חוזר זה מבוטל

אוכלוסיות מיוחדות 1.
חינוך מיוחד 1.2
עדכון סעיף 1.2‎-13 בחוזר הוראות הקבע נט/6(ב) - יישום חוק
החינוך המיוחד: ועדת השמה
1.2‎-26
 
1 במאי 2000
 
  תאריך תחולה 
עדכון
סעיף 1.2‎-13
בהוראות הקבע
  מטרת הפרסום  


אנו מבקשים לתקן את סעיף 1.2‎-13 שפורסם בחוזר הוראות הקבע נט/6(ב) ועודכן
בחוזר הוראות הקבע תשס/4(א). לפיכך אנו מפרסמים להלן את הסעיף המתוקן
ומבקשים להחליפו בסעיף הישן.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/9(א), כ"ו ניסן תש"ס, 1 במאי 2000