4. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות י'-י"ב

המחיר בש"ח  ההוצאה  שם הספר והמחבר  המס' הקטלוגי 
    תנ"ך לבתי הספר הממלכתיים  4.11 
    תורה   
19.30  מעלות  בראשית, לתלמיד / ת"ל **  4.11.312/00 
 
        נ"ך   
31.45  הוד עמי  ספר ירמיהו - שיעורים במקרא, מהדורה
מורחבת,
 
לתלמיד / צ' יבין 
4.11.000/00 
31.45  הוד עמי  ספר ירמיהו - שיעורים במקרא, מדריך
למורה / צ' יבין
 
4.11.001/01 
10.20  מעלות  ירושלים במקרא - נושא מסכם, לכיתה י"ב
(ממ';
 
מהדורה חדשה ומשוכתבת) / ת"ל 
4.11.300/00 
7.05  מעלות  ירושלים במקרא, מדריך למורה (מהדורה
חדשה
 
ומשוכתבת) / ת"ל 
4.11.302/00 
8.55  מעלות  מנהיגות ומנהיגים במקרא - נושא מסכם
לכיתה י"ב
 
(אוסף מאמרים; ממ') / ת"ל ** 
4.11.303/00 
7.25  מעלות  מנהיגות ומנהיגים במקרא, מדריך למורה /
ת"ל**
 
4.11.304/00 
7.50  מעלות  דמות האדם במקרא - נושא מסכם, 
לכיתה י"ב (מהדורה חדשה; ממ') /ת"ל** 
4.11.307/00 
5.65  מעלות  דמות האדם במקרא, 
מדריך למורה (מהדורה חדשה) / ת"ל ** 
4.11.308/00 
3.40  מעלות  מבחר מהפרשנות המסורתית לספר מלכים, 
לכיתות ט'-י"ב (ממ') / ת"ל ** 
4.11.309/00 
5.75  מעלות  החקלאות במקרא - נושא מסכם, לכיתה י"ב
(מהדורה
 
חדשה) / ת"ל * 
4.11.311/00 
9.30  מעלות  החקלאות במקרא, מדריך למורה (מהדורה 
חדשה) / ת"ל 
4.11.311/01 
62.45  רמות  על ספר המלכים ליהודה וישראל, למורה/ 
ת"ל + אונ' ת"א ** 
4.11.313/02 
17.85  רכגולד  ישראל והעמים בתפיסת המקרא - נושא
מסכם במקרא / מנחם מירון **
 
4.11.314/00 
        נ"ך לבית הספר הממלכתי-דתי   
13.70  מעלות  יחידת ידע ובקיאות בתנ"ך, דפי עזר
ללומד המכין
 
עצמו לבחינת הבגרות (ממ"ד) / ת"ל 
4.11.313/03 

    תורה שבעל-פה  4.12 
33.45  לוין
אפשטיין
 
דפים ממסכת בבא בתרא/נ' עמינח *  4.12.005/00 
11.75  רכגולד  מבוא לתורה שבעל פה / ת"ל + אורנים **  4.12.300/00 
7.20  רכגולד  מן המקורות: על ארץ ישראל (ממ') 
(לכיתות י'-י"א) / ת"ל ** 
4.12.300/01 
7.40  רכגולד  מן המקורות: על ארץ ישראל, חוברת
עבודה / ת"ל **
 
4.12.301/00 
8.40  רכגולד  מן המקורות: על ארץ ישראל, מדריך
למורה/ת"ל **
 
4.12.302/00 
7.15  המפ"ה  מן המקורות: על ארץ ישראל - סיפורו של
תיק
 
(תכנית מוקלטת משידורי קול ישראל),
קלטת / ת"ל **
 
4.12.303/00 
6.95  רכגולד  מן המקורות: על רשות הרבים (ממ') (לכיתות
י'-י"א)
 
ת"ל ** 
4.12.304/00 
21.80  רכגולד  מן המקורות: על רשות הרבים (א), חוברת
עבודה
 
לתלמיד / ת"ל ** 
4.12.305/00 
18.70  רכגולד  מן המקורות: על רשות הרבים (א), מדריך
למורה /
 
ת"ל ** 
4.12.305/01 
25.25  רכגולד  מן המקורות: על רשות הרבים (ב), חוברת
עבודה
 
לתלמיד / ת"ל ** 
4.12.305/02 
9.15  רכגולד  מן המקורות: על גרות וגיור (ממ')
(לכיתות י'-י"א) /
 
ת"ל ** 
4.12.306/00 
10.90  רכגולד  מן המקורות: על גרות וגיור, מדריך
למורה / ת"ל **
 
4.12.307/00 
9.85  רכגולד  מן המקורות: על המשפחה, א (ממ') (לכיתות
י'-י"א)/
 
ת"ל ** 
4.12.308/00 
5.30  רכגולד  מן המקורות: על המשפחה, א, חוברת
עבודה, לכיתות
 
י'-י"ב (ממ') / ת"ל ** 
4.12.309/00 
6.95  רכגולד  מן המקורות: על משפט ויושר (ממ') ( לכיתות
י'-י"א)/
 
ת"ל ** 
4.12.310/00 
15.50  רכגולד  מן המקורות: על משפט ויושר, חוברת
עבודה (ממ') /
 
ת"ל ** 
4.12.310/01 
11.45  רכגולד  משפט עברי (ממ') / ת"ל  4.12.310/02 
20.75  רכגולד  פרקי משנה, פרקים מסדר נזיקין (ממ') /
ת"ל
 
4.12.310/03 
15.50  רכגולד  פרקי משנה ב', פרקים ממסכתות ברכות,
פאה, ביכורים
 
ומסכת אבות / ת"ל 
4.12.310/04 
7.50  מעלות  מן המקורות על החקיקה / ת"ל  4.12.310/05 
 
        לבית הספר הממלכתי-דתי   
13.15  מעלות  עבודה ומסחר (ממ"ד) / ב'א + ת"ל  4.12.311/00 
34.55  מעלות  פרק כוהן גדול, לכיתות י"א-י"ב (ממ"ד), 
מהדורה חדשה / ב"א + ת"ל * 
4.12.313/01 
11.55  מעלות  מאי חנוכה?, לכיתות ט'-י' (ממ"ד) / ב"א +
ת"ל **
 
4.12.317/00 
7.00  מעלות  אלימות, לכיתות ט'-י' (ממ' וממ"ד) / ב"א + ת"ל
**
 
4.12.319/00 
11.05  מעלות  ספרות השו"ת (ממ"ד) / ב"א + ת"ל **  4.12.326/00 
16.10  מעלות  אישות ומשפחה, מהדורה חדשה / ב"א + ת"ל  4.12.327/00 
26.30  מעלות  מאגרי מידע ביהדות, חלק ב', ממ"ד, מדריך
למורה
 
4.12.328/00 

    מחשבת ישראל  4.15 
        לבית הספר הממלכתי   
חינם  ת"ל  תרבות ישראל ותרבות העמים במשנתו של
משה
 
מנדלסון, מדריך למורה / ת"ל ** 
4.15.301/00 
11.75  רכגולד  האדם האידיאלי במשנתו של הרמב"ם - דמות
הנביא,
 
לתלמיד (ממ') / ת"ל ** 
4.15.302/00 
חינם  ת"ל  האדם האידיאלי במשנתו של הרמב"ם - דמות
הנביא,
 
מדריך למורה / ת"ל ** 
4.15.303/00 
15.30  רכגולד  משנתו ההיסטורית של רבי יהודה הלוי,
לתלמיד
 
(ממ') / ת"ל ** 
4.15.304/00 
חינם  ת"ל  משנתו ההיסטורית של רבי יהודה הלוי,
למורה / ת"ל **
 
4.15.305/00 
15.70  רכגולד  האדם במשנתו של הרב סעדיה גאון / ת"ל **  4.15.306/00 
חינם  ת"ל  האדם במשנתו של הרב סעדיה גאון, מדריך
למורה /
 
ת"ל ** 
4.15.307/00 
29.75  רכגולד  האדם בסיפור גן העדן, על-פי פרשנות
הרמב"ן (ממ') /
 
ת"ל* 
4.15.307/01 
17.90  מעלות  ובחרת בחיים / ת"ל  4.15.308/00 
 
        לבית הספר הממלכתי דתי   
25.00  תרבות
תורנית
 
גאולה ומדינה - אוסף מאמרים *  4.15.001/00 
28.10  תרבות
תורנית
 
חינוך האדם וייעודו - קובץ מאמרים *  4.15.002/00 
13.65  מעלות  י"ג העיקרים לרמב"ם, 
מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל, מכללת אורות ** 
4.15.309/00 
14.10  מעלות  אמונה, ממ"ד / ת"ל  4.15.310/00 
11.70  מעלות  אמונות ודעות, רב סעדיה גאון, מדריך
למורה/
 
ת"ל + מכללת אורות ** 
4.15.311/00 

    דקדוק וידיעת הלשון  4.22 
15.50  יבנה  לשון עברית, תורת השם / ב' שושן **  4.22.009/00 
70.25  רכס  ידיעת הלשון, חלק ב' / רחל קבלי  4.22.025/00 
70.25  רכס  ידיעת הלשון, מדריך למורה / רחל קבלי  4.22.025/01 
46.55  משכ"ל  פרקי תחביר, לכיתות י"א-י"ב / י' קמחי  4.22.026/00 
חינם  משכ"ל  פרקי תחביר, מדריך למורה / י' קמחי, ע'
עינת
 
4.22.026/01 
61.35  אורט  יסודות תורת ההגה / דבורה הרפז
יעקב שביט
 
4.22.600/00 
48.80  אורט  תחביר המשפט א' / דבורה הרפז, יעקב
שביט
 
4.22.601/00 
76.35  אורט  תחביר המשפט ב' / דבורה הרפז, יעקב
שביט
 
4.22.602/00 
48.00  אורט  הוראת לשון בהקשר של טקסט, מדריך למורה / 
דבורה הרפז 
4.22.603/01 
24.70  טח"י  לצפות וללמוד - יוצא מן הכלל, לשון לבחינות
בגרות /
 
ד' רביד (עריכה: א' רימלט) ** 
4.22.900/00 

    לשון והבעה  4.23 
31.00  מודן  "דיבור בציבור", לחטיבת הביניים
ולחטיבה העליונה /
 
צפורה שפירא 
4.23.008/00 
9.55  מודן  "דיבור בציבור", לחטיבת הביניים
ולחטיבה העליונה /
 
מדריך למורה, צפורה שפירא 
4.23.008/01 
24.50  מעלות  במבט שני - פרקים בהבנת הנקרא לתלמיד,
לביה"ס
 
הכללי והדתי (מהדורה חדשה) / ת"ל ** 
4.23.301/00 
5.10  מעלות  פרקים במדע לעם, מקראה לטיפוח הבנת
הנקרא
 
(לביה"ס המקצועי הכללי והדתי) / ת"ל ** 
4.23.302/00 
28.80  מעלות  יסודות ההבנה וההבעה לתלמיד / ת"ל **  4.23.304/00 
22.30  מעלות  שעת מבחן / ת"ל  4.23.306/00 
13.85  מעלות  "לקרוא" קריקטורה, בעקבות האיורים
בספר
 
