונ'  שושנה פוסטול / YOU AND I 
מדריך למורה
2.61.039/01 
29.85  מפ' אונ'  שושנה פוסטול / YOU AND I 
חוברת עבודה
2.61.039/02 
17.90  מפ' אונ'  שושנה פוסטול / YOU AND I 
קלטת
2.61.039/03 
56.05  אריק
כהן
צ' טצ'ר / TREASURE CHEST 
לכיתה ה'
2.61.040/00 
29.85  אריק
כהן
צ' טצ'ר / TREASURE CHEST 
מדריך למורה
2.61.040/01 
29.85  אריק
כהן
 
צ' טצ'ר / TREASURE CHEST 
חוברת עבודה
2.61.040/02 
17.90  אריק
כהן
 
צ' טצ'ר / TREASURE CHEST 
קלטת
2.61.040/03 
85.90  אריק
כהן
 
צ' טצ'ר / TREASURE CHEST 
כרטיסי הברקה
2.61.040/04 
51.40  אריק
כהן
 
/ CHANGING CHANNELS
הילרי לביא, פרנסין טריט
לכיתה ו' 
2.61.041/00 
38.15  אריק
כהן
 
/ CHANGING CHANNELS
הילרי לביא, פרנסין טריט
מדריך למורה
2.61.041/01 
30.15  אריק כהן
/ CHANGING CHANNELS
הילרי לביא, פרנסין טריט
חוברת עבודה
2.61.041/02 
17.90  אריק כהן
/ CHANGING CHANNELS
הילרי לביא, פרנסין טריט
קלטת
2.61.041/03 
38.50  אריק
כהן
 
/CHANGING CHANNELS, A
איקה קירשנבאום, פרנסין טריט
מדריך למורה לחוברת עבודה לתלמידים חלשים
2.61.041/06 
46.55  מפ' אונ'  רכטמן / WONDERFUL PEOPLE
אילנה
לכיתה ו'
2.61.042/00 
17.90  מפ' אונ'  רכטמן / WONDERFUL PEOPLE
אילנה
מדריך למורה
2.61.042/01 
27.90  מפ' אונ'  רכטמן / WONDERFUL PEOPLE
אילנה
חוברת עבודה
2.61.042/02 
17.90  מפ' אונ'  רכטמן / WONDERFUL PEOPLE
אילנה
קלטת
2.61.042/03 
27.90  מפ' אונ'  רכטמן / WONDERFUL PEOPLE
אילנה
מדריך למורה לחוברת עבודה
2.61.042/04 
52.05  אריק
כהן
 
