מקצועות הלימוד 9.
חינוך גופני 9.3
אליפויות בתי הספר בהתשס"א לאור שינוי התקנון הבינלאומי (תשס)9.3‎-6


בהמשך להודעתנו שפורסמה בחוזר "הודעות ומידע" תשס/7, סעיף 9.3‎-5, בעניין שינוי
גיל המשתתפים בתחרויות הבינלאומיות של בתי הספר, הוחלט על השיטה שבה
יתקיימו בהתשס"א המשחקים שיקבעו את בתי הספר המועמדים לייצג את ישראל
בתחרויות הבינלאומיות:
כל אליפויות בתי הספר לגילאי י'-י"ב תישארנה במתכונתן הרגילה.
 
1. 
בשנה בינלאומית תתקיים הרשמה ארצית פתוחה לכיתות י'-י"א בענפים
שבהם תתקיימנה תחרויות בינלאומיות של בתי הספר לקיום טורניר שבסיומו
תיקבע האלופה. בית הספר שיזכה בטורניר זה יהיה המועמד לייצג את בתי הספר
מישראל באליפות הבינלאומית באותו ענף (ולא אלופת כיתות י'-י"ב).
בשנת התשס"א יהיו משחקי הכדור שיתקיים בהם טורניר זה לכיתות י'-י"א
כדורסל וכדורגל.
 
2. 
הוועדה המקצועית של הפיקוח על החינוך הגופני תקבע את השיטה שתבטיח את
קיום הטורניר במינימום משחקים.
 
3. 
תקנון מפורט יישלח לכל בתי הספר העל-יסודיים עם טופסי ההרשמה.
 
4. 


לפרטים נוספים ניתן לפנות אל המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 03‎-5615516.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/9, כ"ו ניסן תש"ס, 1 במאי 2000