ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
לוח החופשות והחגים בבתיה"ס הדרוזיים בשנה"ל
התשס"ב
3.5‎-13
פתיחת שנה"ל התשס"ב, 2002‎-2001  1. 
שנת הלימודים התשס"ב (2002‎-2001) תיפתח ביום שבת, י"ג באלול
התשס"א (1.9.01).
 
 
חופשות רשמיות  2. 
חופשת החורף
16 יום, החל מיום שני, ט' בטבת התשס"ב (24.12.01), עד יום
שלישי, כ"ד בטבת התשס"ב (8.1.02), ועד בכלל.
 
2.1   
חופשת האביב
15 יום, החל מיום רביעי, י"ד בניסן התשס"ב (27.3.02), עד יום
רביעי, כ"ח בניסן התשס"ב (10.4.02), ועד בכלל.
 
2.2   
חג העצמאות
יום רביעי, ה' באייר התשס"ב (17.4.02).
 
2.3   
חופשת הקיץ
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום שני,
כ"א בתמוז התשס"ב (1.7.02). בבתי הספר העל-יסודיים תחל
חופשת הקיץ ביום שישי, י"א בתמוז התשס"ב (21.6.02).
 
2.4   
החגים  3. 
החגים הדרוזיים
נבי סבלאן: יום שני, כ"ב באלול התשס"א (10.9.01).
נבי אלחדר: 2 ימים, חמישי ושישי, י"א-י"ב בשבט התשס"ב
(24‎-25.1.02).
נבי שועיב: 5 ימים, רביעי עד ראשון, י"ב-ט"ז באייר התשס"ב
(24‎-28.4.02).
חג אלאדחא (הקרבן) : 5 ימים (כנראה ב-21‎-25.2.02).
 
3.1   
החגים המוסלמים (למורים ולתלמידים המוסלמים)
חג אלפטר: שלושה ימים (כנראה ב-15‎-17.12.01).
חג אלאדחא (הקרבן) : 5 ימים (כנראה ב-21‎-25.2.02).
1 במוחרם (ראש השנה ההיג'רית 1423): יום אחד (כנראה
ב-14.3.02).
יום הולדת הנביא מוחמד: יום אחד (כנראה ב-23.5.02).
 
3.2   
החגים היהודיים (למורים היהודיים)
ראש השנה: הימים שלישי ורביעי, א'-ב' בתשרי התשס"ב
(18‎-19.9.01).
יום כיפור: יום חמישי, י' בתשרי התשס"ב (27.9.01).
סוכות: היום הראשון של החג, יום שלישי, ט"ו בתשרי התשס"ב
(2.10.01), והיום האחרון של החג, יום שלישי, כ"ב בתשרי
התשס"ב (9.10.01).
פסח: חל בחופשת האביב.
שבועות: יום שישי, ו' בסיוון התשס"ב (17.5.02).
 
3.3   
החגים הנוצריים (לתלמידים ולמורים הנוצריים)
 
3.4   
אורתודוקסים
 
קתולים, פרוטסטנטים
ומרונים
החג
 
בחופשת החורף  בחופשת החורף  חג המולד 
א' בשבט התשס"ב (14.1.02)  בחופשת החורף  ראש השנה 
ו' בשבט התשס"ב (19.1.02)  בחופשת החורף  חג ההתגלות 
כ"א באייר התשס"ב (3.5.02)  בחופשת האביב  יום שישי הגדול 
כ"ב-כ"ג באייר התשס"ב(4‎-5.5.02)  בחופשת האביב  פסחא 
ד' בתמוז התשס"ב (14.6.2002)  כ"ז באייר התשס"ב (9.5.02)  העלייה השמיימה 
י"ד-ט"ו בתמוז התשס"ב
(24‎-25.6.02)
 
ח'-ט' בסיוון התשס"ב
(19‎-20.5.02)
 
שבועות 
הערה
מנהלי בתי הספר במגזר הדרוזי חייבים לתכנן את שנת הלימודים על סמך
לוח החופשות והחגים שהובא לעיל. כל הצעה לשינוי לוח החופשות מחייבת
קבלת אישור מראש של מנהל המחלקה לחינוך דרוזי, מנהל המחוז והממונה
על תנאי השירות של עובדי ההוראה עוד לפני פתיחת שנת הלימודים החדשה.
בכל מקרה, סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם 6 ימים בשבוע
יהיה 220 ימי לימוד ביסודיים ו-211 ימי לימוד בעל-יסודיים; סך כל ימי
הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם 5 ימים בשבוע יהיה 184 ימי לימוד
ביסודיים ו-176 ימי לימוד בעל יסודיים.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר סאלח אלשייך, מנהל המחלקה
לחינוך דרוזי,
טל' 04‎-8353688.
הודעות


חוזר מנכ"ל סא/10(א), י' סיון תשס"א, 1 ביוני 2001