דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד 6.3
הסדרה בגיאוגרפיה "שער לארצות הים התיכון" (תשס) 6.3‎-6
בימים אלה יצא לאור הספר הרביעי בסדרה "שער לארצות הים התיכון", "על
תיירות".
שער לארצות הים התיכון היא סדרה להוראת הגיאוגרפיה שהאגף לתכניות לימודים
מוציא בהוצאת "מעלות". הצוות: גיטה קלינרמן - מרכזת, רונית בן אריה, דרורית פת,
מירי סמואל ושולה מיכאליס.
אלה המטרות בהוראת הסדרה:
הכרת זיקת הגומלין בין האדם לסביבתו הטבעית
 
1. 
מודעות להשתנות המתמדת והמהירה של הנופים הפיזיים והאנושיים בעולם
ולתהליכי התפתחותם
 
2. 
הבאת התלמידים לידיעה שהחיים בסביבתם הקרובה, הפיזית והאנושית, אינם
חד-ערכיים וחד ממדיים ושעליהם ללמוד לחיות בעולם מורכב ומסובך
 
3. 
הגברת המודעות לתכנון נכון ומתחשב בסביבה.
 
4. 
אחד מיתרונות הוראת הגיאוגרפיה הוא האפשרות ללמד את המקצוע בדרך חווייתית
וחושית
. לכן מומלץ להרבות באמצעים חזותיים כמו מפות, תצלומים, איורים,
דיאגרמות, טבלאות ודגמים ולמעט בלימוד טקסטים כתובים בהוראת הגיאוגרפיה.
דרך זו מקלה על המתקשים בקריאה ובהבנת הנקרא. הסדרה מרבה בשימוש
באמצעים חזותיים, ולכן רצוי להיעזר בה גם כאשר מלמדים לפי תכנית הלימודים
הרגילה.
ספרי הסדרה מיועדים למגוון רחב של תלמידים בכיתות רגילות ומשולבות, כתוספת
לחומרי הלמידה האחרים, ולתלמידי החינוך המיוחד בבית הספר היסודי והעל-יסודי.
בסדרה חמישה ספרים. עד כה יצאו לאור ארבעה ספרים: "על תעשייה וייצור", "על
צורות נוף", "על מזג אוויר" ו"על אקלים". הספר החמישי, "על חקלאות", נמצא בשלבי
פיתוח מתקדמים.


את הספר אפשר לרכוש בהוצאת "מעלות" ובחנויות הספרים.
הודעות


חוזר מנכ"ל תש"ס/8 (א), כ"ו אדר ב' תש"ס, 2 באפריל 2000