ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
(תשס)3.6‎-8


אגף הבחינות - לקראת בחינות הבגרות: לוח מועדי בחינות הבגרות ומיקודי
הלמידה לקראת הבחינות, נהלים וכללים לארגון הבחינות בבתי הספר וסדרי
ההשגחה וכן התאמת דרכי ההיבחנות לתלמידים בעלי לקויות למידה.
 
1. 


כתובת האתר: .http://www.education.gov.il/exams


רשות הספורט: דו"ח פוגל - דין וחשבון הוועדה לבחינת מעמדו של מכון וינגייט:
מערכת היחסים ממשלה-וינגייט, המבנה המשפטי והניהולי, המסגרת התקציבית
המומלצת ועוד.
 
2. 


כתובת האתר: .http://www.education.gov.il/sport


אתר "חופש המידע": חוק חופש המידע מאפשר קבלת מידע כפי שהוא מצוי
במשרד בכל הקשור לפעילות המשרד בנושאים שבאחריותו. באתר ניתן לקבל
טופס קבלת מידע לתשלום בבנק הדואר.
 
3. 


כתובת האתר: .http://www.education.gov.il/hofesh
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/9, כ"ו ניסן תש"ס, 1 במאי 2000