/ CAT AROUND TOWN 
י' ירון
לכיתות ג'-ד'
2.61.043/00 
66.45  אריק
כהן
 
/ CAT AROUND TOWN 
י' ירון
מדריך למורה
2.61.043/01 
31.85  אריק
כהן
 
/ CAT AROUND TOWN 
י' ירון
חוברת עבודה
2.61.043/02 
22.90  אריק
כהן
 
/ CAT AROUND TOWN 
י' ירון
קלטת
2.61.043/03 
16.75  המחברת  / LET'S SPEAK ENGLISH 
ר' גרבר
לכיתות ג'-ד'
2.61.044/00 
41.35  המחברת  / LET'S SPEAK ENGLISH 
ר' גרבר
מדריך למורה
2.61.044/01 
10.05  המחברת  / LET'S SPEAK ENGLISH 
ר' גרבר
חוברת עבודה
2.61.044/02 
10.05  המחברת  / LET'S SPEAK ENGLISH 
ר' גרבר
קלטת
2.61.044/03 
50.25  המחברת  ויטל / COOKIE ISLAND 
ח'
לכיתות ג'-ד'
2.61.045/00 
40.20  המחברת  ויטל / COOKIE ISLAND 
ח'
מדריך למורה
2.61.045/01 
40.20  המחברת  ויטל / COOKIE ISLAND 
ח'
קלטת
2.61.045/03 
41.90  מפ' אונ'  / BEGINNER'S FILES, FILE I
ע' אולשטיין, ת' פוירשטיין, מ' שקולניק, ב' זרע
לכיתות ג'-ד'
2.61.046/00 
67.05  מפ' אונ'  / BEGINNER'S FILES, FILE I
ע' אולשטיין, ת' פוירשטיין, מ' שקולניק, ב' זרע
מדריך למורה
2.61.046/01 
27.90  מפ' אונ'  / BEGINNER'S FILES, FILE I
ע' אולשטיין, ת' פוירשטיין, מ' שקולניק, ב' זרע
חוברת עבודה
2.61.046/02 
16.75  מפ' אונ'  / BEGINNER'S FILES, FILE I
ע' אולשטיין, ת' פוירשטיין, מ' שקולניק, ב' זרע
קלטת
2.61.046/03 
54.75  ז'ק  אלמגור / CLOSE UP 
נילי
לכיתות ה'
2.61.047/00 
13.40  ז'ק  אלמגור / CLOSE UP 
נילי
מדריך למורה
2.61.047/01 
33.50  ז'ק  אלמגור / CLOSE UP 
נילי
חוברת עבודה
2.61.047/02 
45.45  מפ' אונ'  ג'ודי שמילוביץ' / OCTOPUS
אורלי ווינר,
2.61.048/00 
21.40  מפ' אונ'  אורלי ווינר, ג'ודי שמילוביץ' / OCTOPUS 2.61.048/01 
29.95  מפ' אונ'  אורלי ווינר, ג'ודי שמילוביץ' / OCTOPUS
חוברת עבודה
2.61.048/02 
21.30  מפ' אונ'  אורלי ווינר, ג'ודי שמילוביץ' / OCTOPUS
קלטת
2.61.048/03 
40.65  מפ' אונ'  ג'ולי נבו, קרן נוימן \ READ IT IN ENGLISH
לכיתות ד'
2.61.049/00 
53.50  מפ' אונ'  ג'ולי נבו, קרן נוימן / READ IT IN ENGLISH
מדריך למורה
2.61.049/01 
20.35  מפ' אונ'  ג'ולי נבו, קרן נוימן / READ IT IN ENGLISH
קלטת
2.61.049/03 
33.15  מפ' אונ'  ג'ולי נבו, קרן נוימן / WRITE IT IN ENGLISH
לכיתה ד'
2.61.050/00 
53.50  מפ' אונ'  ג'ולי נבו, קרן נוימן / WRITE IT IN ENGLISH
מדריך למורה לחוברת העבודה
2.61.050/01 
20.35  מפ' אונ'  ג'ולי נבו, קרן נוימן / WRITE IT IN ENGLISH
קלטת
2.61.050/03 
42.80  מפ' אונ'  / BEGINNERS' FILES 2 
ע' אולשטיין, מ' שקולניק, ת' פנרשטיין, ב' זרע
ספר לימוד לכיתה ה'
2.61.051/00 
64.20  מפ' אונ'  / BEGINNERS' FILES 2 
ע' אולשטיין, מ' שקולניק, ת' פנרשטיין, ב' זרע
מדריך למורה
2.61.051/01 
27.90  מפ' אונ'  / BEGINNERS' FILES 2 
ע' אולשטיין, מ' שקולניק, ת' פנרשטיין, ב' זרע
חוברת עבודה
2.61.051/02 
42.80  מפ' אונ'  / BEGINNERS' FILES 2 
ע' אולשטיין, מ' שקולניק, ת' פנרשטיין, ב' זרע
קלטת
2.61.051/03 
30.55  טח"י  CANDY CAN DO IT, COMPLETE
EDITION 
ספר למתחילים
צ' בן שחר ויהודית סגל
2.61.906/00 
14.50  טח"י  CANDY CAN DO IT, ACTIVITY BOOK 1/ 
צ' בן שחר, ג' סגל **
2.61.919/00 
13.55  טח"י  \ CANDY CAN DO IT 2, ACTIVITY BOOK 
צ' בן שחר, ג' סגל **
לכיתה ד'
2.61.921/00 
7.95  טח"י  ** CANDY CAN DO IT 2 
קלטת
2.61.922/00 
7.95  טח"י  ** CANDY CAN DO IT 
קלטות אודיו (המחיר לכל קלטת)
+ קלטת בתרגום לערבית
2.61.923/03 
38.25  טח"י  / SEVEN IN HEAVEN
ג' סגל , ר' קינן, צ' בן שחר
2.61.923/01 
17.15  טח"י  ר' קינן, צ' בן שחר / SEVEN IN HEAVEN 
חוברת עבודה
2.61.923/02 
7.70  טח"י  SEVEN IN HEAVEN 
קלטת
2.61.923/03 
35.80  טח"י  SEVEN IN HEAVEN 
4 קלטות וידיאו (המחיר לכל קלטת)
2.61.923/05 
29.85  טח"י  SEVEN IN HEAVEN 
מדריך למורה
2.61.923/06 

