ארגון ומינהל 3.
סקרים ואיסוף מידע 3.9
רשימת חוזרי המנכ"ל שיצאו עד כה בהתשס"א 3.9‎-1
הודעות ומידע  הוראות קבע  החודש 
סא/1
 
סא/1 (א)
סא/1 (ב)
 
ספטמבר
 
סא/2
 
סא/2 (א)
סא/2 (ב)
 
אוקטובר
 
סא/3
 
סא/3 (א)
 
נובמבר
 
סא/4
 
סא/4 (א)
סא/4 (ב)
סא/4 (ג)
 
דצמבר
 
סא/5
 
סא/5 (א)
סא/5 (ב)
 
ינואר
 
תשסא/6
 
תשסא/6 (א)
 
פברואר
 
סא/7 (א)
סא/7 (ב)
 
סא/7 (א)
 
מרס
 
סא/8
 
סא/8 (א)
סא/8 (ב)
 
אפריל
 
סא/9
 
סא/9 (א)
 
מאי
 


הודעות


חוזר מנכ"ל סא/10(א), י' סיון תשס"א, 1 ביוני 2001