5. ספרי לימוד וספרי עזר לתלמידים עולים

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר  המס' הקטלוגי

    האגף לתכניות לימודים  5.24 
22.30  מעלות  בואו נלמד עברית, חלק א' (ממ' וממ"ד) / ת"ל **  5.24.384/00 
10.90  מעלות  בואו נלמד עברית, א', למורה (מהדורה
חדשה) / ת"ל *
 
5.24.384/01 
23.85  מעלות  בואו נלמד עברית, ב' (ממ' וממ"ד), מהדורה
חדשה /ת"ל

5.24.384/02 
11.55  מעלות  לקראת שיעור, לכיתות ב'-ו' / ת"ל  5.24.384/03 
13.15  מעלות  שערים למקצועות הלימוד, לכיתות ז'-י"ב / ת"ל
5.24.384/05 
7.75  מעלות  בואו נלמד אלף-בית (ממ' וממ"ד) / ת"ל **  5.24.385/00 
4.00  מעלות  חוברת גישור במקרא, לכיתות ז'-ט' (ממ') /
ת"ל **
 
5.24.386/00 
4.80  מעלות  בראשית, חוברת עזר לבי"ס על-יסודי /
ת"ל **
 
5.24.387/00 
5.20  מעלות  שמות - חוקים / ת"ל **  5.24.387/01 
6.00  מעלות  נביאים ראשונים / ת"ל **  5.24.387/02 
5.60  מעלות  נביאים אחרונים / ת"ל **  5.24.387/03 
8.15  מעלות  חוברת גישור בהיסטוריה, לכיתות ו'-ח'
/ ת"ל **
 
5.24.387/04 
7.20  מעלות  חוברת גישור בהיסטוריה, לכיתה ט' / ת"ל
*
 
5.24.387/05 
9.60  מעלות  מתפוצה למדינה, פרקים בהיסטוריה של עם
ישראל 
מדינת ישראל (1951‎-1881) / ת"ל **
5.24.388/00 
5.95  מעלות  המשטר הפוליטי במדינת ישראל, לבי"ס 
על יסודי, ממ' / ת"ל **
5.24.389/00 
7.55  מעלות  מונחון עברי-רוסי בביולוגיה, לכיתות
י'-י"ב / ת"ל **
 
5.24.390/00 
6.65  מעלות  מונחון עברי-רוסי-אנגלי בפיסיקה,
לכיתות י'-י"ב /
 
ת"ל ** 
5.24.391/00 
4.95  מעלות  מונחון עברי-רוסי-אנגלי בכימייה,
לכיתות י'-י"ב /
 
ת"ל ** 
5.24.392/00 
4.30  מעלות  מונחון בפיסיקה-כימייה, לכיתות ז'-ט' /
ת"ל **
 
5.24.393/00 
6.75  מעלות  מונחים ביהדות, עברית-רוסית, אמהרית, 
לכיתות א'-י"ב / ת"ל **
5.24.394/00 
6.10  מעלות  מונחון עברי-רוסי בגיאוגרפיה,
לכיתות ה'-ט' / ת"ל **
 
5.24.395/00 
5.20  מעלות  מונחון עברי-רוסי באזרחות, לכיתות
ז'-י"ב / ת"ל **
 
5.24.396/00 
4.45  מעלות  מונחון עברי-רוסי בהיסטוריה, לכיתות
י'-י"ב / ת"ל **
 
5.24.397/00 
11.95  מעלות  מילון עברי-רוסי-אנגלי למונחים במתמטיקה

ת"ל + הטכניון **
5.24.398/01 
17.85  מט"ח  הכול חדש, ספר א', לכיתות ב'-ה' / מט"ח + ת"ל
**
 
5.24.399/00 
24.35  מט"ח  הכול חדש, ספר ב', לכיתות ב'-ה' / מט"ח + ת"ל
**
 
5.24.400/00 
17.15  מט"ח  הכול חדש, ספר ג' לכיתות ד'-ו' / מט"ח + ת"ל
*
 
5.24.401/00 
21.70  מט"ח  עוברים לעברית, א' / מט"ח + ת"ל *  5.24.402/00 
23.45  מט"ח  עוברים לעברית, ב' / מט"ח + ת"ל *  5.24.403/00 
9.60  מט"ח  עוברים לעברית, א', קלטת שמע / ת"ל + מט"ח *  5.24.404/00 
32.10  מט"ח  עוברים לעברית, א', ספר + קלטת / ת"ל + מט"ח
*
 
5.24.405/00 
15.25  גשר  תולדות עמנו, ב', ממ' / ש' שביט **  5.31.020/00 
20.40  גשר  תולדות עמנו, ג', ממ' / ב' אביבי, ג' פרסקי
**
 
5.31.021/00 
20.40  גשר  תולדות עמנו, ה', ממ' / ב' אביבי, ג' פרסקי
**
 
5.31.022/00 6. ספרי קודש

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר  המס' הקטלוגי

    תנ"ך וסידור  6.11 
54.20  קרית
ספר
 
חומש "רודלהיים", 5 כרכים  6.11.001/00 
94.15  הדרת הספר
מבית שמואל
חמישה חומשי תורה, רש"י מנוקד (אותיות
מרובעות), 
5 כרכים / שמואל גוטמן (אפשר לרכוש
כרכים בודדים)
 
6.11.002/00 

    משנה מפורשת מאת אליעזר לוי, 
חלקים בודדים בחוברת לבי"ס
6.12 
5.20  סיני  ברכות  6.12.001/00 
7.05  סיני  שבת  6.12.002/00 
7.35  סיני  ראש השנה  6.12.003/00 
7.35  סיני  מגילה  6.12.004/00 
5.20  סיני  פסחים  6.12.005/00 
5.20  סיני  יומא  6.12.006/00 
5.20  סיני  ביצה  6.12.007/00 
5.20  סיני  סוכה  6.12.008/00 
6.00  סיני  בבא קמא  6.12.009/00 
6.00  סיני  בבא מציעא  6.12.010/00 
5.20  סיני  ביכורים  6.12.011/00 
5.20  סיני  תענית  6.12.012/00 
6.00  סיני  סנהדרין  6.12.013/00 
6.00  סיני  נדרים  6.12.014/00 
5.20  סיני  שבועות  6.12.015/00 7. אטלסים, מפות וגלובוסים

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר  המס' הקטלוגי

        אטלסים היסטוריים  7.31 
35.65  ספר לכל  אטלס לתקופת התנ"ך / ב' מזר, י' שפירא**
7.31.003/00 
237.65  קרית
ספר
 
מפת א"י בתקופת המקרא / ד' בנבנישתי,
ב"צ לוריא *
 
7.31.004/00 
29.05  יבנה  אטלס היסטורי לתולדות העמים וישראל / מ'
ברוור, נ' קדמון **
7.31.007/00 

    אטלסים גיאוגרפיים  7.35 
50.95  יבנה  אטלס לבתי-ספר יסודיים ולחטיבת
הביניים 
(מהדורה מחודשת ומתוקנת) / מ' ברוור **
7.35.001/00 
3.45  קרית
ספר
 
מפת א"י, קנ"מ 500,000:1 / ד' בנבנישתי,
ב"צ לוריא **
 
7.35.004/00 
8.75  קרית
ספר
 
ארצנו - מפות לעבודה / ד' בנבנישתי, ב"צ
לוריא **
 
7.35.005/00 
26.25    ישראל - מפה גיאולוגית, קנה מידה
500,000:1/ 
המרכז למיפוי ישראל **
7.35.012/00 
21.45    ישראל - מפת צילום מלוויין, קנה מידה
500,000:1/ 
המרכז למיפוי ישראל **
7.35.013/00 
26.25    תצלום אווירי מוגדל של ירושלים העתיקה / 
המרכז למיפוי ישראל **
7.35.015/00 
17.90    מפות ערים: ירושלים ותל-אביב, קנה מידה
12,500:1/ 
המרכז למיפוי ישראל **
7.35.016/00 
17.90    הרצליה, כפר-סבא, רעננה, הוד השרון, רמת
השרון / 
המרכז למיפוי ישראל **
7.35.017/00 
15.50    ישראל, קנה מידה / 100,000:1 מרכז למיפוי
ישראל **
 
7.35.018/00 
26.25    ישראל - תיור וטיול, קנה מידה 250,000:1/ 
המרכז למיפוי ישראל **
7.35.021/00 
21.45    ישראל - מפה גיאומורפולוגית, קנה מידה
500,000:1/ 
המרכז למיפוי ישראל **
7.35.022/00 
21.45    ישראל - מפת צילום גיאולוגית, קנה מידה
500,000:1/ 
המרכז למיפוי ישראל **
7.35.023/00 
11.95    ישראל - מליחות קרקעית, קנה מידה
500,000:1/ 
המרכז למיפוי ישראל *
7.35.024/00 
93.60  יבנה  אטלס פיסי, מדיני וכלכלי, מהדורה מחודשת