"שעת מבחן", מדריך למורה / ת"ל 
4.23.307/00 
18.45  מעלות  דברים ככתבם, המאמר - דרכי קריאה
ודרכי כתיבה /
 
ת"ל 
4.23.308/00 
100.00  רכגולד  מש"ב - מאגר מאמרים ממוחשב, משימות
בהבנה
 
ובהבעה / ת"ל 
4.23.309/09 

    ספרות  4.24 
20.95  ת'
תורנית
 
שירת ישראל בספרד, לכיתות ח'-ט' / א'
שטאל *
 
4.24.011/00 
37.50  ת'
תורנית
 
עדות מספרות - סיפורי עם / א' שטאל *  4.24.012/00 
35.70  דביר  מהומה רבה על לא דבר (נוסח עברי; ט'
כרמי) /
 
ו' שייקספיר* 
4.24.028/00 
15.80  רכגולד  הדמות השטוחה והעגולה ומה שביניהן,
מדריך
 
למורה / ת"ל ** 
4.24.303/01 
16.85  מעלות  "והדרך עודנה נפקחת...", הוראה שירה
בחטיה"ע / ת"ל
 
4.24.306/00 
9.30  מעלות  אשנב לשירה עברית, מדריך למורה / ת"ל  4.24.307/00 
73.85  אורט  קוראים ספרות, מקראה-שירה, סיפורת,
מסה
 
4.24.600/00 
4.15  טח"י  האודיסיאה, תדריך למורה / תרגום: ה'
גולומב *
 
4.24.900/00 
4.15  טח"י  המלך אדיפוס, תדריך למורה / תרגום: ה'
גולומב *
 
4.24.901/00 
4.15  טח"י  מקבת, תדריך למורה / תרגום: ח' גליקשטיין
*
 
4.24.902/00 
4.15  טח"י  המלט, תדריך למורה / תרגום: ח' גליקשטיין
*
 
4.24.903/00 
7.85  טח"י  מאדאם בוברי, תדריך למורה / א' רימלט, א'
לובין
 
4.24.904/00 
16.10  טח"י  מסיפורי פוקנר **  4.24.905/00 
10.70  טח"י  לשון המראות, מדריך / י' בנימיני, א'
רימלט
 
ח' לורברבוים, ח' תדמור (4 חוברות) כל
חוברת
 
4.24.906/00 
19.80  טח"י  מספרות העולם, מדריך למורה  4.24.907/01 

    פילוסופיה  4.25 
18.10  רכגולד  מהי פילוסופיה? / הלמ"ה **  4.25.300/00 
29.15  רכגולד  תורת המידות / הלמ"ה **  4.25.301/00 
36.20  רכגולד  תורת ההכרה / הלמ"ה **  4.25.302/00 
29.15  רכגולד  תורת המדינה / הלמ"ה **  4.25.303/00 
21.15  רכגולד  אסתטיקה / הלמ"ה **  4.25.304/00 
25.30  רכגולד  פילוסופיה של הדת / הלמ"ה  4.25.305/00 

    היסטוריה  4.31 
85.00  מר'
שז"ר
 
העולם והיהודים בדורות האחרונים, חלק
ב' +
 
שואה וזיכרון / א' דומקה, י' גוטמן 
4.31.001/00 
20.00  מר'
שז"ר
 
מארז העולם והיהודים בדורות
האחרונים + שואה וזיכרון,
 
מדריך למורה / דניאל בכרך, נעמי גליל,
חיה רגב
 
4.31.001/01 
53.45  ספרי
ת"א
 
המאה העשרים, לתלמיד / אייל נווה  4.31.029/00 
18.10  ספרי
ת"א
 
המאה העשרים, מדריך למורה / אייל נווה  4.31.029/01 
62.60  מרכז זלמן
שזר
 
העולם והיהודים בדורות האחרונים חלק
א', 1920‎-1870, אליעזר דומקה (עורך)
 
4.31.030/00 
18.75  מרכז זלמן
שזר
 
העולם והיהודים בדורות האחרונים,
מדריך למורה / 
אליעזר דומקה ויהושע מטיאו (עורכים)
4.31.030/01 
57.35  ספרי 
תל אביב
זמנים מודרניים, 1920‎-1870 / אייל נווה,
אלי בר נביא
4.31.031/00 
21.40  ספרי 
תל אביב
זמנים מודרניים, 1920‎-1870, מדריך למורה
/ א' נווה
 
4.31.031/01 
52.45  לילך  מגלות לתחייה - מסע אל הבית השני, לכיתות 
י'-י"ב / משה בר הלל 
4.31.032/00 
חינם  לילך  מגלות לתחייה - מסע אל הבית השני, מדריך 
למורה / משה בר הלל 
4.31.032/01 
27.45  מעלות  חירות ושוויון, לכיתות י"א-י"ב (ממ') / ת"ל** 4.31.303/00 
24.65  מעלות  תולדות ארצות הברית (ממ'), לכיתות
י"א-י"ב / ת"ל **
 
4.31.306/00 
16.40  מעלות  המהפכה הצרפתית, היסטוריה
והיסטוריונים (ממ')/
 
ת"ל ** 
4.31.307/00 
34.25  מעלות  הרעיון הציוני והקמת מדינת ישראל, חלק
ב',
 
לכיתות י"א-י"ב (ממ') / ת"ל ** 
4.31.310/00 
12.60  רכגולד  הרעיון הציוני והקמת מדינת ישראל,
מדריך למורה,
 
חלקים א'-ב' / ת"ל ** 
4.31.310/01 
42.90  מעלות  בין מלחמה לשלום, התפתחות המערכת
הפוליטית
 
הבין לאומית במאות ה-19 וה-20 (ממ') / ת"ל
**
 
4.31.315/00 
18.55  מעלות  סוגיות נבחרות בתולדות המאה ה-20 /
ת"ל
 
4.31.315/01 
34.70  מעלות  הקיום היהודי במאה ה-20 / ת"ל  4.31.316/01 
9.85  מעלות  הקיום היהודי במאה ה-20, מדריך למורה /
ת"ל
 
4.31.316/02 
35.80  המפ"ה  מדינת ישראל ביומני החדשות, קלטת
וידיאו
 
ומדריך למורה / ת"ל 
4.31.317/00 
 
        לבית הספר הממלכתי דתי   
23.95  מעלות  מקורות ומחקרים על השואה, מקראה לביה"ס
העל-יסודי הדתי / ת"ל **
4.31.304/00 
7.40  מעלות  יהודי המזרח בדורות האחרונים,
לכיתות י"א-י"ב
 
(ממ"ד) / ת"ל ** 
4.31.305/00 

    אזרחות  4.32 
27.25  מעלות  הערבים אזרחי ישראל / ת"ל **  4.32.305/00 

    לימודי ארץ-ישראל   
45.90  יד
בן-צבי
 
זאת ירושלים / ת"ל + יד בן-צבי **  4.34.320/00 
42.15  יד
בן-צבי
 
זאת ירושלים, חלק ב' / ת"ל + יד בן-צבי  4.34.320/01 
45.40  יד
בן-צבי
 
ירושלים לדורותיה, רשימה
ביבליוגרפית /
 
ת"ל + יד בן-צבי ** 
4.34.321/00 
58.85  יד
בן-צבי
 
מישור החוף, אדם וסביבה לאורך
הדורות / ת"ל +
 
יד בן צבי 
4.34.322/00 
47.00  יד
בן-צבי
 
זאת הארץ, מבוא ללימודי ארץ ישראל /
ת"ל +
 
יד בן צבי 
4.34.323/00 
64.00  יד
בן-צבי
 
צפון הארץ, גליל, גולן ועמקים לאורך
דורות / ת"ל +
 
יד בן צבי 
4.34.324/00 

    גיאוגרפיה  4.35 
33.70  מסדה  מזג האוויר והאקלים, לתלמיד, לחטה"ב / ש'
יפה **
 
4.35.006/00 
10.50  מסדה  מזג האוויר והאקלים, מדריך למורה / ש'
יפה **
 
4.35.006/01 
53.60  כתר  כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים
לכיתות י'-י"ב /
 
ע' פלכסר, ע ילין-דרור 
4.35.011/00 
5.60  כתר  כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים,
מדריך למורה,
 
לכיתות י'-י"ב / ע' פלכסר, ע ילין-דרור 
4.35.011/01 
19.45  מעלות  גיאוגרפיה של ארצות הברית
הבתר-תעשייתית / ת"ל **
 
4.35.300/00 
30.80  מעלות  גיאוגרפיה של העולם השלישי, מקראה
לתלמיד / ת"ל **
 
4.35.301/00 
31.80  מעלות  יישוב, חברה וכלכלה, פרקים
בגיאוגרפיה של המזרח
 
התיכון / ת"ל ** 
4.35.302/00 
12.50  מעלות  תמורות בגיאוגרפיה של ישראל: גלעין מול
שוליים /
 
ת"ל ** 
4.35.303/00 
45.70  מעלות  מערב אירופה לקראת המאה ה-21 / ת"ל  4.35.304/00 
48.80  אורט  אדם ונוף / זיוה מקסימוב, ד"ר איריס
גרייצר
 
4.35.600/00 

    מדעי החברה  4.36 
8.40  מעלות  תהליך החברות, לכיתה י' (ממ') / ת"ל **  4.36.301/00 
8.75  מעלות  משפחה וחברה, לכיתה י' (ממ') / ת"ל **  4.36.302/00 
10.80  מעלות  הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר,
שיטות סקר
 
במדעי החברה, מדריך למורה / ת"ל + מרכז
יובילר
 
4.36.303/01 
20.00  מעלות  יחיד וחברה / ת"ל*  4.36.305/00 
31.05  מעלות  דמוגרפיה, מדריך למורה / ת"ל  4.36.306/01 
28.55  טח"י  כאבן המוטלת לברכת מים (אסון מעלות), 
לכיתות י"א-י"ב, מדריך / ע' אילון, מ'
הורוביץ
 
4.36.901/00 
21.40  טח"י  עניין של זמן (גיל ההתבגרות), לכיתות
ח'-י"ב,
 
מדריך / ל' דושניק, נ' הנץ, ה' ספרא 
4.36.902/00 
15.15  טח"י  עצור על הסף (בנושא סמים), לכיתות י"א -
י"ב /
 
ר' לקט, נ' קרמניצר 
4.36.903/00 
16.05  טח"י  סובלנות - מדריך / א' מזור, ה' ספרא, י'
בן-עמי,
 
א' מרושק-קלארמן 
4.36.904/00 

    תקשורת וקולנוע  4.37 
48.05  רכס  המון תקשורת, מבוא לתקשורת המונים /
רונית אלדר
 
4.37.001/00 
48.05  רכס  המון תקשורת, מבוא לתקשורת המונים, מדריך
למורה /
 
רונית אלדר 
4.37.001/01 
29.60  מעלות  לדעת לצפות, חלק א' / ת"ל  4.37.300/00 
7.25  מעלות  יונה לבנה - נקודת תצפית, סרטים
ישראליים
 