    ערבית  2.62 
81.32  אחיעבר  תסלח 1 / ר' גרינבוים  2.62.001/00 
59.00  אחיעבר  תסלח 1, מדריך למורה / ר' גרינבוים  2.62.001/01 
14.95  טח"י  ג'ארכ קאריבכ, חוברת עבודה / ז'
גנור **
 
2.62.900/00 
11.55  טח"י  ג'ארכ קאריבכ, שיחון / ז' גנור **  2.62.901/00 
5.55  טח"י  ג'ארב קאריבכ, תדריך למורה / ז' גנור
*
 
2.62.902/00 
49.40  טח"י  ג'ארב קאריבכ, 6 קלטות קול / טח"י **  2.62.903/00 

    ציור ואמנות  2.71 
84.25  המפ"ה  ירושלים כסמל לאחדות ישראל, סדרת
שקופיות / ת"ל **
 
2.71.305/01 
9.15  מעלות  אדום, כחול, צהוב, מדריך למורה לאמנות
בחינוך
 
המיוחד / ת"ל ** 
2.71.306/00 
16.25  רכגולד  עמידה יהודית בשואה, יחידת לימוד
באמנות / ת"ל **
 
2.71.307/00 
47.55  המפ"ה  עמידה יהודית בשואה, סדרת שקופיות
**
 
2.71.307/01 

    מוזיקה  2.72 
49.05  "ארט"  חגיגה בצלילים, לתלמיד / ע' טוריאל, ש'
גולדשטיין
 
2.72.001/00 
חינם  "ארט"  חגיגה בצלילים, חוברת עבודה / ע'
טוריאל,
 
ש' גולדשטיין 
2.72.001/01 
10.85  מעלות  תו וצליל, לכיתות ג'-ד' / ת"ל + הפיקוח על
המוזיקה **
 
2.72.300/00 
4.50  מעלות  תו וצליל, דפי עבודה לתלמיד / ת"ל +
הפיקוח על
 
המוזיקה ** 
2.72.301/00 
7.15  המפ"ה  תו וצליל, קלטת / הפיקוח על המוסיקה **  2.72.302/00 

    בטיחות בדרכים  2.73 
37.45  רכגולד  בצעד זהיר ובטוח, לכיתות ג'-ד' /
אסתי עצמוני
 
2.73.002/00 
21.40  רכגולד  בצעד זהיר ובטוח, מדריך למורה /
אסתי עצמוני
 
2.73.002/01 
23.35  מט"ח  משפחה על גלגלים, לכיתות ה'-ו' (מארז
ספרים) / 
מט"ח*
 
2.73.300/00 
16.95  שקד  **ROAD SAFETY / MARSHA BOREN 2.73.301/00 

    טכנולוגיה לבית הספר היסודי  2.74 
36.90  רמות  בשביל המוצרים, לכיתות ה'-ו' / אונ' ת"א  2.74.308/00 
19.40  רמות  בשביל המוצרים, חוברת עבודה / אונ' ת"א  2.74.309/00 
17.25  רמות  בשביל המוצרים, מדריך למורה / אונ' ת"א  2.74.310/00 
10.60  מט"ח  בונים מוצרים חשמליים, ג'-ד', חוברת / ת"ל +
מט"ח *
 
2.74.311/00 
10.60  מט"ח  בונים מוצרים חשמליים, ג'-ד', מדריך למורה / 
ת"ל + מט"ח * 
2.74.312/00 
8.30  מט"ח  מערכת החשמל בבית, ה'-ז', חוברת / ת"ל + מט"ח
*
 
