ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
(תשס) 3.6‎-7
המחלקה לחינוך מיוחד: אתר המחלקה לחינוך מיוחד מביא לציבור ההורים
והמורים מידע מגוון הנוגע לחינוך המיוחד:  
1. 
"חוק החינוך המיוחד" - משמעויות החוק ופירוט בנוגע לסעיפי החוק כגון
מי זכאי לחינוך המיוחד, השמת תלמידים וזכויות הורים בוועדת השמה
 
   
מוסדות - רשימת מוסדות החינוך המיוחד בארץ, מרכזי תמיכה ומתי"א     
מאמרים - רשימה ביבליוגרפית ותקצירי מאמרים בתחום.     
תשובות לשאלות נפוצות.
 
   


כתובת האתר: .http://www.education.gov.il/special


המחלקה למחוננים: המחלקה אחראית למציאת מסגרת הולמת לתלמידים
מחוננים בישראל, לביצוע ולעידוד של מחקרים ולחידוש הגדרת המחוננות
לסוגיה, לפיתוח מסגרות ותכניות לימודים חדשות, להכשרת מורים ועוד.
המחלקה מציגה באתר את תפקידיה, את המדיניות להגדרת המחוננות ולטיפוחה,
תיאור של מסגרות הלימוד הקיימות, תשובות לשאלות נפוצות בנוגע לילדים
מחוננים, מאגר מידע ועוד.
 
2. 


כתובת האתר: .http://www.education.gov.il/gifted


האגף הבכיר לפנימיות ולתפקידים מיוחדים: אתר האגף מביא מידע על
התחומים המגוונים שבאחריות האגף:  
3. 
רשימת המוסדות הפנימייתיים בישראל ומידע על השירות הלאומי
בפנימיות
 
   
מידע על מסלול מורות חיילות     
נתונים סטטיסטיים לגבי כוח-אדם בהוראה.
 
   


כתובת האתר: .http://www.education.gov.il/pnimiyot
הודעות


חוזר מנכ"ל תש"ס/8 (א), כ"ו אדר ב' תש"ס, 2 באפריל 2000