קצרים, מדריך למורה (ממ') / ת"ל 
4.37.301/01 
11.35  מעלות  ספרות, סרט ומלחמת האזרחים של התרבות, 
מדריך למורה (ממ') / ת"ל 
4.37.302/01 

    מתמטיקה  4.41 
47.80  מפ' תר'
וח' נ'
וקטורים - אלמנטים של אלגברה
ליניארית -
 
יישומים ליניאריים בהנדסה
אנליטית של המרחב, 
לכיתה י"ב / ד' רוזנברג **
4.41.024/01 
חינם  מפ' תר'
וח' נ'
וקטורים - אלמנטים של אלגברה
ליניארית -
 
יישומים ליניאריים בהנדסה
אנליטית של המרחב, 
מדריך למורה / ד' רוזנברג **
4.41.025/00 
34.60  מימד  הנדסה אנליטית, 3 י"ל / י' כהן, ר'
ברקאי
 
4.41.026/00 
11.95  מימד  הנדסה אנליטית, מדריך למורה / י'
כהן, ר' ברקאי
 
4.41.026/01 
40.55  מימד  תכנון לינארי, חט"ע  4.41.027/00 
22.65  מימד  תכנון לינארי, מדריך למורה  4.41.027/01 
57.00  משבצת  מתמטיקה, כרך א' - 3 יחידות לימוד,
תכנית מאוחדת /
 
גבי יקואל 
4.41.028/00 
30.00  משבצת  מדריך למורה, כרכים א'+ב' + חשבון
דיפרנציאלי -
 
3 יחידות לימוד, תכנית מאוחדת / גבי
יקואל
 
4.41.028/01 
57.00  משבצת  מתמטיקה, כרך ב' - 3 יחידות לימוד,
תכנית מאוחדת /
 
גבי יקואל 
4.41.029/00 
57.00  משבצת  חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי - 3
יחידות לימוד,
 
תכנית מאוחדת / גבי יקואל 
4.41.030/00 
48.15  מל"מ/ 
מכון ויצמן
מדריך לגיאומטרייה אנליטית,
מדריך למורה
 
4.41.300/01 
46.90  מל"מ/ 
מכון ויצמן
מבוא לאנליזה, מדריך למורה  4.41.301/01 
16.25  מל"מ/ 
מכון ויצמן
אינטגרלים  4.41.302/00 
12.50  מכון ויצמן  מספרים מרוכבים, לכיתות י"א-י"ב,
לרמה של 5 י"ל /
 
מל"מ רחובות ** 
4.41.303/00 
22.10  מכון ויצמן  מספרים מרוכבים, מדריך למורה / מל"מ
רחובות *
 
4.41.304/00 
14.30  מל"מ/ 
מכון ויצמן
הסתברות  4.41.305/00 
33.15  מל"מ/ 
מכון ויצמן
מדריך לדמיון ויחס, מדריך למורה  4.41.306/01 
33.05  מל"מ י-ם  אלגברה לכיתה י', כרך א', לרמה של 3
י"ל
 
(מהדורה משוכתבת) / מל"מ י-ם ** 
4.41.307/00 
13.70  מל"מ י-ם  אלגברה, לכיתה י"א, כרך ב' (לרמה של 3
י"ל) /
 
מל"מ י-ם ** 
4.41.308/00 
31.85  מל"מ/מכון 
ויצמן
מדריך לתכנון ליניארי, מדריך למורה
4.41.308/01 
32.05  מל"מ י-ם  מושגים וכלים יסודיים, אוסף
תרגילים ל-3 י"ל /
 
מל"מ י-ם  
4.41.308/03 
32.10  מל"מ י-ם  אלגברה, כרך א', לרמה של 5‎-4 י"ל 
(מהדורה משוכתבת) / מל"מ י-ם 
4.41.308/04 
37.80  מל"מ י-ם  אלגברה, כרך א', מהדורה משוכתבת,
מדריך למורה /
 
מל"מ י-ם 
4.41.309/00 
38.60  מל"מ י-ם  אלגברה, כרך ב', וקטורים בגישה
משולבת לרמה של
 
5‎-4 י"ל / מל"מ י-ם (תכנית מאוחדת) ** 
4.41.310/02 
27.35  מל"מ י-ם  אנליסה, כרך א' (3 י"ל), לכיתה י' / מל"מ
י-ם **
 
4.41.311/00 
32.70  מל"מ י-ם  אנליסה, לכיתה י"א, כרך ב' (לרמה של 3
י"ל) /
 
מל"מ י-ם ** 
4.41.312/00 
32.65  מל"מ י-ם  אנליסה, כרך ג', לרמה של 3 יחידות
לימוד, גרסה
 
מתוקנת, עם פתרונות / מל"מ י-ם ** 
4.41.313/00 
10.70  מל"מ י-ם  אנליסה, חוברת תרגילים (ברמה של 3 י"ל)/
מל"מ י-ם **
4.41.313/01 
27.35  מל"מ י-ם  אנליסה, לכיתה י', כרך א', 5‎-4 י"ל / מל"מ
י-ם **
 
4.41.314/00 
32.80  מל"מ י-ם  אנליסה, לכיתה י"א, כרך ב' (לרמה של 5‎-4
יחידות
 
לימוד), גרסה מתוקנת / מל"מ י-ם ** 
4.41.315/00 
46.95  מל"מ י-ם  אלגברה, 5 י"ל, תרגילים בווקטורים עם
פתרונות /
 
מל"מ י-ם 
4.41.315/01 
20.35  מל"מ י-ם  אנליסה, כרך ג', טריגונומטרייה, 5
י"ל, גרסה מתוקנת,
 
עם פתרונות / מל"מ י-ם ** 
4.41.316/00 
32.65  מל"מ י-ם  אנליסה, כרך ד', חשבון אינטגרלי,
רציפות וגבולות,
 
5‎-4 י"ל / מל"מ י-ם ** 
4.41.317/00 
53.60  מל"מ י-ם  מתמטיקה עם מחשבון גרפי / חנה פרל  4.41.320/00 
61.40  מל"מ י-ם  מתמטיקה עם מחשבון גרפי, מדריך למורה /
חנה פרל
 
4.41.320/01 
48.20  מל"מ י-ם  פרקים בתורת המשחקים / מל"מ י-ם  4.41.321/00 
100.15  אורט  דרכים בהוראת המתמטיקה, מדריך למורה /
נעמי ציזיק
 
4.41.600/01 
47.00  מל"מ/ 
מכון ויצמן
פונקציות ותבניות ריבועיות,
מדריך למורה
 
4.41.800/01 
29.00  מכון
ויצמן
 
טריגונומטרייה / איטה נפתליס, שרה
קירו,
 
נורית הדס 
4.41.801/00 
37.00  מכון
ויצמן
 
אנלזיה / שרה קירו, נורית הדס,
אורלי גוטליב
 
4.41.802/00 
37.50  מכון
ויצמן
 
מדריך לסטטיסטיקה, מדריך למורה /
איטה נפתליס,
 
אברהם הרכבי, נורית הדס 
4.41.803/01 
42.00  מכון
ויצמן
 
הנדסת המרחב, מדריך למורה / אורלי
גוטליב,
 
נורית הדס 
4.41.804/01 
12.90  טח"י  וקטורים, לכיתות י"א-י"ב, מדריך / ד'
פטקין
 
4.41.901/00 
13.65  טח"י  גיאומטריה אנליטית, לכיתות י"א-י"ב,
מדריך /
 
ד' פטקין 
4.41.902/00 
26.95  טח"י  טריגונומטרייה, לכיתות י"א-י"ב,
מדריך / ד' פטקין
 
4.41.903/00 

    רואים מתמטיקה/מט"ח   
20.30  מט"ח  פונקציות ואלגברה (4 חוברות), 3
יחידות לימוד
 
4.41.400/02 
17.90  מט"ח  אנליזה, 3 יחידות לימוד  4.41.401/02 
15.65  מט"ח  תכנון ליניארי, 3 יחידות לימוד, מדריך
למורה
 
4.41.402/01 
11.95  מט"ח  תכנון ליניארי, 3 יחידות לימוד  4.41.402/02 
17.90  מט"ח  כלים ומושגים יסודיים, 5‎-4 יחידות לימוד,
מדריך למורה
 
4.41.403/01 
10.75  מט"ח  כלים ומושגים יסודיים, 5‎-4 יחידות לימוד  4.41.403/02 
17.90  מט"ח  פונקציות מנה, 5‎-4 יחידות לימוד, מדריך
למורה
 
4.41.404/01 
4.75  מט"ח  פונקציות מנה, 5‎-4 יחידות לימוד  4.41.404/02 
17.90  מט"ח  פונקציות השורש, 5‎-4 יחיות לימוד, מדריך
למורה
 
4.41.405/01 
5.35  מט"ח  פונקציות השורש, 5‎-4 יחידות לימוד  4.41.405/02 
5.95  מט"ח  פונקציות טריגונומטריות, 5‎-4 יחידות
לימוד,
 
מדריך למורה 
4.41.406/01 
5.35  מט"ח  פונקציות טריגונומטריות, 5‎-4 יחידות
לימוד
 
4.41.406/02 
3.55  מט"ח  פונקציות של פונקציות, 5‎-4 יחידות
לימוד
 
4.41.407/02 
17.00  מט"ח  פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות,
מדריך למורה
 
4.41.408/01 
8.95  מט"ח  פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות  4.41.408/02 
24.55  מט"ח  אנליזה, 5‎-4 יחידות לימוד, מדריך למורה  4.41.409/01 
17.90  מט"ח  אנליזה, 5‎-4 יחידות לימוד  4.41.409/02 

    מדעי המחשב  4.47 
21.45  תג"א  מחשבי כיס / מ' קלרטג **  4.47.001/00 
38.60  מט"ח  תקשורת ספרתית **  4.47.002/00 
79.60  הוד עמי  פרולוג, שפת בינה מלאכותית, לתלמיד,
לחטיה"ע /
 
ב' צירולניקוב ** 
4.47.003/00 
10.55  הוד עמי  פרולוג, שפת בינה מלאכותית, מדריך
למורה /
 
ב' צירולניקוב ** 
4.47.004/00 
44.95  מט"ח  גרפיקה ממוחשבת, חלק א' / עמוס סורבן, 
יעקב שנבוים 
4.47.400/00 
29.95  מט"ח  גרפיקה ממוחשבת, מדריך למורה / יעקב
שנבוים
 
4.47.400/01 
50.30  מט"ח  מבוא למערכות מידע / אייל שפרוני  4.47.401/00 
52.45  מט"ח  מבוא למערכות מידע, מדריך למורה / אייל
שפרוני
 
4.47.401/01 
31.25  מל"מ י-ם  עיצוב תוכנה / ע' ברנדס  4.47.800/00 
27.90  מל"מ י-ם  עיצוב תוכנה, מדריך למורה / ע'
ברנדס
 
