חוזר זה מבוטל


שימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון.  לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן.

אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
ממונים מחוזיים לבריאות ולחינוך לבריאות (תשס) 2.2‎-1
מנהלי המחוזות מינו ממונה מחוזי לנושאי הבריאות והחינוך לבריאות בכל מחוז.
הממונה המחוזי יתאם ויקשר בין הגורמים השונים במערכת ומחוצה לה.
ההנחיה המקצועית לממונים תינתן על-ידי הגב' עירית ליבנה, הממונה על הבריאות ועל
החינוך לבריאות במשרד, טל' 02‎-5603451.
להלן השמות ומספרי הטלפון של הממונים המחוזיים:
מחוז צפון: הגב' ענת דהן, טל' 06‎-6500324 ו-053‎-264191
מחוז חיפה: הגב' דבורה רוזן, טל' 04‎-8353747 ו-050‎-710772
מחוז מרכז: הגב' דרורה כהנא, טל' 03‎-6935055 ו-052‎-308223
מחוז ירושלים: מר פנחס גרוס, טל' 02‎-5601586 ו-02‎-5601605
מנח"י: הגב' עופרה אבידור, טל' 02‎-6296663
מחוז דרום: הגב' נורית ברדה, טל' 050‎-459286 ו-07‎-6464286
חינוך התיישבותי: איילת מן-ברנר, טל' 06‎-6066317 ו-052‎-840408.הודעות


חוזר מנכ"ל תש"ס/8 (א), כ"ו אדר ב' תש"ס, 2 באפריל 2000