בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
הסילבוס המעודכן לנושא הפולימרים בבחינת הבגרות
בכימייה
(תשס)4.3‎-16


החל משנת התשס"ב יהיה סילבוס מעודכן לנושא הפולימרים בבחינת הבגרות
בכימייה. החומר מופיע בספר "פולימרים סינתטיים - חומרים כבקשתך", מאת נאוה
מילנר, בהוצאת מכון וייצמן למדע.
נושא הפולימרים הוא אחד מנושאי הבחירה בהשלמה מ-3 ל-5 יחידות לימוד
בשאלונים 037201 ו-037202.
הסילבוס החדש יהיה כמפורט להלן:
מקרומולקולות - המרכיב העיקרי של החומרים הפלסטיים
 
- 
שיטות פילמור (סיפוח, דחיסה), תנאי פילמור ללא מנגנונים, פילמור בנוכחות
יזם רדיקאלי ופילמור בנוכחות זרז ציגלר-נאטא
 
- 
דרגת פילמור ומסה מולרית ממוצעת
 
- 
מבנה הפולימר: היערכות השרשרות - קונפורמציה, פיתול אקראי וגורמים
המפריעים לפיתול, סדירות השרשרות
 
- 
תכונות הפולימרים: התארגנות השרשרות בצבר ותכונות הפולימרים; מבנה
הצבר: גבישיות ואמורפיות, גורמים המשפיעים על אחוז הגבישיות; תכונות
תרמיות והתנהגות בחימום: Tmו-Tg; מצב זגוגי וגורמים המשפיעים על ערכי
ה-Tg וה-Tm; השפעת מבנה הצבר על התכונות: חוזק, כושר מתיחה, קשיחות
(מודול אלסטיות); הקשר בין ההרכב, המבנה והתכונות של הפולימרים; קשרי
צילוב, פולימרים תרמופלסטיים, תרמוסטיים ואלסטומרים והבדלים
בתכונותיהם
 
- 
היבטים תרמודינמיים הקשורים לתכונות הפולימרים: טמפרטורת היתוך,
מסיסות, ערבוב בין פולימרים
 
- 
המאפיינים של האלסטומרים: אלסטומרים תרמוסטיים ותרמופלסטיים
 
- 
הפיכת הפולימר לחומר פלסטי בר-שימוש: מושגים הקשורים לתהליכי תרכוב
ועיבוד
 
- 

השפעת מתיחה על המבנה ועל התכונות של החומר: יצירת סיבים, סיבים
אלסטיים
 
- 
שיקולים בבחירת חומר פלסטי, התאמתו למטרת השימוש בו ודוגמות.
 
- 


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית לכימייה, ד"ר ניצה ברנע,
טל' 02‎-5604190.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/9, כ"ו ניסן תש"ס, 1 במאי 2000