מ' ברוור **
7.35.025/00 
178.75  יבנה  אטלס אוניברסיטאי חדש - פיסי, מדיני,
כלכלי
 
היסטורי (מהדורה חדשה מורחבת
ומעודכנת) / מ' ברוור
7.35.025/01 
447.50  יבנה  מפת קיר, כדור הארץ / מ' ברוור **  7.35.026/00 
11.95    לבנון, קנה מידה 250,000:1/המרכז למיפוי
ישראל **
 
7.35.027/00 
51.10  כרטא  אטלס גיאוגרפי כרטא (מהדורה מרוכזת
עם מפתח 
שמות מלא), לכיתות ה'-ט' / א' שחר **
7.35.028/00 
148.85  יבנה  אטלס יבנה החדשני - גיאוגרפי, כלכלי,
תצלומי לוויין / 
מ' ברוור **
7.35.029/00 
71.60    אטלס ישראל החדש, חט"ע / אריה שחר 
המרכז למיפוי ישראל
7.35.030/00 
179.00  כרטא  אטלס כרטא פיסי, מדיני, כלכלי, חברתי /
אריה שחר
 
7.35.031/00 8. חינוך גופני

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר  המס' הקטלוגי

    חינוך גופני  8.73 
31.10  מ'
וינגייט
 
תכניות לימודים, עקרונות ותהליכים
בחינוך הגופני
 
בביה"ס העל יסודי, ספר עזר, למורה /
י' שוויד **
 
8.73.302/00 
29.30  מ'
וינגייט
 
תכנית לימודים רב שנתית, לכיתות ג'-ח',
ספר עזר 
למורה / י' שוויד **
8.73.303/00 
5.85  מ'
וינגייט
 
תרבות הפנאי ותרבות הגוף בחברה
הישראלית, 
מקראה לתלמיד ולמורה, לכיתות ז'-י"ב /
היח' לח"ג באונ' העברית **
8.73.304/00 
14.65  מ'
וינגייט
 
מאפיינים פסיכולוגיים
וסוציולוגיים בחינוך גופני,
 
מקראה לתלמיד / מכ' וינגייט ** 
8.73.305/00 
18.30  מ'
וינגייט
 
הגנה עצמית, מדריך למורה / ת"ל **  8.73.306/00 
16.45  מ'
וינגייט
 
תכנית עבודה למורה לחינוך גופני
בחינוך 
המיוחד / ת"ל **
8.73.307/00 
14.70  מ'
וינגייט
 
כושר גופני וספורט, טבלאי בתכנית
הלימודים / 
ת"ל **
8.73.308/00 
15.75  מ'
וינגייט
 
מדריך לגננת ולמורה הכוללת / ת"ל **  8.73.309/00 
47.15  מ'
וינגייט
 
ידע והבנה בחינוך הגופני
ובספורט, ספר עזר לתלמיד
 
ולמורה בחטיבה העליונה / ת"ל ** 
8.73.310/00 
40.60  מ'
וינגייט
 
פעילות גופנית ובריאות הציבור -
מנע, קידום,  
שיקום / ת"ל *
8.73.311/00 
7.40  מ'
וינגייט
 
הערכה של מערכת החינוך הגופני
בבית הספר / ת"ל
 
8.73.312/00 
7.40  מ'
וינגייט
 
כדוריד וכדור-סל, נושאים מתוך
תכנית הלימודים
 
לבתי ספר היסודיים והעל-יסודיים /
ת"ל
 
8.73.314/00 
22.05  מ'
וינגייט
 
התעמלות ספורטיבית, נושא מתוך
תכנית הלימודים
 
לבתי הספר היסודיים 
8.73.315/00 9. ספרי לימוד בחינוך הטכנולוגי העל-יסודי

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר  המס' הקטלוגי

    הבעה  9.23 
22.65  רכגולד  אשנב לסיפור הקצר, מדריך להוראת
הסיפור הקצר 
הלועזי / ת"ל **
9.23.316/00 
        לבית הספר הממלכתי דתי   
33.70  מעלות  אשנב לספרות, מקראה לביה"ס הדתי, 
מהדורה חדשה / ת"ל
9.23.314/00 

    ספרות  9.24 
37.00  רמות  "לאורך השורות" (מקראה), ממ' / ת"ל + נט"ע
**
 
9.24.300/01 
37.00  רמות  "לאורך השורות", מדריך למורה / נט"ע **  9.24.301/01 
35.65  רמות  "לאורך השורות", חלק ב' (מקראה), ממ' / 
ת"ל + נט"ע **
9.24.302/01 
37.15  רמות  "לאורך השורות", חלק ב', מדריך למורה מס'
2 / 
ת"ל + נט"ע **
9.24.303/01 
37.15  רמות  "לאורך השורות", מדריך למורה מס' 3 / ת"ל
+ נט"ע **
 
9.24.303/02 
28.80  מעלות  קריאת קיץ, מקראה / ת"ל **  9.24.303/03 
44.20  רכגולד  שעת לשון, 32 נושאי לימוד לשיעור לשון, 
ממ' וממ"ד / ת"ל *
9.24.304/03 
24.50  מעלות  במבט שני - פרקים בהבנת הנקרא לתלמיד,
לביה"ס
 
המקצועי הכללי והדתי (מהדורה חדשה) /
ת"ל **
 
9.24.304/04 
13.85  מעלות  "לקרוא" קריקטורה, בעקבות הציורים
בספר 
"שעת מבחן", לבית הספר הממ' והממ"ד / ת"ל
9.24.304/05 

    ספרי לימוד במקצועות שונים 
בבתי-ספר טכניים
9.31 
35.20  מר'
שז"ר
 
העם היהודי, ארץ ישראל ומדינת ישראל,
1939‎-1880, 
לחטה"ע (ממ' וממ"ד) / אביגיל אורן **
9.31.021/00 
8.30  מר'
שז"ר
 
העם היהודי, ארץ ישראל ומדינת ישראל,
1939‎-1880, 
מדריך למורה (ממ' וממ"ד) / אביגיל אורן **
9.31.021/01 
59.05  מר'
שז"ר
 
העם היהודי, ארץ ישראל ומדינת ישראל,
1977‎-1919, 
חלק ב', לחטה"ע (ממ' וממ"ד) / אביגיל אורון **
9.31.022/00 
7.65  מר'
שז"ר
 
העם היהודי, ארץ ישראל ומדינת ישראל,
1977‎-1919, 
מדריך למורה (ממ' וממ"ד) / אביגיל אורן **
9.31.022/01 

    אזרחות  9.32 
20.05  מעלות  המדינה שלי, לכיתות י'-י"ב, מסמ"ר-מסמ"ם / ת"ל
*
 
9.32.305/00 

    מתמטיקה לנתיב הטכנולוגי, רמה ד' / 
מל"מ הטכניון
9.41 
20.10  מעלות  ראייה מרחבית **  9.41.300/01 
15.45  מעלות  ראייה מרחבית, מדריך למורה **  9.41.301/01 
18.60  מעלות  תיאורים גרפיים **  9.41.302/01 
15.45  מעלות  תיאורים גרפיים, מדריך למורה **  9.41.303/01 
18.60  מעלות  טריגונומטרייה - הטנגנס **  9.41.304/01 
15.45  מעלות  טריגונומטרייה - הטנגנס, מדריך למורה
**
 
9.41.305/01 
18.60  מעלות  טריגונומטרייה - סינוס, קוסינוס **  9.41.306/01 
15.45  מעלות  טריגונומטרייה - סינוס, קוסינוס,
מדריך למורה **
 
9.41.307/01 
18.60  מעלות  גיאומטרייה - שטח ושטח פנים **  9.41.308/01 
15.45  מעלות  גיאומטרייה - שטח ושטח פנים, מדריך
למורה **
 
9.41.309/01 
18.60  מעלות  חישובים מקורבים **  9.41.310/01 
15.45  מעלות  חישובים מקורבים, מדריך למורה **  9.41.311/02 
18.60  מעלות  יחס ופרופורציה **  9.41.312/01 
15.45  מעלות  יחס ופרופורציה, מדריך למורה **  9.41.313/01 
18.60  מעלות  כספומטיקה **  9.41.314/01 
92.80  מעלות  כספומטיקה, מדריך למורה (כולל דיסקט
יב"מ) **
 
