ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש מאי (תשס)3.5‎-9


יום העצמאות: יום רביעי, ה' באייר התש"ס (10 במאי 2000). הלימודים יתחדשו
ביום חמישי, ו' באייר התש"ס (11 במאי 2000), בשעה הראשונה לפי מערכת השעות
הקבועה.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/9, כ"ו ניסן תש"ס, 1 במאי 2000