תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
התאריכים הקובעים להשתתפות תלמידים בתחרויות ספורט
של בתי הספר בהתשס"ב
9.3‎-3
בשנת הלימודים התשס"ב יהיו רשאים ליטול חלק בתחרויות תלמידים אשר
תאריך הלידה הקובע לגביהם הוא:
לכיתות ז'-ח': 1.1.88
 
- 
לכיתות ט': 1.1.87
 
- 
לכיתות י'-י"ב (במשחקי כדור-סל, עף ורגל): 1.1.84
 
- 
לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט האישיים - אתלטיקה קלה, מירוצי שדה,
ריצת ניווט, טניס שולחן, שחייה והתעמלות - ובענפי הספורט
הקבוצתיים - כדורסל, כדורגל: 1.1.85
 
- 
לכיתות י"ב, לתחרויות המיועדות לכיתות אלה בלבד: .1.1.84
 
- 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על החינוך
הגופני, מר אברהם זוכמן, טל' 03‎-6896136.
הודעות


חוזר מנכ"ל סא/10(א), י' סיון תשס"א, 1 ביוני 2001