9.41.315/01 
18.60  מעלות  תבניות ומשוואות **  9.41.316/01 
15.45  מעלות  תבניות ומשוואות, מדריך למורה **  9.41.317/01 
18.60  מעלות  פונקציה ממעלה 1 **  9.41.318/01 
15.45  מעלות  פונקציה ממעלה 1, מדריך למורה **  9.41.319/01 
18.60  מעלות  פונקציה ממעלה 2 *  9.41.321/02 
15.45  מעלות  פונקציה ממעלה 2, מדריך למורה *  9.41.321/03 
18.60  מעלות  סדרות וטורים  9.41.321/04 
15.45  מעלות  סדרות וטורים, מדריך למורה  9.41.321/05 
18.60  מעלות  בחירות *  9.41.321/06 
14.85  מעלות  בחירות, מדריך למורה *  9.41.321/07 
18.60  מעלות  הסקה ממשפט תנאי *  9.41.321/08 
15.45  מעלות  הסקה ממשפט תנאי, מדריך למורה *  9.41.321/09 
18.60  מעלות  גיאומטרייה: נפחן של מנסרות  9.41.321/10 
15.45  מעלות  גיאומטרייה: נפחן של מנסרות, מדריך
למורה
 
9.41.321/11 

    ערכות לימוד להפעלה כיתתית   
18.60  מעלות  בעיות לוגיות, מארז לכיתה *  9.41.322/01 
18.60  מעלות  משחקי חשיבה, מארז לכיתה *  9.41.323/01 
18.60  מעלות  חישובים בע"פ, 4 ערכות קלפים, לכיתה *  9.41.323/02 
18.60  מעלות  יישומי מתמטיקה *  9.41.323/03 
18.60  מעלות  משחק בינגו  9.41.323/04 

    מתמטיקה 3 יחידות לימוד / מכון ויצמן   
27.00  מכון ויצמן  מסלולים, שטחים והיקפים, מדריך למורה  9.41.324/02 
9.60  מכון ויצמן  מסלולים, שטחים והיקפים  9.41.324/03 
15.45  מכון ויצמן  פונקציות ותבניות ריבועיות  9.41.324/04 
17.60  מכון ויצמן  מבוא לאנליזה  9.41.324/05 
31.90  מכון ויצמן  אנליזה, המשך  9.41.324/06 
27.70  מכון ויצמן  גיאומטרייה אנליטית  9.41.324/07 
8.45  מכון ויצמן  תכנון לינארי  9.41.324/08 
19.20  מכון ויצמן  יחס ודמיון  9.41.324/09 
18.35  מכון ויצמן  טריגונומטרייה - שימושים בהנדסה  9.41.324/10 
26.05  מכון ויצמן  הנדסת המרחב  9.41.324/11 
27.45  מכון ויצמן  סדרות  9.41.324/12 
9.90  מכון ויצמן  סטטיסטיקה  9.41.324/13 

    רובוטיקה ונושאים טכנולוגיים מתקדמים / 
מל"מ הטכניון
 
25.50  הטכניון  בקרת תהליכים באמצעות מחשב **  9.41.325/01 
25.50  הטכניון  יסודות בראייה ממוחשבת **  9.41.326/01 

    פיזיקה לנתיב הטכנולוגי, רמה ד' / 
מל"מ הטכניון
9.54 
12.90  מעלות  חשמל בבית / מל"מ הטכניון **  9.54.320/02 
25.75  מעלות  חשמל בבית, מדריך למורה  9.54.322/01 
12.90  מעלות  דוד השמש / מל"מ הטכניון **  9.54.323/01 
19.15  מעלות  מנוע המכונית / מל"מ הטכניון **  9.54.324/01 
10.95  מעלות  הטלפון / מל"מ הטכניון **  9.54.325/01 
10.95  מעלות  הפטיפון, לתלמיד / מל"מ הטכניון **  9.54.326/01 
10.95  מעלות  טילים ולוויינים, לתלמיד / מל"מ הטכניון  9.54.328/01 
19.15  מעלות  פיזיקה של הנהיגה א' / מל"מ הטכניון *  9.54.328/02 

    פיזיקה לנתיב הטכנולוגי, רמה ג' / 
פרויקט פעימ"ה
 
27.65  רכגולד  תורת הזורמים - הידרוסטטיקה א'  9.54.332/00 
27.65  רכגולד  תורת הזורמים - הידרוסטטיקה ב'  9.54.333/00 
27.65  רכגולד  תורת הזורמים - הידרודינמיקה ג'  9.54.334/00 
27.65  רכגולד  תורת החום א' - מקורות חום וטמפרטורה  9.54.335/00 
27.65  רכגולד  תורת החום ב' - התפשטות חומרים ורמות
חום
 
9.54.336/00 
27.65  רכגולד  תורת החום ג' - היתוך, רתיחה
והתנדפות
 
9.54.337/00 
27.65  רכגולד  תורת החום ד' - חוקי הגזים ודרכי
מעבר החום
 
9.54.338/00 
27.65  רכגולד  אופטיקה - גיאומטרייה  9.54.339/00 
27.65  רכגולד  אופטיקה גלית (פיסיקלית)  9.54.340/00 
27.65  רכגולד  מכניקה א' - כוחות, התקני כוח,
וקטורים
 
9.54.341/00 
27.65  רכגולד  מכניקה ב' - תורת התנועות  9.54.342/00 
27.65  רכגולד  מכניקה ג' - החוק השני של ניוטון  9.54.343/00 
27.65  רכגולד  מכניקה ד' - עבודה, אנרגיה והספק  9.54.344/00 
27.65  רכגולד  מכניקה - מדריך למורה א', ב', ג', ד'  9.54.345/00 
31.05  רכגולד  מקורות אור  9.54.346/00 

    אמצעי הוראה   
71.60  מא"ה  קלטת וידיאו - מקורות החום  9.54.348/00 
165.85  מא"ה  שקפים - מכניקה  9.54.349/00 
157.50  מא"ה  שקפים - תורת החום  9.54.351/00 

    אנגלית לבתי-ספר טכניים וחקלאים 
ENGLISH FOR TECHNICAL SCHOOL
9.61 
6.40  מא"ה  OFFICE SITUATIONS - THE
/ RECEPTIONIST 
**N. HOROVITS
9.61.002/00 
6.40  מא"ה  OFFICE SITUATIONS - LETTER
/WRITING 
**T. GLASS, N. HOROVITS
9.61.004/00 
3.40  מא"ה  / OFFICE SITUATIONS - FILING 
**T. GLASS, N. HOROVITS
9.61.006/00 
48.80  מפ' אונ'  / ENGLISH THAT WORKS
ת' פוירשטיין**
9.61.007/00 

    אמנויות ומקצועות העבודה  9.70 
34.25  מא"ה  מתכוני יסוד, א', מנות ראשונות קר / חנן
אפרים 
ויצחק כץ
9.70.001/00 
15.00  מא"ה  מתכוני יסוד, ב', מרקים / חנן אפרים ויצחק
כץ
 
9.70.002/00 
19.25  מא"ה  מתכוני יסוד, ג', מנות ראשונות / חנן
אפרים ויצחק כץ
 
9.70.003/00 
13.90  מא"ה  מתכוני יסוד, ד', תבשילי ביצים / חנן
אפרים ויצחק כץ
 
9.70.004/00 
23.55  מא"ה  מתכוני יסוד, ה', תבשילי בקר, עגל וכבש / 
חנן אפרים ויצחק כץ
9.70.005/00 
11.75  מא"ה  מתכוני יסוד, ו', תבשילי עופות / חנן
אפרים ויצחק כץ
 
9.70.006/00 
12.85  מא"ה  מתכוני יסוד, ז', תבשילי דגים / חנן אפרים
ויצחק כץ
 
9.70.007/00 
10.70  מא"ה  מתכוני יסוד, ח', תפ"א, אורז, בטטה / חנן
אפרים 
ויצחק כץ
9.70.008/00 
11.75  מא"ה  מתכוני יסוד, ט', ירקות / חנן אפרים
ויצחק כץ
 
9.70.009/00 
10.70  מא"ה  מתכוני יסוד, י', סלטים / חנן אפרים ויצחק
כץ
 
9.70.010/00 
13.90  מא"ה  מתכוני יסוד, י"א, מנות קרות / חנן אפרים
ויצחק כץ
 
9.70.011/00 
28.90  מא"ה  תורת התפריט - טבחות (אירוח וטבחות) / 
חנן אפרים ויצחק כץ
9.70.012/00 
70.60  מא"ה  שאלות ותשובות באמנות הבישול / חנן
אפרים ויצחק כץ
 
