ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
יום הזיכרון לשואה ולגבורה (תשס)3.5‎-11


יום הזיכרון לשואה ולגבורה יחול ביום שלישי, כ"ז בניסן התש"ס, .2.5.2000
הנושא המרכזי השנה הוא "גורל המשפחה היהודי בשואה" - מאבק ההישרדות, אומץ
הלב והמסירות בתוך התא המשפחתי והניסיונות לשמור על שלמות המשפחה בימים
הנוראים ההם שמהם שרדו "אחד מעיר, שניים ממשפחה".
עצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תתקיים ביום שני,
כ"ו בניסן התש"ס, 1.5.2000, בשעה 20.
העצרת, במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה,
יו"ר הכנסת ונשיא בית המשפט העליון, תתקיים ברחבת האנדרטה לזכר לוחמי גטו
ורשה, ב"יד ושם". במהלך הטקס תודלקנה שש המשואות על ידי ניצולי שואה.
בשעה 22 יתקיים ערב דיון באודיטוריום בנושא עליית הימין הקיצוני באירופה.
להלן האירועים ליום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום שלישי, כ"ז בניסן התש"ס:
בשעה 10: טקס הנחת הזרים
מיד לאחר הצפירה יתקיים טקס הנחת הזרים לרגלי אנדרטה לזכר לוחמי גטו ורשה.
הטקס יהיה בהשתתפות נשיא המדינה, ראש הממשלה, יו"ר הכנסת, נשיא בית המשפט
העליון, הרמטכ"ל, מפכ"ל המשטרה ונבחרי ציבור, משלחות של תלמידים ובתי ספר,
וכן נציגי ארגוני ניצולים ומוסדות שונים מרחבי הארץ.
בשעה 10.30: "לכל איש יש שם" - הקראת שמות הנספים בציבור
מפעל ההנצחה "לכל איש יש שם" מתקיים זו השנה האחת עשרה בארץ ובתפוצות.
בארץ המפעל מתקיים בו-זמנית בכנסת, במעמד ראשי המדינה ואישי ציבור ובחסות
יו"ר הכנסת, ובאוהל "יזכור" ב"יד ושם".
מטרות המפעל
הנצחת הנספים כיחידים בעלי זהות; מתן אפשרות לכל יהודי להנציח את שמות
בני משפחתו שנספו בשואה ומתן אפשרות לכל אדם להנציח את קרבנות השואה
שלא נשאר איש מכל משפחתם
 
- 
הנחלת זיכרון השואה לדורות הבאים
 
- 
מניעת השכחת השואה והכחשתה
 
- 
הזדהות בני הנוער עם הקרבנות וקירובם לנושא.
 
- 
הציבור מוזמן להקריא את שמות יקיריו באוהל יזכור ב"יד ושם" ולהניח פרח על
רצפת אוהל "יזכור". קוראי השמות יוכלו לקבל במקום "דפי עד" להנצחת שמות
יקיריהם שנספו בשואה למשמרת עולם ב"יד ושם".
בשעה 13: טקס אזכרה לקרבנות השואה
הטקס יתקיים באוהל "יזכור" ב"יד ושם" בהשתתפות חזן, מקהלה והציבור הרחב.
בשעה 17.30: עצרת הנוער
העצרת, במעמד סגן שר החינוך והרמטכ"ל, תתקיים ברחבת האנדרטה לזכר לוחמי
גטו ורשה ב"יד ושם". ישתתפו בה אלפי תלמידים, בני נוער, חברי תנועות הנוער
וחיילים, אמנים וזמרים.
יש לעודד וליזום מילוי "דפי עד" למען יהיו למצבות לכל קרבנות השואה ויישמרו לנצח
בהיכל השמות ב"יד ושם". המורים יעודדו את התלמידים לקרוא את שמות הנספים
במהלך טקסי יום הזיכרון בבתי הספר ובמוסדות החינוך.


"דפי עד" ורשימת שמות של נספים אפשר לקבל ב"היכל השמות", "יד ושם",
טל' 02‎-6443580/1.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/9, כ"ו ניסן תש"ס, 1 במאי 2000