4.47.800/01 
24.50  מל"מ י-ם  עיצוב תוכנה, משימה נלווית למורה
/ ע' ברנדס
 
4.47.800/03 
48.85  מל"מ/ 
מכון ויצמן
תכנות לוגי  4.47.801/00 
59.50  מל"מ/ 
מכון ויצמן
מבוא למערכות מומחות  4.47.802/00 
107.00  מל"מ/ 
מכון ויצמן
מבוא למערכות מומחות, מדריך למורה  4.47.802/01 
16.05  מל"מ/ 
מכון ויצמן
תכנות לוגי - מעבדה  4.47.803/00 
33.75  מל"מ/ 
מכון ויצמן
יסודות מדעי המחשב I  4.47.804/00 
53.50  מל"מ/ 
מכון ויצמן
יסודות מדעי המחשב I  
, מדריך למורה
4.47.804/01 
13.65  מל"מ/ 
מכון ויצמן
יסודות מדעי המחשב I  
, מעבדה
4.47.805/00 
21.40  מל"מ/ 
מכון ויצמן
יסודות מדעי המחשב II, מדריך
למורה
4.47.806/01 

    ביולוגיה  4.53 
    ביולוגיה / מכון ויצמן   
46.50  מכון ויצמן  פרקים נבחרים בתורת החיסון
(אימונולוגיה)
 
4.53.300/00 
34.25  מל"מ/ 
מכון ויצמן
פרקים נבחרים בתורת החיסון
(אימונולוגיה),
 
מדריך למורה 
4.53.300/01 
144.40  מכון ויצמן  גנטיקה מולקולרית וביוטכנולוגיה  4.53.302/00 
11.00  מכון ויצמן  לקסיקון בתורת החיסון / אילנה
שמידט-הופפלד
 
4.53.800/00 
42.00  מכון ויצמן  המעבדה בתורת החיסון / אילנה
שמידט-הופפלד,
 
אורית לייטנר 
4.53.801/00 
    ביולוגיה / הטכניון   
42.80  מל"מ הטכניון  מערכות הלב וכלי הדם עם היבטים
בריאותיים /
 
מ' ולציקר 
4.53.302/01 
21.40  מל"מ הטכניון
משימות לימודיות בנושא גורמי
סיכון למחלות לב וכלי דם /  
מ' ולציקר
4.53.302/02 

    ביולוגיה לכיתות ט'-י"ב, מל"מ ירושלים   
    לרמה א': סדרת חקר החיים   
42.05  מל"מ י-ם  תהליכי חיים, מהדורה חדשה, משוכתבת
ומתוקנת,
 
לתלמיד ** 
4.53.304/00 
22.25  מל"מ י-ם  מיצורים ירודים ליצורים עילאיים,
לתלמיד
(מהדורה חדשה, מתוקנת ומשוכתבת) **
4.53.305/00 
13.70  מל"מ י-ם  רבייה בצמחים ובבעלי חיים, לתלמיד **  4.53.307/00 
8.40  מל"מ י-ם  רבייה בצמחים ובבעלי חיים, מדריך למורה
**
 
4.53.308/00 

    ביולוגיה כללית / מל"מ ירושלים   
14.85  מל"מ י-ם  לקט בעיות למעבדה חוקרת בביולוגיה, חלק
ט'
 
לכיתות י"א-י"ב 
4.53.309/00 
17.10  מל"מ י-ם  לקט בעיות למעבדה חוקרת בביולוגיה, חלק
ט',
 
מדריך למורה 
4.53.309/01 
13.90  מל"מ י-ם  לקט בעיות למעבדה, 2, 3 י"ל, חלק ד', לתלמיד  4.53.310/00 
7.40  מל"מ י-ם  לקט בעיות למעבדה, 2, 3 י"ל, חלק א', לתלמיד **
4.53.311/00 
7.40  מל"מ י-ם  לקט בעיות למעבדה, 2, 3, י"ל, חלק ב', לתלמיד**
4.53.311/01 
7.40  מל"מ י-ם  לקט בעיות למעבדה, 2, 3 י"ל, חלק ג', לתלמיד  4.53.311/02 
40.65  מל"מ י-ם  לקט מאמרים לנושא יחסי גומלין  4.53.312/00 
17.10  מל"מ י-ם  אבולוציה - אסופה, דפי עזר למורה  4.53.313/00 
8.40  מל"מ י-ם  לקט בעיות למעבדה חוקרת, כרך ז', לתלמיד
**
 
4.53.313/02 
17.60  מל"מ י-ם  לקט בעיות למעבדה חוקרת, כרך ז', למורה
**
 
4.53.313/03 
54.65  מל"מ י-ם  המים בטבע ובסביבת האדם / בן חור  4.53.314/00 
21.90  מל"מ י-ם  פרקים במיקרוביולוגיה **  4.53.319/00 
26.90  מל"מ י-ם  פרקים במיקרוביולוגיה, מדריך למורה **  4.53.319/01 
39.60  מל"מ י-ם  פרקים במיקרוביולוגיה, מעבדות **  4.53.319/02 
47.20  מל"מ י-ם  פרקים במיקרוביולוגיה, מעבדות, מדריך
למורה **
 
4.53.319/03 
27.85  מל"מ י-ם  חיידקים ונגיפים, לתלמיד (נספח למורה
יינתן חינם) **
 
4.53.323/00 
22.30  מל"מ י-ם  חיידקים ומיקרואורגניסמים אחרים, ספר
מעבדה **
 
4.53.324/00 
21.05  מל"מ י-ם  התא, אחידות בעולם החי, מהדורה חדשה / 
ת"ל + מל"מ ירושלים ** 
4.53.325/00 
9.70  מל"מ י-ם  התא, אחידות בעולם החי, פרקי הרחבה /
ת"ל +
 
מל"מ ירושלים ** 
4.53.326/00 
33.40  מל"מ י-ם  פרקים בתורשה, מהדורה משוכתבת / ת"ל + 
מל"מ ירושלים ** 
4.53.327/00 
13.80  מל"מ י-ם  פרקים בתורשה, מדריך למורה / ת"ל + מל"מ
ירושלים *
 
4.53.327/01 
27.85  מל"מ י-ם  פרקים בפיסיולוגיה של בע"ח לתלמיד
(מהדורה חדשה,
 
מתוקנת ומשוכתבת) ** 
4.53.328/00 
 
34.80  מל"מ י-ם  פרקים בפיסיולוגיה של בע"ח (מהדורה
חדשה),
 
למורה ** 
4.53.329/00 
13.70  מל"מ י-ם  פרקים בפיסיולוגיה של בע"ח, מעבדה **  4.53.330/00 
24.25  מל"מ י-ם  פרקים בפיסיולוגיה של גוף האדם **  4.53.330/01 
6.50  מל"מ י-ם  מושגי יסוד במחקר מדעי, לתלמיד **  4.53.334/00 
6.50  מל"מ י-ם  מושגי יסוד במחקר מדעי, למורה **  4.53.335/00 
13.30  מל"מ י-ם  הגדרת צמחים, לתלמיד (מהדורה משוכתבת) **  4.53.335/01 
21.05  מל"מ י-ם  תקשורת כימית בין תאים, לתלמיד **  4.53.336/00 
7.00  מל"מ י-ם  תקשורת כימית בין תאים, מדריך למורה **  4.53.337/00 
13.70  מל"מ י-ם  מנגנוני פיקוח על הצמחים, לתלמיד **  4.53.338/00 
13.70  מל"מ י-ם  מנגנוני פיקוח על צמחים, למורה **  4.53.339/00 
72.55  מל"מ י-ם  פרקים בהתנהגות בעלי חיים / לב-ינאי,
טרקל
 
4.53.340/00 
25.40  מל"מ י-ם  כרומוזומים ותורשה **  4.53.340/01 
52.15  מל"מ י-ם  גנטיקה **  4.53.340/02 
26.15  מל"מ י-ם  חילופי חומרים בייצורים חיים, לכיתה י'
**
 
4.53.340/05 
25.05  מל"מ י-ם  רבייה באדם **  4.53.340/06 
47.80  מל"מ י-ם  תקשורת בצמחים  4.53.340/07 
59.65  מל"מ י-ם  אבולוציה - אסופת מאמרים  4.53.340/09 
53.70  מל"מ י-ם  פרקים באקולוגיה, לתלמיד  4.53.340/10 
56.05  מל"מ י-ם  פרקים באקולוגיה, מדריך למורה/אמיר  4.53.341/01 
178.70  מל"מ י-ם  אוגדן ניסויים בביולוגיה, מדריך
למורה/הירש ורטהימר
 
4.53.342/01 
72.55  מל"מ י-ם  פרקים בהתנהגות בעלי חיים, מדריך
למורה /
 
לב-ינאי, טרקל 
4.53.801/01 
39.00  מל"מ י-ם  תקשורת, ויסות ותאים בבע"ח / חגית
בכר וחנה ברנהולץ
 
4.53.803/00 
103.00  מל"מ י-ם  חשיבה במדע / קלטת לתלמיד  4.53.804/00 

    חומר עזר למורה   
33.10  מל"מ י-ם  הוראת הפוטוסינתזה, למורה + אוגדן
תרגילים לתלמיד
 
4.53.348/01 
18.00  מל"מ י-ם  מדריך למעבדה למורים וללבורנטים, מדריך
למורה -
 
מהדורת ניסוי / אורה (גלסמן), בן גל 
4.53.800/01 

    חומר העשרה   
33.80  מל"מ י-ם  האדם בגישה ההוליסטית (משוכתבת)  4.53.356/00 
11.55  מל"מ י-ם  משחק מחזור הדם **  4.53.357/00 
11.05  מל"מ י-ם  ואלה תולדות, אירועים בתולדות
הביולוגיה ובמדעים
 
קרובים ** 
4.53.358/01 

    לומדות מחשב בביולוגיה   
157.20  מל"מ י-ם  מוטגנים ומוטציות (מ-DNA לחלבון)  4.53.367/02 
157.20  מל"מ י-ם  גידול חיידקים  4.53.367/03 
118.25  מל"מ י-ם  מדור לדור  4.53.367/04 
118.25  מל"מ י-ם  תהליכים - אנזימים  4.53.367/05 
21.00  מל"מ י-ם  פוטוסינתזה - לומדת מחשב, כוללת
חוברת
 
פעילויות נלוות / יהודית שפר 
4.53.802/03 

    מעבדה ממוחשבת   
15.10  מל"מ י-ם  מעקב אחרי נשימת שמרים באמצעות
חיישני
 
טמפרטורה 
4.53.367/06 
16.60  מל"מ י-ם  לקט בעיות למעבדה חוקרת בשילוב גיליון
אלקטרוני/
 
שפר, גרינספלד 
4.53.368/00 

    ביולוגיה חקלאית   
9.85  מל"מ י-ם  פרקי יסוד - ביולוגיה כמותית, לתלמיד /
מל"מ י-ם
 
4.53.373/00 
9.85  מל"מ י-ם  פרקי יסוד - ביולוגיה כמותית, למורה /
מל"מ י-ם
 
4.53.374/00 
13.70  מל"מ י-ם  אנרגיה וגלגוליה בעולם הצומח והחי,
לתלמיד /
 
מל"מ י-ם ** 
4.53.377/00 

    פיזיקה  4.54 
47.60  מל"מ/ 
מכון ויצמן
פרקי חשמל ומגנטיות, חלק א', חשמל, 
ספר + C.D/צבי גלר, קורינה פולינגר 
4.54.302/00 
8.00  מכון
ויצמן
 