9.70.013/00 

    נושאים מיוחדים  9.79 
70.60  מא"ה  עיצוב שיער - יסודות המקצוע / יפה
פרידמן
 
9.79.001/00 

    טכנולוגיה בחט"ב  9.81 
46.55  רכגולד  מערכות טכנולוגיות ממוחשבות "לגו
לוגו" / קרומהולץ
 
9.81.001/00 
42.80  מא"ה  קובץ שאלות לשרטוט טכני, א' / משה רול  9.81.003/00 
48.15  מא"ה  קובץ שאלות לשרטוט טכני, ב' / משה רול  9.81.004/00 
19.25  רכגולד  אוריינות התקשוב - מדריך  9.81.005/00 
52.45  רכגולד  היבטים בארגוני עבודה  9.81.006/00 
26.75  רכגולד  הכר את התעשייה  9.81.007/00 
47.10  רכגולד  התעשייה בעידן הטכנולוגי  9.81.008/00 
15.00  רכגולד  יומן התנסות התלמידים בעבודה  9.81.009/00 
29.00  רכגולד  יומן לשיעורי המלאכה ולשיעורי
האמנויות
 
9.81.010/00 
50.30  רכגולד  מהפכת הטכנולוגיה בעולמנו  9.81.011/00 
49.20  רכגולד  מנגנוני המשק והכלכלה  9.81.012/00 
15.00  רכגולד  מעגלי איתות  9.81.013/00 
15.00  רכגולד  מעגלי תאורה  9.81.014/00 
18.20  רכגולד  סרטוט בחטי"ב, א' - ד"ע  9.81.015/00 
18.20  רכגולד  סרטוט בחטי"ב, ב' - ספר  9.81.016/00 
18.20  רכגולד  סרטוט בחטי"ב, ג' - ד"ע  9.81.017/00 
18.20  רכגולד  סרטוט בחטי"ב, ד' - ספר  9.81.018/00 

    חשמל ואלקטרוניקה  9.82 
38.60  מט"ח  תקשורת ספרתית *  9.82.002/00 
58.55  אס.אס.אס.  יסודות המיקרומחשב (תוכנה) / א'
נחום *
 
9.82.004/00 
20.35  רכגולד  מעגלים מודפסים  9.82.014/00 
46.00  רכגולד  אנגלית טכנית - אוסף מקורות  9.82.015/00 
40.25  אורט  מערכות אלקטרוניות  9.82.017/00 
45.25  אורט  אלקטרוניקה תקבילית, כרך א' (חלקים
1‎+2)
 
9.82.019/00 
22.70  אורט  אלקטרוניקה תקבילית, כרך ב'  9.82.020/00 
31.45  רכגולד  המרת אנרגיה, חלק א'  9.82.021/00 
47.80  מט"ח  מחשבים ומיקרומעבדים, כרך א'  9.82.022/00 
49.55  מט"ח  מחשבים ומיקרומעבדים, כרך ב'  9.82.023/00 
46.30  מט"ח  מיתוג ומערכות ספרתיות, כרך א'  9.82.024/00 
41.55  מט"ח  מיתוג ומערכות ספרתיות, כרך ב'  9.82.025/00 
24.85  מט"ח  תורת החשמל, רמה בסיסית, ניסויי
מעבדה
 
9.82.026/00 
46.64  מט"ח  תורת החשמל, רמה בסיסית, כרך א'  9.82.027/00 
43.60  מט"ח  תורת החשמל, רמה בסיסית, כרך ב'  9.82.028/00 
52.40  מט"ח  תורת החשמל, כרך א'  9.82.029/00 
52.40  מט"ח  תורת החשמל, כרך ב'  9.82.029/01 
88.30  מט"ח  תורת החשמל, מדריך למורה לשימוש
בשקפים
 
ממוחשבים 
9.82.029/02 
20.60  מט"ח  תורת החשמל, ניסויי מעבדה, כרך א'  9.82.030/00 
24.85  מט"ח  תורת החשמל, ניסויי מעבדה, כרך ב'  9.82.030/01 
37.70  אורט  אלקטרוניקה ספרתית  9.82.031/00 
27.65  אורט  ניסויים במיתוג ובמערכות
ספרתיות / י' חלמיש
 
9.82.032/00 
21.45  אורט  טכניקות בקרה, חלק 1 / ג' יבור, נ'
פישרבאום
 
9.82.033/00 
37.00  אורט  מבוא למערכות המרה ובקרה, חלק א' / מ'
ברק, 
ש' וקס
9.82.034/00 
37.00  אורט  מבוא למערכות המרה ובקרה, חלק ב' /
ד' אלמקיס
 
9.82.034/01 
41.75  מט"ח  מדידות ומיכשור / אמיר אברמוביץ  9.82.035/00 
56.70  מא"ה  שאלות ותשובות - מערכות חשמל
ואלקטרוניקה /
 
אברהם גרינברג 
9.82.036/00 
32.10  אורט  קובץ תרגילים לבקר מתוכנת  9.82.037/00 
68.50  אורט  רובוטיקה ומערכות ייצור ממוחשבות  9.82.038/00 
41.75  אורט  שימושים תקביליים במגבר שרת  9.82.039/00 
72.75  אורט  אלקטרוניקה ספרתית ותקבילית  9.82.040/00 

  טכנולוגיות מידע  9.83 
45.15  מט"ח  ניתוח ועיצוב מערכות מידע, כרך א' / צ'
פירסט, 
א' שפרוני
9.83.001/00 
45.15  מט"ח  ניתוח ועיצוב מערכות מידע, כרך ב' / צ'
פירסט, 
א' שפרוני
9.83.002/00 
39.10  מט"ח  ניתוח ועיצוב מערכות מידע, מד"ל / צ'
פירסט, 
א' שפרוני
9.83.003/00 
50.30  מט"ח  תקשורת נתונים/ א' שפרוני, א' שרון  9.83.004/00 
24.55  מט"ח  תקשורת נתונים: התנסויות בישומי
תקשורת/ 
א' שרוני, מ' קליג'
9.83.005/00 
29.05  מט"ח  תקשורת נתונים - מד"ל / א' שפרוני  9.83.006/00 

    בנייה ואדריכלות  9.84 
76.70  אורט  תורת הבנייה, תהליכים וחומרים / ש'
טרויאקס, 
ש' ציפר
9.84.001/00 
45.25  אורט  תכנון וסרטוט בעזרת מחשב - אדריכלות
ובנייה / 
ג' רוכמן
9.84.002/00 
77.55  אורט  תרגילים בסרטוט אדריכלי / ג' רוכמן  9.84.002/01 
13.90  אור עם  עיטור פרספקטיבי / ש' ניאגו **  9.84.003/00 
36.40  רכגולד  סטטיקה, חוזק חומרים ובטון מזוין / מ'
מנדל
 
9.84.005/00 
35.30  רכגולד  תולדות האדריכלות והאמנות / מ' בן פשט  9.84.006/00 
38.50  מא"ה  בנייה בגבס / ע' בן עזר  9.84.008/00 
13.90  מא"ה  שאלות ותשובות - בנייה בגבס / ע' בן
עזר
 
9.84.008/01 
27.80  מא"ה  בטיחות בעבודות בנייה / יצחק
פלוריה
 
9.84.009/00 
10.70  מא"ה  בטיחות בעבודה עם כלים חשמליים / יצחק
פלוריה
 
9.84.010/00 
19.25  מא"ה  קריאת תכניות בניין / ששון עבודי  9.84.011/00 
53.50  מא"ה  לדעת עץ , מבחר עצים מפרט ואפיון / פ'
קדרון
 
9.84.012/00 
52.45  אורט  סטטיסטיקה - אוסף בעיות, חלק א'  9.84.013/00 
41.75  אורט  סטטיסטיקה - אוסף בעיות, חלק ב'  9.84.014/00 
25.70  אורט  תרגילים בסרטוט אדריכלי, מדריך למורה  9.84.015/00 
77.05  אורט  תולדות האמנות והאדריכלות  9.84.016/00 
71.70  רכגולד  אדריכלות עכשווית - שקופיות  9.84.017/00 
10.70  רכגולד  דפי עזר לחישוב כמויות בבניין  9.84.018/00 
22.45  רכגולד  חוברת עזר לנבחנים בסרטוט אדריכלי  9.84.019/00 
39.60  רכגולד  חישוב סטטי וקונסט'  9.84.020/00 
22.45  רכגולד  מעבדה לחומרי בניין  9.84.021/00 
57.80  רכגולד  מעקות ומדרגות סט  9.84.022/00 
43.90  רכגולד  סטטיקה טבלאות עזר  9.84.023/00 
52.45  רכגולד  סרטוט קונסטרוקציות  9.84.024/00 

