אוכלוסיות מיוחדות 1.
לקויי למידה 1.4
נוהל הטיפול בתלמידים עם ליקויי למידה בלשכת הגיוס (תשס)1.4‎-1


הנוהל שלהלן יאפשר למורים להדריך תלמידים עם ליקויי למידה הלומדים בכיתות
י"א (ילידי שנת 1983) לקראת התייצבותם הקרובה בלשכת הגיוס.
תלמיד עם ליקוי למידה המעוניין בכך מתבקש להביא עמו, עם התייצבותו הראשונה
בלשכת הגיוס, אבחון דידקטי מלא, חתום על-ידי מאבחן דידקטי או על ידי פסיכולוג
קליני. על-פי אבחון זה תיקבע לו מערכת מבחנים מותאמת.
הפרופיל הרפואי של המתגייס יושפע מאבחון זה אך ורק אם למתגייס יש קשיים
מוטוריים משמעותיים המשפיעים על יכולתו הפיזית.


בשאלות אפשר לפנות אל ראש מינהל הגיוס, טל' 03‎-5692120.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/9, כ"ו ניסן תש"ס, 1 במאי 2000