דרכי הוראה 6.
אמצעי הוראה 6.1
התכנית "ילדים בקהילה - חשיבה פילוסופית וצמיחה אישית" -
האגף לת"ל
(תשס)6.1‎-1


האגף לתכניות לימודים הוציא לאור ערכת הדרכה למורים המציעה כלים לפיתוח
ולטיפוח של חשיבה ביקורתית, יצירתית ומעורבת אצל הלומדים והמחנכים תוך
קישור בין החשיבה לחיים. כמו כן התכנית מציעה כלים לשיפור השיח והתרבות
הבית-ספריים.
בערכה שש חוברות מודולריות המציגות את הרציונל החינוכי ודוגמאות מהתנסויות
בכיתות.


אפשר לרכוש את התכנית בהוצאת "מעלות", טל' 03‎-5614121,
ובחנויות ההפצה של "מעלות". מחירה הוא 23.50 ש"ח.
לקבלת מידע או להיכרות עם התכנית בקבוצות מורים אפשר לפנות
לגב' טליה בירקאן, טל' 053‎-4788505, דואר אלקטרוני .talis7zahav.net.il
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/9, כ"ו ניסן תש"ס, 1 במאי 2000