בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
רענון הנהלים להרשמת נבחני משנה 4.3‎-14
 
1 במאי 2000
 
  תאריך תחולה 
רענון
 
  מטרת הפרסום  


בוגר בית ספר אינטרני רשאי להירשם כנבחן משנה באמצעות בית הספר שהוא למד בו
אם מתקיימים התנאים האלה:
א. הוא סיים את כיתה י"ב בבית הספר.
ב. במהלך לימודיו הוא נבחן בבחינת בגרות אחת לפחות.
בוגר שאינו עומד בתנאים אלו חייב להירשם לבחינות הבגרות ולהשלים את זכאותו
במסגרת המערכת החיצונית (האקסטרנית).


בשאלות אפשר לפנות אל מנהל אגף הבחינות, מר משה דקלו, טל' 02‎-5602585.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/9(א), כ"ו ניסן תש"ס, 1 במאי 2000