ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים "באוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
3.6‎-9
לשכת ההדרכה הארצית  1. 
האתר של לשכת ההדרכה הארצית מיועד בעיקר למדריכי מורים.
באתר אפשר למצוא קורסים לכישורי הדרכה, תקנים ונוהלי עבודה,
מאגר עלוני הדרכה למורה ולמדריך, רשימה ביבליוגרפית ואפשרות
פנייה ללשכת ההדרכה. בעתיד תיפתח באתר קבוצת דיון למדריכים.
 
 


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/hadracha .


חופש המידע - דין וחשבון שנתי  2. 
באתר מתפרסם דין וחשבון שנתי המציג את המשרד על כל היבטיו:
מבנה המשרד, תיאור תחומי האחריות, המען ודרכי התקשורת ומידע
נוסף המתפרסם לציבור על פי עקרונות חוק חופש המידע.
 
 


כתובת האתר: www.education.gov.il/hofesh .מפתח - כתב עת למורי המוזיקה  3. 
האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים מציג באתר את כתב העת
למורים למוזיקה. כתב העת עוסק בנושאים שונים: תכניות לימודים,
דרכי הוראה, מוזיקה ותרפיה ועוד. המאמרים מסודרים הן על פי
הנושא שהם עוסקים בו והן על פי מחבר המאמר.
 
 


כתובת האתר: www.education.gov.il/tochniyot
limudim/mafteach .


תכנית לימודים במקרא ממ"ד  4. 
באתר תכנית נוספת של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
המיועדת לאנשי הוראת המקרא. בחינוך הממ"ד אפשר למצוא את
הנחות היסוד בלימוד מקרא בחינוך הממ"ד, עקרונות לארגון התכנית
ולארגון ההוראה, עקרונות לבחירת פרקי הוראה, נושאי הלימוד ועוד.
התכנית מלווה בקטעי הסבר ובדוגמאות.
 
 


כתובת האתר: www.education.gov.il/tochniyot
limudim/mikra mamad .
הודעות


חוזר מנכ"ל סא/10(א), י' סיון תשס"א, 1 ביוני 2001