    מינהל  9.85 
24.55  המ' לפריון
ארגון המשרד הקטן / ר' הניג **  9.85.001/00 
10.50  המ' לפריון
ייעול בעבודה משרדית / ר' הניג **  9.85.002/00 
17.20  א"ח  כתיבה במכונה (עברית) / בן חנן **  9.85.003/00 
49.10  רכגולד  ניהול משאבי אנוש (ערבית)  9.85.004/00 
27.90  רכגולד  ניהול משאבי אנוש (ערבית), מדריך
למורה
 
9.85.004/01 
47.35  ספ' המנהל  ניהול ספרי חשבון, ב' / ד' טל **  9.85.006/00 
20.60  קרן אור  פרקי יסוד בחישובים מסחריים / ב' כהן
**
 
9.85.007/00 
34.25  מפ"ט עמל  יסודות החשבונאות לכיתה י' / יואלה
טמיר
 
9.85.009/00 
32.10  מפ"ט עמל  יסודות החשבונאות לכיתה י"א /
יואלה טמיר
 
9.85.010/00 
70.40  רכגולד  ניהול מלאי ורכש ממוחשב / מ' אמון  9.85.011/00 
132.05  רכגולד  ניהול מלאי ורכש ממוחשב, מדריך למורה /
מ' אמון
 
9.85.011/01 
59.65  רכגולד  אריזה ושינוע / ד' בן-נון, ד' ג'נח  9.85.012/00 
38.15  רכגולד  ניהול משאבי אנוש / ע' כרמי, א' סעת  9.85.013/00 
98.40  רכגולד  ניהול משאבי אנוש, מדריך למורה / מ'
שבתאי (עורכת)
 
9.85.013/01 
22.65  רכגולד  אירועים ותרגילים בתכתובת עסקית,
לכיתה י'
 
9.85.014/00 
22.65  רכגולד  אירועים ותרגילים בתכתובת עסקית,
לכיתות י"א-י"ב
 
9.85.014/01 
15.50  רכגולד  אירועים ותרגילים בתכתובת עסקית,
לכיתות י'-י"ב,
 
מדריך למורה 
9.85.014/02 
34.60  אורט  המזכירות במערכת במשפטית / מ'
ציטרון
 
9.85.015/00 
45.35  אורט  מבואות בענפי המשפט / א' שטיינץ  9.85.016/00 
84.55  הוד עמי  למד להצליח, WORD 6 / יהודית סלע  9.85.017/00 
16.05  הוד עמי  למד להצליח, WORD 6, מדריך למורה / 
יהודית סלע
9.85.017/01 
72.75  אורט  אוגדן בתורת המינהל לכיתה י'  9.85.018/00 
73.85  אורט  אוגדן בתורת המינהל לכיתה י', מדריך
למורה
 
9.85.018/01 
74.90  אורט  אוגדן בתורת המינהל, לכיתה י"א  9.85.019/00 
81.30  אורט  אוגדן בתורת המינהל, לכיתה י"א,
מדריך למורה
 
9.85.019/01 
74.90  אורט  מערכות מידע משרדיות לכיתה י"א  9.85.020/00 
74.90  אורט  מערכות מידע משרדיות, לכיתה י"ב  9.85.021/00 
77.05  אורט  מערכות מידע משרדיות, לכיתות
י"א-י"ב, מדריך למורה
 
9.85.022/00 
96.30  אורט  המזכירה במשרד הממוחשב  9.85.023/00 
50.30  אורט  סדר הדין במשפט  9.85.024/00 
31.05  רכגולד  .MODERN O.G  9.85.025/00 
199.00  רכגולד  אוגדן מערכי שיעור - רכש ומלאי
ממוחשב
 
9.85.026/00 
26.75  רכגולד  אירועים בשיווק  9.85.027/00 
25.70  רכגולד  אירועים ותרגילים, י"א-י"ב  9.85.028/00 
17.10  רכגולד  אירועים ותרגילים, י"א-י"ב, מדריך
למורה
 
9.85.028/01 
25.70  רכגולד  אירועים ותרגילים, י'  9.85.029/00 
59.90  רכגולד  אנגלית למזכירות רפואיות  9.85.030/00 
44.95  רכגולד  אנגלית עסקית - מינהל 1  9.85.031/00 
44.95  רכגולד  אנגלית עסקית - מינהל 2  9.85.032/00 
66.35  רכגולד  אריזה ושינוע  9.85.033/00 
68.50  רכגולד  בחינות בגרות ופתרונותיהן, 1991  9.85.034/00 
38.50  רכגולד  בחינות בגרות ופתרונותיהן, 1993  9.85.035/00 
52.45  רכגולד  בחינות בגרות ופתרונותיהן, 1994  9.85.036/00 
47.10  רכגולד  בחינות בגרות ופתרונותיהן, 1995  9.85.037/00 
52.45  רכגולד  בחינות בגרות וגמר ופתרונותיהן -
מינהל 1992
 
9.85.038/00 
55.65  רכגולד  בחינות בגרות וגמר ופתרונותיהן -
מינהל 1993
 
9.85.039/00 
55.65  רכגולד  בחינות בגרות וגמר ופתרונותיהן -
מינהל 1994
 
9.85.040/00 
47.10  רכגולד  בחינות בגרות במינהל, 1995  9.85.041/00 
87.75  רכגולד  דגשים להוראת מקצועות המינהל  9.85.042/00 
52.45  רכגולד  יסודות החומרים  9.85.043/00 
17.10  רכגולד  מאגר שאלות מינהל וכלכלה  9.85.044/00 
52.45  רכגולד  מבוא לכלכלה בערבית  9.85.045/00 
33.15  רכגולד  מבחני בגרות וגמר - 88, חשבונאות /
מזכירות
 
9.85.046/00 
33.15  רכגולד  מבחני בגרות וגמר - 89, חשבונאות /
מזכירות
 
9.85.047/00 
40.65  רכגולד  מבחני בגרות וגמר - 90, חשבונאות /
מזכירות
 
9.85.048/00 
84.55  רכגולד  מערכי שיעור, תכתובת עסקית  9.85.049/00 
111.30  רכגולד  ניהול משאבי אנוש - ערכת מערכי
שעור
9.85.050/00 
52.45  רכגולד  ערבית מדוברת למזכירות משפטיות +
קלטת
 
9.85.051/00 
52.45  רכגולד  ערבית מדוברת למזכירות רפואיות +
קלטת
 
9.85.052/00 
81.30  רכגולד  רכש וניהול חומרים  9.85.053/00 
87.75  רכגולד  רכש וניהול מלאי ממוחשב, י"א  9.85.054/00 
84.55  רכגולד  רכש וניהול מלאי ממוחשב, י"א, מדריך
למורה
 
9.85.055/00 
52.45  רכגולד  תורת המינהל, א' - ערבית  9.85.056/00 
49.20  רכגולד  תורת המינהל, ב' - ערבית  9.85.057/00 
27.90  רכגולד  תורת המינהל, מדריך למורה בערבית  9.85.057/01 
26.75  רכגולד  תכנים לשוניים באנגלית עסקית
ותיירותית
 
9.85.058/00 
27.90  רכגולד  אוגדן אירועים בתורת המינהל
בערבית לתלמיד
 
9.85.059/00 
33.15  מפ"ט עמל  חשבונאות לכיתה י"א / יואלה טמיר  9.85.060/00 
21.40  מפ"ט עמל  חשבונאות לכיתה י"ב / יואלה טמיר  9.85.060/00 

    מכונאות רכב ותחבורה  9.86 
56.70  מא"ה  מאגר שאלות ותשובות, מערכות חשמל
ואלקטרוניקה 
ברכב / א' גרינברג
9.86.001/00 
56.70  מא"ה  מאגר שאלות ותשובות, מכונאות רכב -
המנוע 
ומערכותיו, חלק א' / י' כנרתי
9.86.002/00 
56.70  מא"ה  מאגר שאלות ותשובות, מכונאות רכב -
הרכב 
חלק ב' / י' כנרתי
9.86.003/00 
42.80  מא"ה  זיהום אוויר ממנועי בנזין / י'
כינרתי
 