פרקי מכניקה לכיתות י'-י"א (ל-3‎-2
יחידות) /
 
מל"מ רחובות ** 
4.54.303/00 
15.30  מכון
ויצמן
 
מכניקה לריאליסטים / מל"מ רחובות **  4.54.304/00 
15.00  מכון
ויצמן
 
אור וגלים (ל-3‎-2 יחידות) / מל"מ רחובות**
4.54.305/00 
45.70  מכון
ויצמן
 
אור וגלים, מדריך למורה, חלק א' / מל"מ
רחובות **
 
4.54.306/00 
34.75  מכון
ויצמן
 
אור וגלים, מדריך למורה, חלק ב' / מל"מ
רחובות **
 
4.54.306/01 
16.05  מכון
ויצמן
 
אור וגלים: לקט מאמרים מתוך "גיליונות"
ו"תהודה" /
 
מל"מ רחובות ** 
4.54.306/02 
10.35  מכון
ויצמן
 
חשמל ומגנטיות (ל-3 יחידות) / מל"מ רחובות
**
 
4.54.307/00 
8.90  מכון
ויצמן
 
גלים ואופטיקה פיסיקלית (ל-5‎-4
יחידות) /
 
מל"מ רחובות ** 
4.54.308/00 
5.85  מכון
ויצמן
 
מעגלי זרם חילופין (ל-5 יחידות) / מל"מ
רחובות **
 
4.54.309/00 
21.40  מל"מ/ 
מכון ויצמן
חקר מודרך בפיסיקה / עדי רוזן, דוד
סלע
 
4.54.310/00 
7.25  מכון
ויצמן
 
אנרגיה - הבעיה, מקורות והפקה (2‎-1
יח' לימוד) /
 
מל"מ רחובות ** 
4.54.311/00 
40.60  מכון ויצמן  אנרגיה - הבעיה, מקורות והפקה,
מדריך למורה / 
מל"מ רחובות **
4.54.312/00 
9.25  מכון ויצמן  ניסויים מתקדמים בפיסיקה, לתלמיד / מל"מ
רחובות **
 
4.54.313/00 
24.05  מכון ויצמן  פרקים באלקטרומגנטיות / מל"מ רחובות
**
 
4.54.314/00 
32.00  מכון ויצמן  פרקים באסטרופיסיקה / מל"מ רחובות
**
 
4.54.314/01 
13.90  מכון ויצמן  ארגון מושגים באלקטרומגנטיות / מל"מ
רחובות **
 
4.54.315/00 
16.70  מכון ויצמן  הפיסיקה בשירות האבחון הרפואי,
נושא בחירה ל-5 י"ל / מל"מ רחובות **
4.54.316/00 
40.90  מכון ויצמן  הפיסיקה בשירות האבחון הרפואי,  
מדריך למורה / 
מל"מ רחובות **
4.54.317/00 
8.20  מכון ויצמן  האטום הגרעין (2‎-1 יח' לימוד) / מל"מ
רחובות **
 
4.54.318/00 
42.30  מכון ויצמן  האטום והגרעין, מדריך למורה / מל"מ
רחובות **
 
4.54.318/01 
13.35  מכון ויצמן  פיסיקה - מבחני בגרות (3 יח' לימוד) /
מל"מ רחובות **
 
4.54.319/01 
27.05  מכון ויצמן  פיסיקה - מבחני בגרות (5‎-4 יח' 
לימוד) / מל"מ רחובות **
 
4.54.320/00 
15.40  מכון ויצמן  לקט ניסויים בפיסיקה, לתלמידי
י"א-י"ב / מל"מ רחובות **
 
4.54.321/01 
26.00  מכון ויצמן  מבוא לתרמודינמיקה / מל"מ רחובות **  4.54.322/00 
50.64  מכון ויצמן  נושאים בפיסיקה של המאה ה-20, 
לכיתות י"א-י"ב / 
מל"מ רחובות **
4.54.322/02 
79.30  מל"מ/ 
מכון ויצמן
פרקי חשמל ומגנטיות, חלק א', חשמל, ספר
+ חוברת פעילות + C.D./גלר, פולינגר
4.54.323/00 
52.45  מכון ויצמן  פרקים במכניקה ניוטונית, חלק א'  4.54.324/00 
35.65  מכון ויצמן  פרקים במכניקה ניוטונית, חלק ב'  4.54.325/00 
15.45  מל"מ/ 
מכון ויצמן
מדריך לפיזיקה של המאה ה-20, מדריך
למורה
 
4.54.326/00 
68.80  מל"מ/ 
מכון ויצמן
לייזרים ויישומיהם  4.54.327/00 
26.00  מכון ויצמן  פרקי חשמל ומגנטיות - חלק ב' / צבי
גלר, 
אורי גניאל, בת שבע אלון, קורינה
פולינגר
 
4.54.800/00 
49.00  מכון ויצמן  מכניקה ניוטונית, מדריך למורה /
עדי רוזן
 
4.54.801/01 
40.00  מכון ויצמן  מעוף - שדה ופוטנציאל - ארגון מושגים /
בת שבע אילון, אסתר בגנו, אורי
גניאל
 
4.54.802/00 

    כימייה  4.55 
179.00  קווים  כימייה לביה"ס התיכון, חלקים א'+ב'+ג'
+
 
חוברת נתונים / ע' מנזצורולה 
4.55.001/00 
223.00  קווים  כימייה לביה"ס התיכון, חלקים א'+ב'+ג'
+
 
חוברת נתונים + מדריך למורה / ע'
מנזצורולה
 
4.55.001/01 
8.75  מכון ויצמן  כימייה לבית הספר התיכון, כרך ג', 
לכיתה י"ב / 
מל"מ רחובות **
4.55.302/00 
81.15  מכון ויצמן  כנ"ל, מדריך למורה (כרך ב'-ג') / מל"מ
רחובות **
 
4.55.303/00 
181.90  מל"מ/ 
מכון ויצמן
הברום ותרכובותיו, קלטת - 30 דקות +
חוברת הדרכה
 
4.55.304/03 
1.50  מכון ויצמן  פנים חדשות במראה (חוב' ללמידה
יחידנית) / מל"מ רחובות **
 
4.55.305/00 
7.40  מכון ויצמן  אנרגיה כימית / מל"מ רחובות **  4.55.308/00 
10.25  מל"מ/ 
מכון ויצמן
סיור לימודי במפעלי ים המלח, חוברת 
עבודה
 
4.55.309/02 
246.10  מל"מ/ 
מכון ויצמן
ים המלח - מקור חיים, קלטת - 30 דקות  4.55.309/03 
12.80  מכון ויצמן  מקרומולקולות (ל-5 יח' לימוד), לכיתה י"ב / 
מל"מ רחובות**
4.55.313/00 
0.70  מכון ויצמן  מקרומולקולות, דפי עבודה / מל"מ רחובות
**
 
4.55.314/00 
35.75  מל"מ/ 
מכון ויצמן
אינטראקציה בין קרינה לחומר  4.55.315/00 
20.25  מכון ויצמן  הברום ותרכובותיו / מל"מ רחובות **  4.55.320/01 
19.85  מל"מ/ 
מכון ויצמן
מוצרים של התעשייה הכימית, לקט
נתונים
 
4.55.321/00 
11.15  מכון ויצמן  לקט בחינות בגרות בכימייה (3 ו-4 
יחידות לימוד) / 
מל"מ רחובות **
4.55.322/00 
13.90  מכון ויצמן  לקט בחינות בגרות בכימייה, השלמה 
ליחידה חמישית / 
מל"מ רחובות **
4.55.322/02 
18.80  מכון ויצמן  לקט שאלות רבות-בררה / מל"מ רחובות **  4.55.323/00 
8.05  מכון ויצמן  שיווי משקל כימי / מל"מ רחובות **  4.55.326/00 
13.90  מכון ויצמן  סוכרים - מתוק מדבש / מל"מ רחובות **  4.55.328/00 
22.30  מכון ויצמן  מדריך לסיור בתעשייה כימית / מל"מ
רחובות **
 
4.55.329/01 
17.90  מכון ויצמן  כימייה של תאים חשמליים / מל"מ רחובות **  4.55.329/02 
67.00  מל"מ י-ם  כימייה בתהליכי החיים - תגובות
בפעולה (מיועד 
ללומדי ביולוגיה) / בתיה גלעד ושרה
פרח
 
4.55.800/00 
67.00  מל"מ י-ם  כימייה בתהליכי החיים - תגובות
בפעולה
 
4.55.801/00 
20.00  מל"מ י-ם  מבנים, קשרים והקשרים (מהדורה ניסוי)
אריאלה וינר, חיה פרומר
4.55.802/00 
10.80  מל"מ י-ם  תהליכים גרעיניים, לקט מאמרים, משוכתב  4.55.803/00 
46.50  מכון ויצמן  כימייה בתהליכי החיים / מיכל צלטנר,
נעמי ארנסט
 
4.55.804/00 
14.80  מכון ויצמן  סיור לימודי במפעל "נילית", חוברת
עבודה /
 
מירי קסנר, שרה שני
4.55.805/02 
14.80  מכון ויצמן  סיור לימודי במפעל "רותם", חוברת 
עבודה / 
מירי קסנר, שרה שני
4.55.806/02 
78.00  מכון ויצמן  כימייה בתהליכי החיים / מיכל צלטנר,
נעמי ארנסט
 
4.55.807/00 
38.00  מכון ויצמן  לא על הברום לבדו / מירי קסנר  4.55.808/00 

    עזרי לימוד בכימייה / מל"מ רחובות 
מכון ויצמן
 
21.05  מכון ויצמן  כימשחק, מערכת משחקים לימודיים להוראת
מושגים כמותיים בכימייה, 
לכיתות י'-י"ב / מל"מ רחובות **
 
4.55.330/00 
4.45  מכון ויצמן  טבלות יונים (חלקית), פנקס בן 40 עותקים/ 
מל"מ רחובות **
4.55.331/00 
8.40  מכון ויצמן  מערכת מחזורית, פנקס בן 40 עותקים / 
מל"מ רחובות **
4.55.332/00 
69.60  מכון ויצמן  משחכימים (ספר משחקים בכימייה) / מל"מ
רחובות **
 
4.55.332/01 
36.30 מכון ויצמן  הכימייה אתגר (פרקים א'-י'), יחידת 
לימוד ראשונה, 
כולל חומר עזר לכיתה י' / מל"מ רחובות **
4.55.342/00 

    הכימייה אתגר   
4.55  מכון
ויצמן
 
הכימייה אתגר, חומר עזר לתלמיד לחלק
ראשון / 
מל"מ רחובות **
4.55.343/00 
41.75  מכון
ויצמן
 
הכימייה אתגר, מדריך למורה לפרקים א'-י'

מל"מ רחובות **
4.55.344/00 
10.30  מכון
ויצמן
 
הכימייה אתגר (פרק י"א), אנרגיה
ותגובות כימיות /
 
מל"מ רחובות ** 
4.55.345/00 
14.90  מכון
ויצמן
 
הכימייה אתגר (פרק י"ב), שיווי משקל
ותגובות כימיות/
 
מל"מ רחובות * 
4.55.346/00 
13.50  מכון
ויצמן
 
הכימייה אתגר, פרקים י"א -י"ב, מדריך
למורה / 
מל"מ רחובות
4.55.346/01 
6.05  מכון
ויצמן
 
