ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש אפריל (תשס) 3.5‎-6
פסח: מיום רביעי, ז' בניסן התש"ס (12 באפריל 2000), עד יום חמישי, כ"ב בניסן
התש"ס (27 באפריל 2000). הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג בניסן התש"ס (28
באפריל 2000), לפי מערכת השעות הקבועה.


הודעות


חוזר מנכ"ל תש"ס/8 (א), כ"ו אדר ב' תש"ס, 2 באפריל 2000