9.86.004/00 
41.75  מא"ה  אוטוטרוניקה, חוברת עבודה / שלמה
שקד
 
9.86.700/02 
45.90  רכגולד  אוסף שאלות ותשובות במכונאות רכב /
ה' ברסלר
 
9.86.701/00 
49.20  רכגולד  הכר את המוסך  9.86.702/00 
68.50  רכגולד  מדריך לטבלאות עזר למכונאות רכב  9.86.703/00 
57.80  רכגולד  מערכות התזת דלק אלקטרוניות  9.86.704/00 
49.20  רכגולד  מערכות חשמל ואלקטרוניקה ברכב  9.86.705/00 
26.75  רכגולד  מערכת ההצתה ברכב  9.86.706/00 
32.10  מפ"ט עמל  מנועים ומערכות ברכב / יוסי ברגיג  9.86.800/00 
51.35  מפ"ט עמל  חשמל ואלקטרוניקה ברכב / ארז כהן  9.86.801/00 
90.95  מפ"ט עמל  המנוע המודרני / יוסי ברגיג, שמואל
פרימן
 
9.86.802/00 

    אופנה  9.87 
29.85  אורט  יסודות הגזירה לבגדי נשים
וילדים / ב' ויסברג,
 
ס' ויטנברג * 
9.87.001/00 
14.95  ל'-אפ'/מודן  תורת החומרים והטקסטילים / א'
פישמן **
 
9.87.002/00 
41.50  אורט  פרקים בחומרי טקסטיל / מ' פבזנר
(עורכת)
 
9.87.003/00 
27.65  רכגולד  מונחי אופנה / ע' רייך, א'
מאירסון
 
9.87.004/00 
33.95  רכגולד  סגנונות באמנות ובלבוש המאה
העשרים / נ' ברק
 
9.87.005/00 
37.70  רכגולד  מסקיאפרילי עד גוטייה - שישה
מעצבי אופנה
 
במאה העשרים / מ' כרמון 
9.87.006/00 
64.45  רכגולד  קווים באמנות ובלבוש המאה
העשרים / נ' ברק
 
9.87.007/00 
28.65  רכגולד  ציור אופנה בהיסטוריה / ע'
רייף
 
9.87.008/00 
37.00  רכגולד  תפירה תעשייתית / ב' פלומן  9.87.009/00 
41.75  רכגולד  מפעל הלבשה - ניהול ותפעול / ג'רי
קוקלין
 
9.87.010/00 
58.45  אורט  סדנה רב-תחומית באופנה, למורה
ולתלמיד / ע' חביב
 
9.87.011/00 
76.00  רכגולד  תולדות הלבוש + שקופיות / ע'
רייך
 
9.87.012/00 
96.30  מא"ה  תדמיתנות בגדי גברים / ד' דותן
וג'רי קוקלין
 
9.87.013/00 
67.40  מא"ה  תדמיתנות תעשייתית לבגדי נשים
/ ג'רי קוקלין
 
9.87.014/00 
96.30  אורט  מהחוט אל הבד - קלטת  9.87.015/00 
96.30  אורט  מהסיב אל החוט - קלטת  9.87.016/00 
96.30  אורט  המקטורן - קלטת  9.87.017/00 
96.30  אורט  אשפרה וסיבים עשויים - קלטת  9.87.018/00 
41.75  אורט  מעצבי אופנה בינלאומיים  9.87.019/00 
417.30  אורט  שקופיות מעצבי אופנה  9.87.020/00 
47.10  אורט  פרקים בחומרי טקסטיל, תרגום לערבית  9.87.021/00 
617.40  רכגולד  אמנות ולבוש במאה העשרים, שקופיות  9.87.022/00 
49.20  רכגולד  אמנות ולבוש במאה העשרים / הסבר
לשקופיות
 
9.87.023/00 
85.60  רכגולד  ג'ז בתולדות הלבוש  9.87.024/00 
69.55  רכגולד  טקסטילים - טכנולוגיה טקסטילית 1  9.87.025/00 
77.05  רכגולד  טקסטילים - טכנולוגיה טקסטילית 2  9.87.026/00 
47.10  רכגולד  מפעל הלבשה (ערבית)  9.87.027/00 
49.20  רכגולד  מפעל הלבשה - שקפים + שיקופיות  9.87.028/00 
10.70  רכגולד  נהלים לביצוע פרויקטים  9.87.029/00 
77.05  רכגולד  עיצוב אופנה  9.87.030/00 
41.75  רכגולד  שישה מעצבי אופנה  9.87.031/00 
649.50  רכגולד  שישה מעצבי אופנה - שקופיות  9.87.032/00 
294.25  רכגולד  תורת החומרים הטקסטיליים - שקופיות  9.87.033/00 
260.00  אורט  קו האופנה, תקליטור מקושר אינטרנט,
אילה רז
 
9.87.600/02 
340.00  מפ"ט עמל  תולדות הלבוש במאות 19‎-15, תקליטור /
עדינה רייך
 
9.87.800/02 

    תיירות  9.88 
24.75  המד'
לתזונה
 
טבלאות הרכב המזונות / ק' גוגנהיים** 9.88.001/00 
57.85  רכגולד  מזונית - תוכנה יישומית לניהול מזון
ומשקאות / 
צ' מילר
9.88.003/00 
75.45  רכגולד  מזונית - תוכנה יישומית לניהול מזון
ומשקאות, 
מדריך למורה / צ' מילר
9.88.003/01 
75.45  רכגולד  שיווק תיירותי ומלונאי, מדריך למורה
/ א' קואל
 
9.88.004/00 
25.05  רכגולד  יישומי מחשב בפקידות קבלה / ר' לנג, ג'
בונן
 
9.88.005/00 
25.05  רכגולד  יישומי מחשב בפקידות קבלה, מדריך
למורה / ר' לנג,
 
ג' בונן 
9.88.005/01 
85.60  מא"ה  פקידות קבלה / יואב נוסבאום  9.88.006/00 
18.20  רכגולד  אמצעי תחבורה ורכבות  9.88.007/00 
34.25  רכגולד  אנגלית עסקית - פקיד מורשה  9.88.008/00 
34.25  רכגולד  אנגלית עסקית - פקיד קבלה  9.88.009/00 
31.05  רכגולד  אנגלית עסקית - דפי עבודה
לפקיד קבלה / טליה גלס
 
9.88.010/00 
9.65  רכגולד  כרמל דמו - דיסקט "1/2 3 
9.88.011/00 
9.65  רכגולד  כרמל דמו - דיסקט "1/2 3  9.88.012/00 
64.20  רכגולד  מזונית - תכנון תפריט  9.88.013/00 
20.35  רכגולד  משרד נסיעות ממוחשב  9.88.014/00 
27.80  רכגולד  צרפתית מקצועית  9.88.015/00 
34.25  רכגולד  שיווק תיירותי ומלונאי  9.88.016/00 
69.55  רכגולד  תכנון תפריט "מזונית" - מדריך  9.88.017/00 
10.05  מל"ט חולון כרמל דמו -דיסקט 1/4 5  9.88.018/00 

    אמנויות העיצוב  9.91 
140.15  רכגולד  תכשיטנות  9.91.000/00 
89.35  רכגולד  לראות ולהתבונן, א': צורה ודגם / ק'
רוולנד
 
9.91.001/00 
92.15  רכגולד  לראות ולהתבונן, ב': התפתחות הצורה /
ק' רולנד
 
9.91.001/01 
89.35  רכגולד  לראות ולהתבונן, ג': הצורות המתאימות
לנו / ק' רולנד
 
9.91.001/02 
31.45  רכגולד  תולדות האמנות / בן פשט  9.91.002/00 
93.05  רכגולד  היבטים בתולדות העיצוב / בן פשט  9.91.003/00 
64.15  רכגולד  פרקים בתולדות האמנות / להב  9.91.004/00 
94.25  אורט  עיונים באמנות המאה העשרים / נ' הדס  9.91.005/00 
214.00  רכגולד  חלונות ראווה - שקופיות  9.91.006/00 

    כימייה תעשייתית וביוטכנולוגיה  9.92 
39.35  רכגולד  עולם כימי, חלק א': חומרים בפעולה  9.92.002/00 
56.05  רכגולד  עולם כימי, חלק א': חומרים בפעולה, מדריך
למורה
 
9.92.002/01 
44.00  רכגולד  עולם כימי, חלק ב': חומרים בטבע ובעידן
טכנולוגי
 
9.92.002/02 
31.45  רכגולד  יישומי מחשב בכימייה / ב' פיינשטיין  9.92.004/00 
94.35  רכגולד  יישומי מחשב בכיתה, מדריך למורה / ב'
פיינשטיין
 
9.92.004/01 
22.45  רכגולד  מכשור ומדידות בכימייה, א' - מסה ונפח  9.92.006/00 
22.45  רכגולד  מכשור ומדידות בכימייה, ב' -
כרומטוגרפיה
 