הכימייה אתגר - ספר נתונים / מל"מ
רחובות **
 
4.55.346/02 
10.00  מכון
ויצמן
 
הכימייה אתגר - תעשיית האמוניה / מל"מ
רחובות **
 
4.55.346/03 
10.45  מכון
ויצמן
 
הכימייה אתגר - תעשיית האמוניה,
מדריך למורה / 
מל"מ רחובות *
4.55.346/04 
47.15  מכון
ויצמן
 
הכימייה אתגר - תרכובות הפחמן / מל"מ
רחובות **
 
4.55.346/05 
27.30  מכון
ויצמן
 
הכימייה אתגר - תרכובות הפחמן, מדריך
למורה / 
מל"מ רחובות *
4.55.346/06 
13.10  מכון
ויצמן
 
הכימייה אתגר - תרמודינמיקה / מל"מ
רחובות
 
4.55.346/07 
13.50  מכון
ויצמן
 
הכימייה אתגר - תרמודינמיקה, מדריך
למורה / 
מל"מ רחובות
4.55.346/08 
17.90  מכון
ויצמן
 
הכימייה אתגר - כימייה של תאים חשמליות,
מדריך למורה / מל"מ רחובות
4.55.346/09 
22.00  מכון
ויצמן
 
הכימייה אתגר - והחלבון הזה הוא אני
/ מל"מ רחובות
 
4.55.346/10 
41.00  מכון
ויצמן
 
הכימייה אתגר - והחלבון הזה הוא אני,
מדריך למורה /
 
אילן לולב 
4.55.807/01 

    הסדרה "כימייה בחברה מודרנית" 
(ל-3‎-2 יח')
 
13.70  מל"מ י-ם  תהליכים ופירושים בשפת האטומים / מל"מ י-ם
**
 
4.55.347/00 
8.40  מל"מ י-ם  תהליכים ופירושים בשפת האטומים, למורה/
מל"מ י-ם **
4.55.348/00 
17.50  מל"מ י-ם  מים / מל"מ י-ם **  4.55.351/00 
36.45  מל"מ י-ם  תגובות כימיות, מדוע וכיצד? / מל"מ י-ם  4.55.355/00 
24.55  מל"מ י-ם  תרכובות פחמן ואבות המזון / מל"מ י-ם **  4.55.357/00 

    גיאולוגיה  4.56 
53.60  כתר  כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים,
לכיתות י'-י"ב /
 
ע' פלכסר, ע' ילין-דרור 
4.56.001/00 
5.60  כתר  כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים,
מדריך למורה
 
לכיתות י'-י"ב / ע' פלכסר, ע' ילין-דרור 
4.56.001/01 
14.10  מכון
ויצמן
 
משחק הזיכרון לזיהוי סלעים / מל"מ
רחובות **
 
4.56.302/00 
13.05  מכון
ויצמן
 
רמי סלעים / מל"מ רחובות **  4.56.302/01 
17.95  מכון
ויצמן
 
רביעיות סלעים / מל"מ רחובות **  4.56.302/02 
13.05  מכון
ויצמן
 
פאזל, מבנים גיאולוגיים / מל"מ רחובות**
4.56.302/03 
90.10  מכון
ויצמן
 
ערכת קס"מ ישראל - ערכה לזיהוי
קרקעות, סלעים 
ומינרליים / מל"מ רחובות **
4.56.302/04 

    סיורים גיאולוגיים   
9.25  מכון ויצמן  מסלול: מהשפלה אל ההר / מל"מ רחובות **  4.56.303/00 
8.40  מכון ויצמן  מסלול: מישור החוף ויהודה / מל"מ
רחובות **
 
4.56.304/00 
8.40  מכון ויצמן  מסלול: חוף פולג / מל"מ רחובות **  4.56.305/00 
11.15  מכון ויצמן  מסלול: מההר אל הבקע / מל"מ רחובות **  4.56.306/00 

    מיני פלקטים למורה   
52.15  מכון ויצמן  סיור, אזור אילת - תמנע / מל"מ
רחובות**
 
4.56.307/00 
62.45  מכון ויצמן  סיור, מהשפלה אל ההר / מל"מ רחובות **  4.56.308/00 
69.50  מכון ויצמן  סיור, מישור החוף / מל"מ רחובות **  4.56.309/00 
48.70  מכון ויצמן  סיור, מההר אל הבקע / מל"מ רחובות **  4.56.310/00 

    לימודי הסביבה והחקלאות   
24.50  מעלות  חיים וסביבה, פרקי מבוא בלימודי
הסביבה / ת"ל
 
4.57.300/00 

    מדע וטכנולוגיה לחט"ע  4.58 
41.75  מל"מ י-ם  הכול בסדר / ר' גיא, י' להבי, ע' אבידור  4.58.800/00 
22.45  מל"מ י-ם  הכול בסדר, מדריך למורה / ר' גיא, י'
להבי, ע' אבידור
 
4.58.800/01 
41.75  מל"מ י-ם  אור, צבע וראייה / ר' גיא, מ' הלפר, י'
אורעד
 
4.58.801/00 
22.45  מל"מ י-ם  אור, צבע וראייה, מדריך למורה / ר' גיא,
מ' הלפר, 
י' אורעד
4.58.801/01 
38.00  מל"מ/ 
מכון ויצמן
אנרגיה והאדם / רות בן צבי  4.58.802/00 
83.45  מל"מ/ 
מכון ויצמן
אנרגיה והאדם, מדריך למורה / רות בן
צבי
 
4.58.802/01 
25.70  מל"מ/ 
מכון ויצמן
המדע כיישות מתפתחת / רחל ממלוק  4.58.803/00 
80.25  מל"מ/ 
מכון ויצמן
המדע כיישות מתפתחת, מדריך למורה / 
רחל ממלוק
4.58.803/01 

    מדעי החיים והחקלאות לבית הספר החקלאי  4.59 
3.75  רכגולד  מזיקים בחקלאות / ת"ל **  4.59.301/00 
9.25  רכגולד  הזנה ועיכול בבני אדם ובבעלי חיים /
ת"ל **
 
4.59.302/00 
21.50  מעלות  גורמי מחלות, מדריך למורה / ת"ל  4.59.303/01 
11.10  רכגולד  הזנה וייצור בצמח / ת"ל **  4.59.304/00 
4.15  רכגולד  הסביבה הכלכלית, חלק א' / ת"ל **  4.59.305/00 
26.80  רכגולד  מערכות הובלה בעולם החי והצומח, לתלמיד
/ ת"ל **
 
4.59.306/00 
13.70  מעלות  עקרונות ומושגים מרכזיים במדעי
החיים והחקלאות,
 
מדריך למורה / ת"ל 
4.59.307/01 
31.60  רכגולד  רבייה באדם, בבעלי חיים ובצמחים / ת"ל**
4.59.308/00 
49.25  רכגולד  מחלות ומזיקים בצמחים / ת"ל **  4.59.309/00 
12.20  רכגולד  השבחה וטיפוח, לתלמיד / ת"ל **  4.59.310/00 
5.40  רכגולד  יומן עבודה והכשרה, לתלמיד / ת"ל **  4.59.311/00 
10.50  רכגולד  ספר המעבדות במדעי החיים והחקלאות /
ת"ל **
 
4.59.312/00 
15.10  רכגולד  מבחני בגרות במעבדה, ברמה של 5‎-3 י"ל, 
תשמ"ב-תש"ן, חלק א' / ת"ל
4.59.312/01 
13.55  רכגולד  מבחני בגרות במדעי החיים והחקלאות,
שאלות
 
ותשובות, 3 ו-5 י"ל, תשמ"ב-תש"ן, חלק ב' /
ת"ל
 
4.59.312/02 
15.10  רכגולד  מושגי יסוד למעבדה במדעי החיים
והחקלאות לרמה 
של 3 ו-5 י"ל / ת"ל *
4.59.313/00 
45.25  מעלות  תזונה באדם ובבעלי חיים / ת"ל  4.59.314/00 
9.50  מעלות  תזונה באדם ובבעלי חיים, מדריך למורה
/ ת"ל
 
4.59.314/01 
34.50  מעלות  גורמי מחלות ומנגנוני הגנה בבני אדם
ובבע"ח / ת"ל
 
4.59.315/00 
38.00  מעלות  פעילויות למידה משולבות גיליון
אלקטרוני ומסד נתונים
 
במדע ובטכנולוגיה / ת"ל + מל"מ י-ם 
4.59.316/01 
30.50  מעלות  צמחים בחקלאות / ת"ל  4.59.317/00 

    אנגלית  4.61 
55.65  צ'ריקובר  .USE YOUR DICTIONARY / M
*BLOCH
 
4.61.018/00 
30.60  קרנרמן  COMMUNICATING IN ENGLISH 1/
**JOE LISON
 
 
(מהדורה מחודשת ומתוקנת)
4.61.059/00 
חינם  קרנרמן  COMMUNICATING IN ENGLISH 1/
**JOE LISON
 
מדריך למורה
4.61.059/01 
44.00  גסטליט  /STRAIGHT TO THE POINT
ר' בר-חמא, ג' שושני** 
לכיתות ט'-י' (ממ' וממ"ד)
4.61.066/00 
23.70  גסטליט  /STRAIGHT TO THE POINT
ר' בר-חמא, ג' שושני**
מדריך למורה
4.61.066/01 
55.25  מפ' אונ' 
+ע"ע
THE JUNIOR FILES, FILE 3:
ENGLISH FOR 
/TOMORROW AND BEYOND
ע' אולשטיין, ת' פוירשטיין, מ'
שקולניק** 
לכיתות ט'-י'
4.61.073/00 
19.20  מפ' אונ' 
+ע"ע
THE JUNIOR FILES, FILE 3:
ENGLISH FOR 
/TOMORROW AND BEYOND
ע' אולשטיין, ת' פוירשטיין, מ'
שקולניק** 
מדריך למורה
4.61.073/01 
39.25  מפ' אונ'  ** ר' גרין / FREEWAY
לכיתות י"א-י"ב
4.61.075/00 
15.70  מפ' אונ'  ר' גרין** / FREEWAY

