אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
היעדרות תלמידים בשל מחלה 2.2‎-22
 
1 ביוני 2001
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


היעדרות תלמידים מבית הספר ומהגן בשל בריאות לקויה, מחלה, פציעה או
פגיעה מחייבת התייחסות, טיפול והיערכות הן של הצוות החינוכי והן של
התלמידים.
ההיעדרות יוצרת נתק ברצף החינוכי, ולעתים אף חסר לימודי שהתלמיד יכול
להשלים בסיוע ובתמיכה.
יצירת קשר עם התלמיד החולה ועם משפחתו לבירור הסיבה להיעדרות ומשך
ההיעדרות הצפוי תשפר את הרגשתו ותאפשר העברת מידע, חומר לימודי
ומטלות לימודיות.
יש לעודד קיום מצוות "ביקור חולים" אצל הילד בביתו או בבית החולים, הן
של הצוות החינוכי והן של התלמידים, אלא אם כן הדבר נמנע בשל מצבו
הבריאותי של הילד או בשל חשש להדבקת המבקר ולפגיעה בו. יש להימנע
מביקור במקרה של התנגדות הילד החולה או משפחתו.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל עירית ליבנה, הממונה על
הבריאות ועל החינוך
לבריאות במשרד החינוך, טל' 02‎-5603451.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/01א, י' סיון תשס"א, 1 ביוני 2001