אוכלוסיות מיוחדות 1.
חינוך מיוחד 1.2
יישום חוק החינוך המיוחד - מועדי ההפעלה של תכניות
החופשה בהתשס"ב, עדכון התעריפים של השתתפות המשרד
בהוצאות נלוות ובפעולות העשרה בחופשות קיץ התשס"א
ותעריף ההזנה בהתשס"ב
1.2‎-2
להלן לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך
המיוחד בשנת הלימודים התשס"ב:
1. 
 
מס' ימי
הלימוד
עד תאריך (כולל) -  מתאריך -  המגזר  החופשה 
5
 
יום שני, כ"א
בתשרי התשס"ב
(8 באוקטובר 2001)
 
יום רביעי, ט"ז
בתשרי התשס"ב
(3 באוקטובר 2001)
 
יהודי
 
סוכות
 
6
 
יום שני, ב'
בטבת התשס"ב
(17 בדצמבר 2001)
 
יום שלישי, כ"ו
בכסלו התשס"ב
(11 בדצמבר 2001)
 
יהודי
 
חנוכה
 
7
 
יום שלישי, י"ג
בניסן התשס"ב
(26 במרס 2002)
 
יום שלישי, ו'
בניסן התשס"ב
(19 במרס 2002)
 
יהודי
 
פסח
 
14
 
יום שלישי, כ"ד
בטבת התשס"ב
(8 בינואר 2002)
 
יום שני, ט'
בטבת התשס"ב
(24 בדצמבר 2001)
 
ערבי
 
חופשת
החורף*
 
14
 
יום שלישי, כ"ד
בטבת התשס"ב
(8 בינואר 2002)
 
יום שני, ט'
בטבת התשס"ב
(24 בדצמבר 2001)
 
דרוזי
 
חופשת החורף*
 
12
 
יום רביעי, כ"ח
בניסן התשס"ב
(10 באפריל 2002)
 
יום חמישי, ט"ו
בניסן התשס"ב
(28 במרס 2002)
 
ערבי
 
חופשת האביב*
 
13
 
יום רביעי, כ"ח
בניסן התשס"ב
(10 באפריל 2002)
 
יום רביעי, י"ד
בניסן התשס"ב
(27 במרס 2002)
 
דרוזי
 
חופשת האביב*
 
27
 
יום רביעי, כ"ב
באב התשס"ב
(31 ביולי 2002)
 
יום שני, כ"א
בתמוז התשס"ב
(1 ביולי 2002)
 
כל המגזרים
 
חודש יולי
 
25
 
יום שישי, י'
באב התשס"ב
(19 ביולי 2002)
 
יום שישי, י"א
בתמוז התשס"ב
(21 ביוני 2002)
 
כל המגזרים
 
חודש יולי
חטיבות
עמלניות
 
13
 
יום חמישי, ז'
באלול התשס"ב
(15 באוגוסט 2002)
 
יום חמישי, כ"ג
באב התשס"ב
(1 באוגוסט 2002)
 
כל המגזרים
 
חודש אוגוסט
 
* ייתכנו שינויים במועדים.
השתתפות משרדנו במימון הוצאות נלוות ופעולות העשרה
בחופשות במסגרות החינוך המיוחד
 
2. 
השתתפות משרדנו בהוצאות נלוות היא 104 ש"ח לכיתה ליום.
בכיתות לאוטיסטים (סוג כיתה 21) התעריף הוא 120 ש"ח לכיתה
ליום.
תקציב זה מועבר לבעלויות על המסגרות החינוכיות. מתוך
תקציב זה יש להקצות למסגרות החינוך 9 ש"ח ליום
לכיתה לחומרים ולציוד מתבלה
.
 
2.1   
השתתפות משרדנו בפעולות העשרה היא 9 ש"ח לתלמיד ליום, כפי
שהיה בהתשס"א.
 
2.2   
- התשס"ב