מדריך למורה
4.61.075/01 
37.40  אריק כהן  / MEETING PEOPLE
ג' אוחנה, א' סוטו*
לכיתה י' (לתלמידים חלשים)
4.61.077/00 
חינם  אריק כהן  / MEETING PEOPLE
ג' אוחנה, א' סוטו*
מדריך למורה
4.61.077/01 
30.05  אריק כהן  / MEETING PEOPLE
ג' אוחנה, א' סוטו
חוברת עבודה
4.61.077/02 
7.15  אריק כהן  / MEETING PEOPLE
ג' אוחנה, א' סוטו
מדריך למורה לחוברת עבודה
4.61.077/04 
46.85  מפ' אונ'  נ' בלאס, ק' גולדפוס** I HEARD THAT, 2/
(הבנת הנשמע) לכיתות ט'-י'
(כולל קלטת)
4.61.079/00 
15.60  מפ' אונ'  נ' בלאס, ק' גולדפוס**I HEARD THAT, 2/
(הבנת הנשמע) מדריך למורה  
4.61.079/01 
53.55  מפ' אונ'  / ENGLISH ALL WAYS
ר' כרמל, ס' שולמן**
לכיתה י"ב
4.61.081/00 
15.30  מפ' אונ'  / ENGLISH ALL WAYS
ר' כרמל, ס' שולמן**
מדריך למורה
4.61.081/01 
54.20  אריק כהן  ,GRAMMAR IN FOCUS / M. DRAY
*J.KOREN, J.BAUM 
לחטיבה העליונה
4.61.085/00 
חינם  אריק כהן  ,GRAMMAR IN FOCUS / M. DRAY
*J.KOREN, J.BAUM 
מדריך למורה
4.61.085/01 
50.65  אריק כהן  .POINTS OF DEPARTURE / A
*PARAN 
לכיתה י"א(ברמה גבוהה)
4.61.086/00 
חינם  אריק כהן  .POINTS OF DEPARTURE / A
*PARAN 
מדריך למורה לכיתה י"א(ברמה גבוהה)
4.61.086/01 
17.90  אריק כהן  POINTS OF DEPARTURE
קלטת
4.61.086/03 
49.65  אריק כהן  .PRESSING ISSUES / E EZRA. S
*KERMAN
 
לכיתה י"א
4.61.087/00 
חינם  אריק כהן  .PRESSING ISSUES / E. EZRA, S
KERMAN
 
מדריך למורה
4.61.087/01 
17.90  אריק כהן  PRESSING ISSUES
 
קלטת
4.61.087/03 
49.15  אריק כהן  *INPUT / P. FRIEDLAND
לכיתה י'  
4.61.088/00 
חינם  אריק כהן  INPUT / P. FRIEDLAND
מדריך למורה
4.61.088/01 
34.10  אריק כהן  INPUT
חוברת עבודה 
4.61.088/02 
17.90  אריק כהן  INPUT
קלטת 
4.61.088/03 
7.15  אריק כהן  INPUT
מדריך למורה, לחוברת עבודה 
4.61.088/04 
53.90  אריק כהן  OVER TO YOU / B. LIPZT, S. DAVIS
לתלמיד  
4.61.090/00 
חינם  אריק כהן  OVER TO YOU / B. LIPZT, S. DAVIS
מדריך למורה  
4.61.090/01 
30.05  אריק כהן  OVER TO YOU / B. LIPZT , S. DAVIS
חוברת עבודה  
4.61.090/02 
17.90  אריק כהן  א' זלנקו, ש' דיוויס/ OVER TO YOU
קלטת  
4.61.090/03 
7.15  אריק כהן  א' זלנקו, ש' דיוויס /OVER TO YOU
מדריך למורה, לחוברת עבודה
4.61.090/04 
64.55  אריק כהן  TAPESTRY / S. KERMAN, E. EZRA
לתלמיד  
4.61.091/00 
חינם  אריק כהן  TAPESTRY / S. KERMAN, E. EZRA
מדריך למורה  
4.61.091/01 
34.10  אריק כהן  ג'ק פילמר / TAPESTRY
חוברת עבודה  
4.61.091/02 
21.95  אריק כהן  ג'ק פילמר / TAPESTRY
קלטת  
4.61.091/03 
17.90  אריק כהן  ג'ק פילמר / TAPESTRY
מדריך למורה, לחוברת עבודה  
4.61.091/04 
55.35  אריק כהן  אלן פז / IMPRESSIONS
לכיתה ט'  
4.61.092/00 
38.15  אריק כהן  אלן פז / IMPRESSIONS
מדריך למורה  
4.61.092/01 
34.10  אריק כהן  אלן פז / IMPRESSIONS
חוברת עבודה  
4.61.092/02 
22.65  אריק כהן  אלן פז / IMPRESSIONS
קלטת  
4.61.092/03 
35.20  גסטליט  QUICK AND EASY" - LANGUAGE"
PUSH UPS 
ג' שושני / WORKBOOK
4.61.093/00 
12.85  גסטליט  QUICK AND EASY" - LANGUAGE"
PUSH UPS 
ג' שושני / WORKBOOK
מדריך למורה
4.61.093/01 
19.10  גסטליט  QUICK AND EASY" - LANGUAGE"
PUSH UPS 
ג' שושני / WORKBOOK
חוברת עבודה
4.61.093/02 
5.95  גסטליט  QUICK AND EASY" - LANGUAGE"
PUSH UPS 
ג' שושני / WORKBOOK
קלטת
4.61.093/03 
59.65  מפ' אונ'  / ENGLISH BY ALL MEANS
ריטה כרמל, סטמפן שולמן
לכיתה י
4.61.094/00 
17.90  מפ' אונ'  / ENGLISH BY ALL MEANS
ריטה כרמל, סטמפן שולמן
מדריך למורה
4.61.094/01 
17.90  מפ' אונ'  / ENGLISH BY ALL MEANS
ריטה כרמל, סטמפן שולמן
קלטת
4.61.094/03 
45.10  אריק
כהן
 
אנה סוטו / MAKING THE GRADE
לכיתה י"א  
4.61.095/00 
31.00  אריק
כהן
 
אנה סוטו / MAKING THE GRADE
מדריך למורה  
4.61.095/01 
27.30  אריק
כהן
 
אנה סוטו / MAKING THE GRADE
חוברת עבודה  
4.61.095/02 
17.90  אריק
כהן
 
אנה סוטו / MAKING THE GRADE
קלטת  
4.61.095/03 
41.75  מפ' אונ'  / PEOPLE WHO MAKE A DIFFERENCE
ג' רוזנפלד
לכית י"א
4.61.096/00 
14.30  מפ' אונ'  / PEOPLE WHO MAKE A DIFFERENCE
ג' רוזנפלד
מדריך למורה
4.61.096/01 
17.90  מפ' אונ'  / PEOPLE WHO MAKE A DIFFERENCE
ג' רוזנפלד
קלטת
4.61.096/03 
57.15  אריק
כהן
 
/WINNING STRATEGIES
מ' שוורץ-דוידי, ר' נעים, ש' רוזן-שפיץ
לכיתה י"א
4.61.097/00 
41.55  אריק
כהן
 
/WINNING STRATEGIES
מ' שוורץ-דוידי, ר' נעים, ש' רוזן-שפיץ
מדריך למורה
4.61.097/01 
22.65  אריק
כהן
 
/WINNING STRATEGIES
מ' שוורץ-דוידי, ר' נעים, ש' רוזן-שפיץ
קלטת
4.61.097/03 
56.95  אריק
כהן
 
א' עזרא / POINTS TO SUCCESS
לכיתות י"א-י"ב  
4.61.098/00 
30.70  אריק
כהן
 
א' עזרא / POINTS TO SUCCESS
מדריך למורה  
4.61.098/01 
22.90  אריק כהן  א' עזרא / POINTS TO SUCCESS
קלטת  
4.61.098/03 
49.70  מפ' אונ'  ר' גרין / RIDING THE WAVE
לכיתות י"א-י"ב  
4.61.099/00 
16.75  מפ' אונ'  RIDING THE WAVEH  
ר' גרין /
מדריך למורה
4.61.099/01 
39.10  מפ' אונ'  RIDING THE WAVEH  
ר' גרין /
קלטת
4.61.099/03 
58.85  אריק כהן  ON COURSE FOR 3 POINT
פאולה פרידלנד / BAGRUT
ספר לימוד לכיתה י"א
4.61.100/00 
36.15  אריק כהן  ON COURSE FOR 3 POINT
פאולה פרידלנד / BAGRUT
מדריך למורה
4.61.100/01 
37.45  אריק כהן  ON COURSE FOR 3 POINT
פאולה פרידלנד / BAGRUT
חוברת עבודה
4.61.100/02 
45.45  אריק כהן  ON COURSE FOR 3 POINT
פאולה פרידלנד / BAGRUT
קלטת
4.61.100/03 
51.35  מפ' אונ'  רינה קינן, רחל טל / SCORE HIGH
ספר לימוד לכיתה י' חלשה
4.61.101/00 
21.40  מפ' אונ'  רינה קינן, רחל טל / SCORE HIGH
מדריך למורה
4.61.101/01 
29.95  מפ' אונ'  רינה קינן, רחל טל / SCORE HIGH
חוברת עבודה
4.61.101/02 
21.40  מפ' אונ'  רינה קינן, רחל טל / SCORE HIGH
קלטת
4.61.101/03 
66.25  אריק כהן  שרון צור / CHALLENGESH
ספר לימוד לכיתה י"א, 5 יחידות
4.61.102/00 
40.10  אריק כהן  שרון צור / CHALLENGESH
מדריך למורה
4.61.102/01 
37.35  אריק כהן  שרון צור / CHALLENGESH
חוברת עבודה
4.61.102/02 
45.45  אריק כהן  שרון צור / CHALLENGESH
קלטת
4.61.102/03 
64.20  אריק כהן  PERSPECTIVES
הלן זלנקו, תמר רונן /
ספר לימוד לכיתה י"א
4.61.103/00 
40.10  אריק כהן  PERSPECTIVES
הלן זלנקו, תמר רונן /
מדריך למורה
4.61.103/01 
37.35  אריק כהן  PERSPECTIVES
הלן זלנקו, תמר רונן /
חוברת עבודה
4.61.103/02 
45.45  אריק כהן  PERSPECTIVES
הלן זלנקו, תמר רונן /
קלטת
4.61.103/03 
53.40  אריק כהן  אילנה פאר, דניאלה לוריא / AIM ONE
ספר לימוד לכיתה י'
4.61.104/00 
40.10  אריק כהן  אילנה פאר, דניאלה לוריא / AIM ONE
מדריך למורה
4.61.104/01 
45.45  אריק כהן  אילנה פאר, דניאלה לוריא / AIM ONE
קלטת
4.61.104/02 
66.25  אריק כהן  לינדה טהרלב / FINISHING TOUCHES
ספר לימוד לכיתה י"ב, 4 יחידות
4.61.105/00 
40.10  אריק כהן  לינדה טהרלב / FINISHING TOUCHES
מדריך למורה
4.61.105/01 
33.70  אריק כהן  לינדה טהרלב / FINISHING TOUCHES
חוברת עבודה לכיתה י"ב
4.61.105/02 
45.45  אריק כהן  לינדה טהרלב / FINISHING TOUCHES
קלטת
4.61.105/03 
10.70  אריק כהן  לינדה טהרלב / FINISHING TOUCHES
מדריך למורה לחוברת העבודה
4.61.105/04 
51.90  מפ' אונ'  / ACCESS TO ENGLISH
ריטה כרמל, ג'נט גורן
ספר לימוד לכיתה י"א
4.61.106/00 
16.05  מפ' אונ'  / ACCESS TO ENGLISH
ריטה כרמל, ג'נט גורן
מדריך למורה
4.61.106/01 
28.90  מפ' אונ'  / ACCESS TO ENGLISH
ריטה כרמל, ג'נט גורן
חוברת עבודה לכיתה י"א, 5 י"ל
4.61.106/02 
21.40  מפ' אונ'  / ACCESS TO ENGLISH
ריטה כרמל, ג'נט גורן
קלטת
4.61.106/03 
16.05  מפ' אונ'  / ACCESS TO ENGLISH
ריטה כרמל, ג'נט גורן
מדריך למורה לחוברת העבודה
4.61.106/04 
66.25  אריק כהן  / TOP MARKS
מ' שוורץ דוידי, ר' רבז, ש' רוזן שפיץ
ספר לימוד לכיתה י"ב, 5 יחידות
4.61.107/00 
40.10  אריק כהן  / TOP MARKS
מ' שוורץ דוידי, ר' רבז, ש' רוזן שפיץ
מדריך למורה
4.61.107/01 
45.45  אריק כהן  / TOP MARKS
מ' שוורץ דוידי, ר' רבז, ש' רוזן שפיץ
קלטת
4.61.107/03 
66.35  מפ' אונ' מ' דאון / ENGLISH FACE TO FACE
ספר לימוד לכיתות י"א-י"ב, 5 יח'
4.61.108/00 
21.40  מפ' אונ' מ' דאון / ENGLISH FACE TO FACE
מדריך למורה
4.61.108/01 
55.65  אריק כהן  / KALEIDOSCOPE PLUS
ר' רבז, ר' ורטר, א' גרטי
4.61.109/00 
32.25  אריק כהן  / KALEIDOSCOPE PLUS
ר' רבז, ר' ורטר, א' גרטי
מדריך למורה
4.61.109/01 
33.15  אריק כהן  / KALEIDOSCOPE PLUS
פ' רטהולס, א' סולומונוב, ר' רבז
חוברת עבודה לכיתה י'
4.61.109/02 
21.40  אריק כהן  קלטת / KALEIDOSCOPE PLUS  4.61.109/03 
34.25  אריק כהן  / KALEIDOSCOPE PLUS
פ' רטהולס, א' סולומונוב, ר' רבז
מדריך למורה לחוברת העבודה
4.61.109/04 
55.65  אריק כהן  / KALEIDOSCOPE
ד' ורטר, ר' רבז, א' גרטי
ספר לימוד לכיתה י'
4.61.110/00 
34.25  אריק כהן  / KALEIDOSCOPE
ד' ורטר, ר' רבז, א' גרטי
מדריך למורה
4.61.110/01 
33.15  אריק כהן  / KALEIDOSCOPE
ד' ורטר, ר' רבז, א' גרטי
חוברת עבודה
4.61.110/02 
21.40  אריק כהן  / KALEIDOSCOPE
ד' ורטר, ר' רבז, א' גרטי
קלטת לתלמיד
4.61.110/03 
34.25  אריק כהן  / KALEIDOSCOPE
ד' ורטר, ר' רבז, א' גרטי
מדריך למורה לחוברת העבודה
4.61.110/04 
51.35  אריק כהן  שילה דיויס / TRENDS  4.61.111/00 
33.15  אריק כהן  / TRENDS 
שילה דיויס, מדריך למורה
4.61.111/01 
31.55  אריק כהן  / TRENDS 
שילה דיויס, חוברת עבודה
4.61.111/02 
21.40  אריק כהן  קלטת / TRENDS  4.61.111/03 
14.45  רכגולד  THE CONTRASTIVE ANALYSIS
OF ENGLISH AND HEBREW, A
READER FOR SCHOOLS STUDYING
"THE "TRANSLATION SKILLS
/ SYLLABUS
הפיקוח על הוראת האנגלית**+ ת"ל
4.61.365/00 
13.00  מעלות  / TWO WAY TRAFFIC TRANSLATION
ת"ל
4.61.366/00 
9.00  מעלות  / TWO WAY TRAFFIC TRANSLATION
ת"ל
מדריך למורה
4.61.366/01 
5.20  טח"י  ,MISSION P0SSIBLE / BEEN
** BUTCHKO
 
