תכניות לימודים 9.
הנושא המרכז 9.8
הנושא המרכז "הזכות לכבוד והחובה לכבד" (תשס) 9.8‎-8
"אדם לאדם - אדם" - חינוך לאורח חיים דמוקרטי
זוהי ערכה ובה מקבץ מערכי שיעור מונחים ומעובדים והפעלות יישומיות במסגרת
החינוך הפורמאלי והלא פורמאלי.
הנושאים שהערכה מטפלת בהם הם חינוך לאורח חיים דמוקרטי והליכים ביישוב
סכסוכים ודרכים למניעת אלימות, במטרה להקנות דפוסי התנהגות התורמים לשיפור
מרקם יחסי אנוש. דפוסי התנהגות אלה כוללים הקשבה, הידברות, עידוד, הסכמה
ושיתוף פעולה בקבלת החלטות במסגרות חברתיות, והם עשויים לסייע למוסד החינוכי
ולקהילה בבניית חברה שנעים לחיות בה, חברה ששוררים בה כבוד הדדי, אדיבות,
סובלנות, הבנה ומאור פנים.לפרטים, לרכישה ולקבלת אוניברסיטת הדרכה יש לפנות אל על"ם הפורום לנושא
ילדים ונוער, בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב,
רמת אביב 69978, טל' 03‎-6414508 ו-03‎-6418792, פקס' 03‎-6421503, וכן אל
הגב' יונה בר אדון, טל' 03‎-6045181.הודעות


חוזר מנכ"ל תש"ס/8 (א), כ"ו אדר ב' תש"ס, 2 באפריל 2000