ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
לוח חופשות בישיבות התיכוניות בשנת הלימודים התשס"א (תשס) 3.5‎-8
להלן לוח החופשות בישיבות התיכוניות בהתשס"א:
3.9.2000  ג' באלול התש"ס  יום ראשון  פתיחת שנת הלימודים 
9.9.2000  ט' באלול התש"ס  פרשת כי תצא  חופשת שבת 
23.9.2000  כ"ג באלול התש"ס  פ' ניצבים-וילך  חופשת שבת 
29.9.2000  כ"ט באלול התש"ס  מיום שישי  חופשת ראש השנה* 
2.10.2000  ג' בתשרי התשס"א  עד יום שני   
10.10.2000  י"א בתשרי התשס"א  מיום שלישי  חופשת סוכות 
23.10.2000  כ"ד בתשרי התשס"א  עד יום שני   
4.1.2000  ו' במרחשוון התשס"א  פרשת נח  חופשת שבת 
18.11.2000  כ' במרחשוון התשס"א  פרשת וירא  חופשת שבת 
1.12.2000  ד' בכסלו התשס"א  פרשת תולדות  חופשת שבת הארגון 
16.12.2000  י"ט בכסלו התשס"א  פרשת וישלח  חופשת שבת 
24.12.2000  כ"ז בכסלו התשס"א  מיום ראשון  חופשת חנוכה 
31.12.2000  ה' בטבת התשס"א  עד יום ראשון   
13.01.2001  ח"י בטבת התשס"א  פרשת ויחי  חופשת שבת 
27.01.2001  ג' בשבט התשס"א  פרשת וארא  חופשת שבת 
10.02.2001  י"ז בשבט התשס"א  פרשת בשלח  חופשת שבת 
24.02.2001  א' באדר התשס"א  פרשת משפטים  חופשת שבת 
מוסדות היוצאים לחופשת ראש השנה אינם יוצאים בשבת פרשות ניצבים-וילך אלא מיום שישי,
כ"ט באלול התש"ס עד יום שני, ג' בתשרי התשס"א.
 
* 

התשס"א  התשס"א  התשס"א 
09.03.2001  י"ד באדר התשס"א  מיום שישי  חופשת פורים 
11.03.2001  ט"ז באדר
עד פרשת תצווה   
   ד' בניסן התשס"א  מיום רביעי  חופשת פסח 
16.04.2001  כ"ג בניסן התשס"א  עד יום שני   
26.04.2001  ג' באייר התשס"א  מיום חמישי  חופשת חג העצמאות 
29.04.2001  ו' באייר התשס"א  עד פרשת
תזריע-מצורע
 
 
11.05.2001  י"ט באייר
שבת אמור  חופשת שבת ול"ג בעומר 
26.05.2001  ד' בסיוון התשס"א  פרשת במדבר  חופשת שבת 
9.06.2001  י"ח בסיוון
פרשת בהעלותך  חופשת שבת 
28.06.2001  ז' בתמוז התשס"א  יום חמישי  סיום שנת הלימודים 
26.8.2001  ז' באלול התשס"א  יום ראשון  תחילת שנה"ל התשס"ב 
בשבתות החובה בפנימייה אפשר לצאת לחופשות שבת עד ארבע שבתות לכל היותר
בשנה באישור המפקח על הפנימייה והמפקח הכולל.


בשאלות אפשר לפנות אל הרב נוימן, טל' 02‎-5604119, או אל מר שמעון שטמפפר,
טל' 02‎-5603820.

הודעות


חוזר מנכ"ל תש"ס/8 (א), כ"ו אדר ב' תש"ס, 2 באפריל 2000