ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
יום העצמאות (תשס) 3.5‎-13


יום העצמאות התש"ס יעמוד בסימן הנושא "שונים אבל שווים - יחד במרקם
חברתי-תרבותי מגוון". נושא זה יבוא לידי ביטוי בטקס הדלקת המשואות על הר-הרצל
בירושלים, לסיום יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולפתיחת חגיגות יום העצמאות.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/9, כ"ו ניסן תש"ס, 1 במאי 2000