4.61.906/00 
30.55  טח"י  / HELLO ISRAEL
מדריך למורה ש' בין, ע' פארן
4.61.907/01 

    ערבית  4.62 
30.60  קסת  לדבר ערבית 1 - שיטת לימוד חדשה,
לכיתות י"א-י"ב / 
י' לוי **
4.62.009/00 
30.60  קסת  לדבר ערבית 2 - שיטת לימוד חדשה,
לכיתות י"א-י"ב / 
י' אליחי **
4.62.010/00 
30.60  קסת  לדבר ערבית 3 - שיטת לימוד חדשה,
לכיתות י"א-י"ב / 
י' אליחי **
4.62.011/00 
30.60  קסת  לדבר ערבית 1, 2, 3 - שיטת לימוד חדשה,
למורה, כולל 3 קלטות / י' אליחי **
4.62.012/00 
26.00  אקדמון  אורות קרובים, לחטיבה העליונה / ע'
אליעד-בוסקילה (עורך)*
4.62.013/00 
22.50  מעלות  לקט מהעיתונות הערבית (מהדורה חדשה)/
ת"ל
 
4.62.300/00 
16.35  רכגולד  מקראה ספרותית, א' / ת"ל  4.62.301/00 
20.20  רכגולד  מקראה ספרותית, ב' / ת"ל **  4.62.302/00 
15.85  מעלות  אל ערבייה, ספר ד', חלק א' / ת"ל  4.62.303/00 
21.70  מעלות  אל ערבייה, ספר ד', חלק ב' / ת"ל  4.62.304/00 

    צרפתית  4.63 
11.70  המחברת  GRAMMAIRE ET CONSTRUCTION
**DE PHRASES 1 / GABBBAY
4.63.004/00 
26.95  המחברת  / GRAMMAIRE FRANCAISE 1
** GABBAY
4.63.005/00 
35.60  המחברת  / GRAMMAIRE FRANCAISE 2
** GABBAY
4.63.006/00 
25.75  רמות  **LIRE... LIRE / NADLER HERZLICH 4.63.007/00 
34.75  CLE INTER 
NATIONAL
EN AVANT LA MUSIQUE 3- LANGUE
/ FRANCAISE ET CIVILISATION
**BLANC, CARTIER, LEDERLIN
חוברת תרגילים
4.63.016/00 
62.20  HACHETTE  GRAMMAIRE - COURS DE CIVILISATION
FRANCAISE DE LA SORBONNE, 350
* EXERCISES - DEBUTANTS
לכיתה י'
4.63.022/00 
23.80  HACHETTE  COLLECTION "LECTURES", LES
**CLOCHARDS ET AUTRES NOUVELLES
לכיתה י"א
4.63.024/00 
23.80  HACHETTE  COLLECTION "LECTURES", LES
** CLOCHARDS NOUVELLES
לכיתה י"ב
4.63.025/00 
39.30  מפ' אונ'  / ENTRE LES LIGNES
ע' אולשטיין, ת' פוירשטיין, ק' דן, א'
נקש, ע' שירן **
לכיתה י"א
4.63.026/00 
18.80  מפ' אונ'  / ENTRE LES LIGNES
ע' אולשטיין, ת' פוירשטיין, ק' דן, א'
נקש, ע' שירן **
מדריך למורה
4.63.027/00 
44.15  מחברת  / LE JOURNAL DE NATHALIE
R. GABBAY 
לתלמיד
4.63.030/00 
44.15  מחברת  / LE JOURNAL DE NATHALIE
R. GABBAY 
מדריך למורה
4.63.031/01 
84.53  CLE INTER 
NATIONAL
PILE OU FACE 3 - METHODE 
/ DE - FRANCAIS ROUGE
JEANNE VASSAL
ספר לתלמיד
4.63.032/00 
89.90  CLE INTER 
NATIONAL
,PILE OU FACE 3 - ROUGE
/ LIVRE DU PROFESSEUR
JEANNE VASSAL
מדריך למורה
4.63.032/01 
41.75  CLE INTER 
NATIONAL
PILE OU FACE 3 - METHODE 
- DE FRANCAIS - ROUGE
/CAHIER D'EXERCICES
JEANNE VASSAL
חוברת תרגילים
4.63.032/02 
96.30  CLE INTER 
NATIONAL
GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU 
,FRANCAIS / MAIIA GREGOIRE
ODILE THIEVENEZ
חוברת עבודה לכיתות י'-י"א
4.63.033/00 

    אמנות  4.71 
61.65  מעלות  פרקים באמנות ישראלית, ספר עזר
למורים ולתלמיד / ת"ל **
 
4.71.300/00 
125.15  המפ"ה  פרקים באמנות ישראלית, סדרת שקופיות, 
כיתתי **
 
4.71.301/00 
     
155.15  המפ"ה  אמנות מודרנית, סדרת שקופיות + מדריך
למורה / ת"ל **
 
4.71.302/00 
35.30  מעלות  עיצוב בתי-כנסת בארץ ישראל, אמנות
וסמל / ת"ל **
 
4.71.303/00 
87.60  המפ"ה  עיצוב בתי-כנסת בארץ ישראל, אמנות
וסמל, שקופיות / ת"ל **
 
4.71.304/00 
37.35  המפ"ה  יסודות הצילום  4.71.305/00 

    בריאות וחינוך לתזונה  4.77 
22.30  רכגולד  המזון בעידן הטכנולוגי, ספר א',
עקרונות תורת המזון /
 
ת"ל ** 
4.77.300/00 
11.05  מעלות  דרך הגב / ת"ל  4.77.301/00 

    נושאים מיוחדים  4.79 
29.65  גסטליט  חשיש ומריחואנה, מהדורה חדשה / מל"ל **  4.79.300/00 
54.95  גסטליט  אלכוהול ושכרות / מל"ל + האגודה למניעת
אלכוהול בישראל **
 
4.79.301/00 
27.05  מעלות  הסדנא לכתיבה עיונית ולעבודות גמר,
לחקור תקשורת, 
עבודות גמר בתקשורת / ת"ל
4.79.301/01 
27.20  מעלות  הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר,
מבנה מרכזי 
מידע ומיומנות / ת"ל
4.79.302/00 
4.70  מעלות  הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר,
קריטריונים 
להערכת עבודות גמר / ת"ל
4.79.302/01 
8.00  מעלות  הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, 
סטטיטיקה תיאורית: ארגון ותיאור של
נתונים / ת"ל
 
4.79.302/02 

    אתגר ההתבגרות   
60.95  רמות  חלק א', היכרות וחברות / ת"ל + אונ' ת"א **  4.79.303/00 
67.45  רמות  חלק ב', יחסים בין המינים / ת"ל + אונ' ת"א **  4.79.303/01 
78.80  רמות  חלק ג', יחסי מתבגרים-הורים / ת"ל + אונ' ת"א
**
 
4.79.304/00 
70.55  רמות  חלק ד', בחירת מקצוע ותכנון קריירה / ת"ל
+ אונ' ת"א *
4.79.305/00 
79.10  רמות  חלק ה', דרכים בלחצים והתמודדות / ת"ל + 
אונ' ת"א **
4.79.306/00 
72.30  רמות  חלק ו', יעדים לעתיד / ת"ל + אונ' ת"א *  4.79.307/00 

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/7(ב), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000