דרכי הוראה 6.
אמצעי הוראה 6.2
אתר האינטרנט של מינהלת הטיולים והלמידה מחוץ לבית הספר (תשס)6.2‎-7


למינהלת הטיולים והלמידה מחוץ לבית הספר יש אתר בתוך "אוח", אתר
האינטרנט של המשרד, וכתובתו היא .www.education.gov.il/tiyulim
 
1. 
האתר מאפשר פנייה ישירה בדואר אלקטרוני למינהלת. מעבר לכך יש באתר
מידע חשוב טרם תכנון הטיול וכמו כן הגרסה המעודכנת ביותר של חוזר
המנכ"ל בנושא טיולים.
 
2. 
האתר כולל -  3. 
תחת הכותרת "חדר המצב" - לוח הודעות ובו מידע עדכני וחשוב לקראת
תכנון טיולים;
 
3.1   
תחת הכותרת "מסלולים" - מידע על מסלולי טיולים שיש בהם הגבלות של
גיל הכניסה (מתחת לגיל זה לא יאושר טיול בלשכות התיאום);
 
3.2   
תחת הכותרת "חשוב לדעת" - מאמרים אינפורמטיביים שיאפשרו למתכנן
הטיול לגשת בצורה בהירה יותר לעשייה חשובה זו וכמו כן תשובות על
"שאלות שמרבים לשאול", שגם הן תאפשרנה להתכונן לטיול.
 
3.3   

 
 

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/9, כ"ו ניסן תש"ס, 1 במאי 2000