9.92.007/00 
22.45  רכגולד  מכשור ומדידות בכימייה, ג' -
ספקטרופוטומטריה
 
9.92.008/00 
22.45  רכגולד  מכשור ומדידות בכימייה, ד' - טיטורי
חומצה
 
9.92.009/00 
22.45  רכגולד  מכשור ומדידות בכימייה, ה' - טיטורי
חימצון
 
9.92.010/00 
52.45  מפ"ט עמל  תהליכים ביוטכנולוגיים / פרופ' עמיחי
פרימן, 
סימונה אברמוב
9.92.800/00 
67.00  רכגולד  פרקים בביוכימייה / פרופ' עמיחי
פרימן, סימונה
 
אברמוב 
9.92.801/00 
38.50  מפ"ט עמל  טכנולוגיה כימית: מטלות ושאלות /
דורית ואלון תבור
 
9.92.802/00 


    מכונות  9.93 
27.15  עם עובד  מבוא לתורת המנוע / ב' פרבשטיין **  9.93.001/00 
11.20  מא"ה  סרטוט בתרגילים, א' / ר' גולדשטיין **  9.93.003/00 
11.20  מא"ה  סרטוט - קריאה בתרגיל, א' / א'
פולניצר **
 
9.93.008/00 
6.65  מא"ה  סרטוט - קריאה בתרגיל, ב' / א'
פולניצר **
 
9.93.009/00 
8.70  מא"ה  תדריך לקריאת סרטוט ותרגול, למורה /
א' פולניצר **
 
9.93.014/00 
13.70  מא"ה  תורת המבלטנות, א-ב / מ' לוי **  9.93.022/00 
18.85  הטכניון  בקרת תהליכים באמצעות המחשב **  9.93.042/00 
18.85  הטכניון  יסודות בראייה ממוחשבת **  9.93.043/00 
27.15  מט"ח  לוגיקה למערכות מיכון ובקרה  9.93.044/00 
51.55  אורט  תכנון תהליכי ייצור, חלק א' / י' פולק,
י' וינגר
 
9.93.045/00 
56.60  אורט  סטטיקה וחוזק חומרים / י' אלפרוביץ  9.93.046/00 
84.25  אורט  סטטיקה וחוזק חומרים, מדריך למורה /
י' אלפרוביץ
 
9.93.047/00 
62.90  אורט  מדידות ובקרת איכות / ד' בן דוד  9.93.048/00 
35.20  אורט  מבוא לחומרים הנדסיים / א' קפלן  9.93.050/00 
61.65  אורט  תכנון וייצור בעזרת מחשב / ז' לוי  9.93.051/00 
52.80  אורט  הנדסת חומרים וטיפול תרמי / י'
פישביין
 
9.93.052/00 
47.25  אורט  תיב"ם - מעבדות תיקון וייצור
ממוחשבות / א' בוקאי
 
9.93.053/00 
52.80  אורט  פרקי מכונות לכיתה י"א  9.93.054/00 
58.45  אורט  פרקי מכונות לכיתה י"ב  9.93.054/01 
50.30  אורט  בקרת תהליכים / ז' בהיר, ע' לוי  9.93.055/00 
46.55  רכגולד  צנרת תעשייתית, כרך א'/ נ' נווה  9.93.056/00 
80.50  רכגולד  צנרת תעשייתית, כרך ב'/ נ' נווה  9.93.056/01 
46.55  רכגולד  יסודות הרובוטיקה / מ' שהם  9.93.060/00 
22.65  רכגולד  יסודות הרובוטיקה, חוברת תרגילים /
מ' שהם
 
9.93.060/01 
29.85  רכגולד  יסודות הרובוטיקה, מדריך למורה / מ'
שהם
 
9.93.060/02 
57.25  רכגולד  תרמודינמיקה / ש' לוי  9.93.061/00 
37.00  רכגולד  אווירודינמיקה / ר' יחיאב  9.93.062/00 
47.15  רכגולד  סרטוט מערכות צנרת/ ס' פראג'  9.93.065/00 
27.15  מט"ח  יישומי בקרה במערכות תעופה - חלק
ראשון
 
9.93.066/00 
24.00  מט"ח  יישומי בקרה במערכות תעופה - חלק
שני
 
9.93.067/00 
25.70  מט"ח  יישומי בקרה בתיב"ם ובסיב"ם 
רובוטיקה וראייה ממוחשבת
9.93.068/00 
30.10  מט"ח  ישומי בקרה בתיב"ם ובסיב"ם 
בקרים מתוכנתים, מערכות מימשק
9.93.069/00 
58.85  מא"ה  שאלות ותשובות בריתוך / י' נוימן, ד
חיים
 
9.93.070/00 
54.55  אורט  תכנון תהליכי ייצור, חלק ב'  9.93.071/00 
49.20  אורט  החומר, הכוח והחוזק  9.93.072/00 
150.85  אורט  מערכות שקפים לספר - סטטיסטיקה
וחוזק חומרים
 
9.93.073/00 
54.55  אורט  מערכות ייצור ממוחשבות  9.93.074/00 
27.80  אורט  ניסוי מתיחה (חוברת מעבדה)  9.93.075/00 
727.60  אורט  ניסוי מתיחה (התוכנה)  9.93.076/00 
52.45  אורט  סרטוט בעזרת מחשב  9.93.077/00 
301.75  אורט  ערכת שקפים לספר סרטוט בעזרת מחשב  9.93.078/00 
41.75  אורט  סרטוט ממוחשב  9.93.079/00 
41.75  אורט  מערכת ניסויים בסטטיסטיקה  9.93.080/00 
54.55  רכגולד  בחינות גמר במכניקה, 1984‎-1989  9.93.081/00 
54.55  רכגולד  בחינות גמר במכניקה, 1989‎-1995  9.93.082/00 
22.45  רכגולד  הגדשה ומגדשים  9.93.083/00 
22.45  רכגולד  המזרק  9.93.085/00 
26.75  רכגולד  חישובי מנוע  9.93.086/00 
81.30  רכגולד  יישומי מחשב במכונות  9.93.087/00 
73.85  רכגולד  יישומי מחשב במכניקה  9.93.088/00 
23.55  רכגולד  מבוא למערכת בקרה במכונות  9.93.089/00 
16.05  רכגולד  מדידות חלקי מנוע  9.93.090/00 
11.75  רכגולד  מכניקה הנדסית - פתרונות
בגרות, התשנ"א
 
9.93.092/00 
79.20  רכגולד  מנועי טורבינות למטוסים  9.93.093/00 
53.50  רכגולד  מערכות מיכון א'  9.93.096/00 
29.95  רכגולד  מערכות נגד נעילת גלגלים בבלימה  9.93.097/00 
22.45  רכגולד  נוסחאות בתרמודינמיקה  9.93.099/00 
15.00  רכגולד  צנרת תעשייתית - נספח  9.93.100/00 
95.25  רכגולד  תורת הריתוך  9.93.101/00 
43.85  רכגולד  תורת הריתוך - השלמה  9.93.102/00 
50.30  רכגולד  תורת השרברבות  9.93.103/00 
92.00  רכגולד  תקשורת גרפית  9.93.104/00 
39.60  מט"ח  פרקי מכניקה / ד"ר יעקב גל, משה
קלרטג
 
9.93.400/00 
26.75  מט"ח  פרקי מכניקה, מדריך למורה / ד"ר
יעקב גל, משה קלרטג
 
9.93.400/01 
9.50  מט"ח  השלמות לספר "פרקי מכניקה" / י'
גל, מ' קלרטג
 
9.93.401/00 
31.05  מט"ח + 
משרד החינוך
מאגר שאלות במגמת מכונות / משה
מודריך, אריאל קניאל
 
9.93.402/00 
40.00  מט"ח  מכלולים הידרוליים תעופתיים / ר'
נחום
 
9.93.403/00 
68.75  אורט  סטטיקה וחוזק במכונות / ד"ר
פליקס קנדל
 
9.93.600/00 
85.15  אורט  חלקי מכונות I / וינגר, פרישמן, 
הלפרן, אסתר ליב, גביש
9.93.601/00 
67.60  אורט  תהליכי ייצור / בוקאי, רול  9.93.602/00 
26.75  מפ"ט עמל  רובוטיקה / מרדכי גידרון  9.93.800/00 
19.25  מפ"ט עמל  כרסום: מעבדה / מרדכי גידרון  9.93.801/00 
19.25  מפ"ט עמל  רובוטיקה: מעבדה / מרדכי
גידרון
 
