אוכלוסיות מיוחדות 1.
חינוך מיוחד 1.2
יישום חוק החינוך המיוחד - מועדי ההפעלה של תכניות
החופשה בהתשס"ב, עדכון התעריפים של השתתפות המשרד
בהוצאות נלוות ובפעולות העשרה בחופשות קיץ התשס"א
ותעריף ההזנה בהתשס"ב
1.2‎-2
להלן לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך
המיוחד בשנת הלימודים התשס"ב:
1. 
 
מס' ימי
הלימוד
עד תאריך (כולל) -  מתאריך -  המגזר  החופשה 
5
 
יום שני, כ"א
בתשרי התשס"ב
(8 באוקטובר 2001)
 
יום רביעי, ט"ז
בתשרי התשס"ב
(3 באוקטובר 2001)
 
יהודי
 
סוכות
 
6
 
יום שני, ב'
בטבת התשס"ב
(17 בדצמבר 2001)
 
יום שלישי, כ"ו
בכסלו התשס"ב
(11 בדצמבר 2001)
 
יהודי
 
חנוכה
 
7
 
יום שלישי, י"ג
בניסן התשס"ב
(26 במרס 2002)
 
יום שלישי, ו'
בניסן התשס"ב
(19 במרס 2002)
 
יהודי
 
פסח
 
14
 
יום שלישי, כ"ד
בטבת התשס"ב
(8 בינואר 2002)
 
יום שני, ט'
בטבת התשס"ב
(24 בדצמבר 2001)
 
ערבי
 
חופשת
החורף*
 
14
 
יום שלישי, כ"ד
בטבת התשס"ב
(8 בינואר 2002)
 
יום שני, ט'
בטבת התשס"ב
(24 בדצמבר 2001)
 
דרוזי
 
חופשת החורף*
 
12
 
יום רביעי, כ"ח
בניסן התשס"ב
(10 באפריל 2002)
 
יום חמישי, ט"ו
בניסן התשס"ב
(28 במרס 2002)
 
ערבי
 
חופשת האביב*
 
13
 
יום רביעי, כ"ח
בניסן התשס"ב
(10 באפריל 2002)
 
יום רביעי, י"ד
בניסן התשס"ב
(27 במרס 2002)
 
דרוזי
 
חופשת האביב*