2.74.313/00 
8.30  מט"ח *  מערכת החשמל בבית, ה'-ו', מדריך למורה / 
ת"ל + מט"ח * 
2.74.314/00 
9.35  מט"ח  משהו זז כאן, א'-ב', חוברת / ת"ל + מט"ח *  2.74.315/00 
12.95  מט"ח  משהו זז כאן, א'-ב', מד"ל / ת"ל + מט"ח *  2.74.316/00 
9.80  מט"ח  רואים סמלים וסימנים, חוברת לתלמיד, 
לכיתות ג'-ד' / ת"ל + מט"ח * 
2.74.317/00 
12.80  מט"ח  רואים סמלים וסימנים, מד"ל / ת"ל, מט"ח  2.74.317/01 
9.50  מט"ח  כיף של מכונות, לכיתות ג'-ו' / ת"ל + מט"ח  2.74.318/00 
17.25  מט"ח  כיף של מכונות, מדריך למורה / ת"ל + מט"ח  2.74.319/00 

    הסדרה חומרים ותהליכים  16.12 
8.65  מט"ח  הכול מנייר לכיתות א'-ב' / ת"ל + מט"ח  2.74.320/00 
10.80  מט"ח  מה עושים? מדפיסים? לכיתות ב'-ג' / ת"ל +
מט"ח
 
2.74.321/00 
9.55  מט"ח  סיפורי בדים, לכיתות ג'-ד' / ת"ל + מט"ח  2.74.322/00 
8.75  מט"ח  מה הבעיה?, לכיתות ג'-ד' / ת"ל + מט"ח  2.74.323/00 
13.85  מט"ח  חומרים ותהליכים, מדריך למורה / ת"ל + מט"ח  2.74.324/00 
35.80  המפ"ה  חומרים ותהליכים, קלטת וידיאו / ת"ל  2.74.325/00 
10.35  מט"ח  מעבר לקיר, לכיתות ב'-ג' / ת"ל, מט"ח  2.74.326/00 
5.90  מט"ח  יוצקים בתבנית, לכיתות ג'-ד' / ת"ל, מט"ח  2.74.327/00 
10.40  מט"ח  נא לשבת, לכיתות ה'-ו' / ת"ל, מט"ח  2.74.328/00 
8.00  מט"ח  מה באריזה, לכיתות ה'-ו' / ת"ל, מט"ח  2.74.329/00 
5.55  מט"ח  פלסטיק לפי הזמנה, לכיתות ה' - ו' / ת"ל,
מט"ח
 
2.74.330/00 

    בריאות וחינוך תזונתי  2.77 
49.05  בר אור  אלה שואלת וד"ר קסם עונה בענייני
רפואה ובריאות /
 
ערה חיטין 
2.77.001/00 
22.65  בר אור  אלה שואלת וד"ר קסם עונה בענייני
רפואה ובריאות,
 
מדריך למורה / ערה חיטין 
2.77.001/01 
15.90  מעלות  לאכול בכיף, לכיתות הנמוכות של ביה"ס
היסודי /
 
ת"ל ** 
2.77.302/01 
11.05  מעלות  דרך הגב / ת"ל  2.77.302/22 

    חינוך תזונתי לחינוך המיוחד   
15.90  מעלות  לאכול בכיף, לכיתות הבינוניות
והגבוהות של החינוך
 
המיוחד / ת"ל ** 
2.77.303/00 

    נושאים מיוחדים  2.79 
79.70  רכס  נושא אישי - ערכה לפיתוח, לומד עצמאי *  2.79.279/00 
79.70  רכס  נושא אישי - ערכה לפיתוח, לומד עצמאי,
מדריך
 
למורה * 
2.79.279/01 

    עלייה וקליטה   
10.00  רכגולד  ושבו בנים לגבולם **  2.79.300/00 

    כישורי חיים   
28.90  מעלות  כישורי חיים, מדריך למורה, לכיתות ג'-ד',
לבית הספר
 
הממלכתי / ת"ל + שפ"י 
2.79.301/00 
35.50  מעלות  כישורי חיים, מדריל למורה, לכיתות ג'-ד', 
לבית הספר הממלכתי דתי / ת"ל + שפ"י 
2.79.302/00 
27.60  מעלות  כישורי חיים, מדריך למורה, לכיתות ה'-ו', 
לבית הספר הממלכתי / ת"ל + שפ"י 
2.79.303/00 
32.95  מעלות  כישורי חיים, מדריך למורה, לכיתות ה'-ו', 
לבית הספר הממלכתי דתי / ת"ל + שפ"י 
2.79.304/00 
27.00  טח"י  כישורי חיים, תדריך למורה וליועצת,
לכיתה ב'
 
2.79.900/01 

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/7(ב), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000