ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
פגרת הקיץ ותחילת שנת הלימודים התשס"ב 3.5‎-12
פגרת הקיץ: בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ
ביום ראשון, י' בתמוז התשס"א, 1 ביולי 2001. בבתי הספר
העל-יסודיים, במפת"נים, במוסדות להכשרת עובדי הוראה ובכיתות
י"ג-י"ד תתחיל פגרת הקיץ ביום ה', ל' בסיוון התשס"א, 21 ביוני 2001.
 
1. 
תחילת שנת הלימודים התשס"ב: שנת הלימודים התשס"ב תיפתח
ביום ראשון, י"ד באלול התשס"א, 2 בספטמבר 2001.
בישיבות התיכוניות תיפתח שנת הלימודים התשס"ב ביום ראשון, ז'
באלול התשס"א, 26 באוגוסט 2001.
 
2. 


הודעות


חוזר מנכ"ל סא/10(א), י' סיון תשס"א, 1 ביוני 2001