ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
35 שנה להוצאתו להורג של אלי כהן ז"ל (תשס) 3.5‎-10


ב-י"ג באייר התש"ס, 18 במאי 2000, יחול יום השנה ה-35 להוצאתו להורג של אלי
כהן ז"ל בתלייה בדמשק.
דמותו וסיפור חייו של אלי משמשים אות ומופת לשליחות, להקרבה ולנתינה אין
סופית למען המולדת, ועל מעשה גבורתו התחנכו דורות של צעירים, כדוגמה עילאית
לנוער בישראל. בעצם אישיותו סימל אלי את דמותה של המדינה הצעירה, הנלחמת על
עצמאותה ועל ביטחונה. מאז שעלה לישראל ממצרים, בשנת 1957, ועד יומו האחרון
היו הנכונות, ההתמדה ואהבת הארץ נר לרגליו.
לפני 35 שנה הוא נתפס בדמשק, בירת סוריה, הואשם בריגול לטובת ישראל, נשפט
והוצא להורג בתלייה בכיכר העיר כשהוא עטוף בכתב האישום המגולל את סיפורו.
תמונתו של אלי כהן תלוי בכיכר מרג'ה בדמשק חקוקה היטב בזיכרון הקולקטיבי של
הציבור הישראלי, ועד היום אופף מיתוס של גבורה ונחישות את סיפור שליחותו. אלי
כהן נקבר בסוריה ומקום קבורתו לא נודע, ואנו מייחלים להעלאת עצמותיו לקבר
ישראל במהרה.
לקראת יום השנה ה-35 להוצאתו להורג של אלי כהן יתייחדו תלמידי בתי הספר עם
זכרו ועם פועלו, וייערכו דיונים בכיתות אודות ההקרבה למען המדינה, הנכונות
והשליחות, תוך התמקדות במעשה האמיץ של אלי. המורים מתבקשים להכין ולהקדיש
דיון בכיתה לנושא חשוב זה.
עצרת מרכזית לזכרו של אלי כהן תתקיים בבנייני האומה ביום השנה להוצאתו להורג,
יום חמישי, י"ג באייר התש"ס (18.5.2000).
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/9, כ"ו ניסן תש"ס, 1 במאי 2000