9.93.802/00 
19.25  מפ"ט עמל  CNC, מעבדה לעיבוד מכני / מרדכי
גידרון
 
9.93.803/00 
21.40  מפ"ט עמל  חריטה: תרגילים / מרדכי גידרון  9.93.805/00 
26.75  מפ"ט עמל  F.M.S., הדרכה ותרגילים / מרדכי
גידרון
 
9.93.806/00 
21.40  מפ"ט עמל  CNC, סדנא למכונות / מרדכי
גידרון
 
9.93.807/00 
26.75  מפ"ט עמל  מעבדה באוטומציה / מרדכי
גידרון
 
9.93.808/00 
19.25  מפ"ט עמל  עקרונות תיב"מ / מרדכי גידרון  9.93.809/00 
26.75  מפ"ט עמל  תיב"מ: מערכות תיכון / מרדכי
גידרון
 
9.93.810/00 
82.40  מא"ה  מסגרות מבנים - תורת המקצוע, א' / יצחק
פלוריה
 
9.93.105/00 
56.70  מא"ה  מסגרות מבנים - תורת המקצוע, ב' / יצחק
פלוריה
 
9.93.106/00 
87.75  מא"ה  מסגרות מבנים- תורת המקצוע, ג' / יצחק
פלוריה
 
9.93.107/00 
56.70  מא"ה  תחזוקת מכונות א' / י' גושן, ד' כץ  9.93.108/00 
56.70  מא"ה  תחזוקת מכונות ב' / י' גושן, ד' כץ  9.93.109/00 
56.70  מא"ה  תחזוקת מכונות ג' / י' גושן, ד' כץ  9.93.110/00 

    חינוך לפעוטות  9.94 
44.00  רכגולד  היכרות עם עולם ההדרכה, מדריך למורה /
נ' זרחוביץ
 
9.94.001/00 
36.55  רכגולד  מערכות מידע בחינוך / י' הילרוביץ  9.94.002/00 
51.30  רכגולד  התפתחות הילד וחינוכו / ר' צובל  9.94.003/00 
52.50  רכגולד  ספרות ילדים, מקראה / מ' ברוך (עורכת)  9.94.004/00 
33.40  רכגולד  ספרות ילדים, מדריך למורה / מ' ברוך  9.94.004/01 
22.65  רכגולד  פרקים בספרות, גיל ההתבגרות, מקראה /
מ' ברוך
 
(עורכת) 
9.94.005/00 
22.65  רכגולד  פרקים בספרות גיל ההתבגרות, מדריך
למורה / 
מ' ברוך
9.94.005/01 
28.90  מא"ה  ארגון סביבה חינוכית / שרה סמילנסקי  9.94.006/00 
40.65  מא"ה  אמנות הילד / מרים צרפתי  9.94.007/00 
31.05  רכגולד  אימוני חינוך וטיפול בילד  9.94.008/00 
33.15  רכגולד  מערכות מידע בחינוך - מדריך  9.94.009/00 
43.85  רכגולד  עזרי ההוראה לגיל הרך  9.94.010/00 
43.85  רכגולד  עקרונות החינוך לגיל הרך - למורה  9.94.011/00 
42.85  רכגולד  היכרות עם עולם ההדרכה והחינוך
הבלתי פורמלי /
 
נחמיה זרחוביץ 
9.94.800/00 
60.25  רכגולד  פסיכולוגיה התפתחותית / רבקה צובל  9.94.801/00 
30.15  רכגולד  פסיכולוגיה התפתחותית / מדריך למורה  9.94.801/01 
39.05  רכגולד  מקראה לספרות ילדים בערבית / דניס
אסעד
 
9.94.802/00 
76.10  רכגולד  ניווט חופי / ח' פריימן  9.95.001/00 
33.40  רכגולד  פרקים בהנדסת אוניות / י' רוזנטל  9.95.002/00 
69.55  רכגולד  חום ומכונות חום  9.95.003/00 
68.50  רכגולד  ימאות לחובלי משמרת  9.95.004/00 
57.80  רכגולד  תקציר טבלאות מועדי-ים  9.95.005/00 

    עיבוד עץ  9.96 
42.25  עם עובד  עיבוד עץ, א' / י' פלוקן, ה' ואלקלינג **  9.96.001/00 
42.25  עם עובד  עיבוד עץ, ב', מכונות ותמחיר / י' פלוקן,
ה' ואלקלינג **
 
9.96.002/00 
13.10  מא"ה  סרטוט טכני לנגרות בניין ורהיטים,
ג' / א' קורצוויל **
 
9.96.004/00 
10.70  מא"ה  תורת החומרים בעץ, שקופיות / מ' מוזס ** 9.96.005/00 
47.10  מא"ה  מכונות לעיבוד עץ ב' / מ' רוזנברג  9.96.009/00 
26.75  רכגולד  תחשיב - חוברת עזר  9.96.010/00 

    טכנולוגיות תקשורת  9.97 
28.30  רכגולד  לכתוב תסריט ספר לימוד ותרגילים / ח'
קומן
 
9.97.001/00 
39.35  רכגולד  תקשורת / י' בן אליעזר  9.97.002/00 
53.70  רכגולד  תקשורת וחברה (ב), מקראה  9.97.003/00 
54.75  רכגולד  תרגילי התנסות בטכנולוגיות הצילום,
מגמת טכנולוגיה
 
ותקשורת, לכיתות י'-י"א / מ' גל, ע' עופר 
9.97.004/00 
71.70  רכגולד  תרגילי התנסות בצילום, מדריך  9.97.004/01 
68.15  רכגולד  צילום צבעוני לכיתות י'-י"ב / מ"י
לנגפורד
 
9.97.005/01 
64.20  רכגולד  עריכת סרטים  9.97.006/00 
52.45  רכגולד  תקשורת וחברה, א', לכיתה י' (מערכי
שיעור)
 
9.97.007/00 
59.90  רכגולד  תקשורת וחברה, ב', מדריך יא'  9.97.008/00 
55.65  רכגולד  תקשורת וחברה, ג', מקראה י"ב  9.97.009/00 
38.50  רכגולד  תקשורת וחברה, ג', מדריך י"ב  9.97.010/00 

    תעשייה וניהול  9.98 
22.65  מל"ט  הפריון בארגון ומדידתו / י' קצב  9.98.001/00 
23.35  מל"ט  אירועים בתעשייה / י' בן אפרים  9.98.002/00 
83.80  מל"ט  פרקים בחשבונאות למגמת תעשייה
וניהול, 
לכיתות י'-י"א / ר' חיראק
9.98.003/00 
37.45  רכגולד  חקר עבודה  9.98.004/00 
37.45  רכגולד  תכנון ופיקוח על הייצור  9.98.005/00 
48.15  רכגולד  דגשים להוראת תעשייה וניהול  9.98.006/00 
37.45  רכגולד  אירועים בתעשייה  9.98.007/00 
32.10  רכגולד  פרקים בחשבונאות למגמת תעשייה
וניהול
 
9.98.008/00 
37.45  רכגולד  תכנון ופיקוח על הייצור  9.98.009/00 
30.00  מט"ח  שילוב תוכנת STORM בתכנון
ובפיקוח על הייצור
 
9.98.400/00 

    טכנולוגיה מוכללת  9.99 
34.05  מט"ח  פרויקטים לתלמיד במערכות מידע / ש'
ספרוני, 
ניסן מורדיאן
9.99.001/00 
20.10  מט"ח  מערכות מידע ממוחשבות / ש' ספרוני  9.99.002/00 
27.35  מט"ח  טכנולוגיה וחברה / א' זינגר  9.99.003/00 
54.75  מט"ח  אנרגיה, חלק א' / י' גל  9.99.004/00 
32.95  מט"ח  אנרגיה, חלק ב' / י' גל  9.99.005/00 
26.80  מט"ח  סדנאות לתלמיד / ר' יהל, י' פרלמן  9.99.006/00 
27.15  מט"ח  מדריך למורה לסדנאות/ ר' יהל, י' פרלמן  9.99.007/00 
15.65  מט"ח  פרויקטים במערכות מידע - מדריך למורה / נ'
מורדיאן
 
9.99.008/00 
37.20  מט"ח  מודול כללי / ר' יהל  9.99.009/00 
16.75  מט"ח  פרויקטים לתלמיד - חומרים ועיבודם / ע'
צור
9.99.010/00 
15.65  מט"ח  מדריך למורה לפרויקטים בחומרים / ע' צור  9.99.011/00 
34.05  מט"ח  עקרונות התקשורת האלקטרונית + דיסקט/
ש' גלעם
 
9.99.012/00 
52.50 מט"ח  חומרים ועיבודם / א' זינגר, א' מזור, ר'
קורנל
 
9.99.400/00 

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/7(ב), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000