אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
המלצות לטיפול בילדים בלתי גמולים מחיתולים 2.2‎-23
 
1 ביוני 2001
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. רקע
עם החלת חוק חינוך חובה חינם על גילאי שלוש-ארבע זכאים כל גילאי
השלוש במדינת ישראל ללמוד במערכת החינוך הקדם-יסודי במשרד החינוך.
החלת חוק זה לא תאפשר עוד אי-קבלת ילדים לא גמולים לגני הילדים, כפי
שהיה נהוג עד היום בגנים העירוניים.
יש לנקוט במערכת צעדים כדי להיערך לקליטת כל הילדים בני הרישום בגיל
שלוש עם החלת חוק חינוך חובה חינם, שהוחל בהשמתו כבר בשנת הלימודים
התש"ס, ושיוחל על כל המערכת בהדרגה במשך 10 שנים.

2. רציונל
ילדים בגיל 3 נמצאים בשלב התפתחותי לקראת שליטה בצורכיהם (גמילה
מחיתולים), אך אחוז נמוך מהם עדיין אינם שולטים בצרכים, וזאת בטווח
ההתפתחות הנורמלית.
הוועדה דנה בילדים מצטאים (שאינם שולטים בצורכיהם) בגן באופן קבוע
ולא בכאלה שהתופעה קורית להם לעתים רחוקות בלבד.
תופעת ההצטאות היא תופעה נורמלית בהתפתחות ילדים, ולכן יש לראותה
כחלק מהתהליך החינוכי-הטיפולי בילד. על מערכת החינוך לראות בתהליך
הגמילה במובנו הרחב ביותר חלק אינטגרלי מהעבודה החינוכית. יחד עם
זאת, יש לספק למערכת תנאים שהם, לדעת הוועדה, הכרחיים להפעלת החוק
בצורה האיכותית ביותר, שתאפשר לילד גדילה והתפתחות אופטימליות.
הימצאותו של הילד בגן בתנאים המומלצים להלן תאפשר לו תהליך גמילה
תקין, המשלים את התהליך שהוא עובר בבית ההורים. ההמלצות מתייחסות
לכל מרכיבי המערכת השותפים בחינוך הילדים: ההורים, הגננות, השירותים
הפסיכולוגיים, הרשויות המקומיות והסייעות בגנים.

3. ההמלצות
הגננות  3.1 
עבודת הגננת עם גילאי שלוש כוללת גם חינוך לגמילה בדרכים
חינוכיות. על עבודתה החינוכית-טיפולית של הגננת להקרין על
עבודת הסייעת/המטפלת בגן, על ההורים ועל כל ילדי הגן. עבודה
חינוכית-טיפולית מקצועית, אווירה תומכת וחמה ושיתוף בין הבית
למערכת החינוך יבטיחו תהליך גמילה תקין.
 
א.   
הכשרה: יש להכשיר את הגננות במוסדות להכשרת עובדי הוראה
לעבודה בנושאים התפתחותיים של פעוטות מגיל הלידה ובכלל זה
נושא הגמילה.
 
ב.   
השתלמויות: על הגננות והסייעות לעבור השתלמויות בנושא
הגמילה. השתלמויות אלה תתוכננה בשיתוף עם שפ"ח ועם הרשות
המקומית.
 
ג.   
יחד עם הגננת תעבוד מטפלת או סייעת שתהיה מודעת לעובדה
שיהיה עליה להחליף חיתולים לילדים לא-גמולים. יש להדגיש
בהגדרת תפקיד הסייעת שמחובתה לטפל בילדים מצטאים ועליה
להיות דמות משמעותית בליווי הילד בשלבים הרגישים של תהליך
הגמילה.
 
ד.   
ההורים  3.2 
הרשות המקומית תהיה אחראית לקיום שיחות הדרכה להורי
ילדים שעדיין לא נגמלו מחיתולים לקראת כניסת ילדיהם לגני
הילדים על פי חוק חינוך חובה חינם לגילאי שלוש. השיחות
מיועדות גם למטפלות ולסייעות במעונות היום בגנים פרטיים
ובמשפחתונים. המדריך יהיה פסיכולוג חינוכי-התפתחותי. מקום
ההדרכה יכול להיות במסגרות החינוכיות לגילאי שנתיים או
במקום מרכזי אחר שתקבע הרשות המקומית ותיידע את קהל
היעד אודותיו.
 
א.   
בזמן הרישום לגנים העירוניים יקבלו ההורים מנשר הדרכה
בנושא הגמילה וכן מידע על קיום הדרכות בנושא זה שתינתנה על
ידי פסיכולוג מומחה. המנשר הוכן על ידי האגף לחינוך
קדם-יסודי, בשיתוף עם אגף שפ"י.
 
ב.   
אגף שפ"י יקצה תקנים של פסיכולוגים חינוכיים-התפתחותיים
לעבודה פרטנית ומערכתית לגני ילדים מגיל שלוש. הפסיכולוגים
ייקחו חלק פעיל בליווי ובהדרכה של הגננות ושל ההורים בכל
הקשור לתפקוד הילדים, ובכלל זה
 
ג.   
תהליך הגמילה, כפי שמקובל ביחס לילדים בגני חובה. ההורים
ישתלבו במהלך השנה בתכנית הגמילה ויפעלו בשיתוף עם הצוות
המקצועי בהתאם להמלצותיו.
 
 
מסגרת גן הילדים
יש להתקין בגן שלומדים בו גילאי שלוש מתקן לחימום מים, אגנית
(כיור גדול), מקלחת ופינה נעימה, אינטימית ונוחה לטיפול בילד
המצטאה כדי לשמור על פרטיותו ועל כבודו (באחריות הרשויות
המקומיות).
 
3.3 


בשאלות אפשר לפנות לגב' אורה גולדהירש, מרכזת היחידה לטיפול בפרט ואוכלוסיות מיוחדות
באגף לחינוך קדם יסודי, טל' 03‎-6896049,
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/01א, י' סיון תשס"א, 1 ביוני 2001