ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים
התשס"ב
3.5‎-14
חופשות רשמיות  1. 
חופשת החורף
16 יום, החל מיום ב', ט' בטבת התשס"ב (24.12.01), עד יום ג',
כ"ד בטבת התשס"ב (8.1.02), ועד בכלל.
 
1.1   
חופשת האביב
14 יום, החל מיום ה', ט"ו בניסן התשס"ב (28.3.02), עד יום ד',
כ"ח בניסן התשס"ב (10.4.02), ועד בכלל.
 
1.2   
יום העצמאות
יום אחד, יום ד', ה' באייר התשס"ב (17.4.02).
 
1.3     
חופשת הקיץ  1.4   
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום
ב', כ"א בתמוז התשס"ב (1.7.02).
 
-   
בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים
ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה תחל חופשת הקיץ ביום ו',
י"א בתמוז התשס"ב (21.6.02).
 
-   
שנת הלימודים התשס"ג (2003/2002) תיפתח ביום א', כ"ד
באלול התשס"ב (1.9.02), בכל מוסדות החינוך.
 
 
 
החגים  2. 
החגים היהודיים (למורים היהודיים)  2.1   
ערב ראש השנה: יום ב', כ"ט באלול התשס"א (17.9.01),
מהשעה 12.
 
-   
ראש השנה: הימים ג' ו-ד', א'-ב' בתשרי התשס"ב
(18‎-19.9.01).
 
-   
ערב יום כיפור ויום כיפור: הימים ד' ו-ה', ט'-י' בתשרי
התשס"ב (26‎-27.9.01)
 
-   
הערה: בתי ספר בערים מעורבות ובתי ספר שאינם מלמדים
ביום הכיפורים חייבים להחזיר יום לימודים באחת
החופשות.
 
 
סוכות: היום הראשון של החג, יום ג', ט"ו בתשרי התשס"ב
(2.10.01), והיום האחרון של החג, יום ג', כ"ב בתשרי
התשס"ב (9.10.01).
 
-   
פסח: היום הראשון של החג, יום ד', ט"ו בניסן התשס"ב
(28.3.02), והיום האחרון של החג, יום שבת, כ"א בניסן
התשס"ב (14.4.02).
 
-   
שבועות: יום שישי, ו' בסיוון התשס"ב (17.5.02).  -   
החגים המוסלמים  2.2   
ראשית השנה ההג'רית 1423: יומיים, מ-30 ל-"די אלחג'א".
א.   
יום הולדת הנביא מוחמד: 12 ב"רביע אלאוול" - יום אחד.  ב.   
לילת אלאיסרא ואל מיעראג' (עליית הנביא השמיימה): 27
ברג'ב - יום אחד.
 
ג.   
רמדאן - חודש הצום 1422: בתי הספר יפעלו במתכונת
שיעורים מקוצרת, כדלקמן:
 
ד.   
יום העבודה בחודש הצום "רמדאן" לבתי הספר
שאוכלוסייתם מוסלמית או שאחוז הילדים המוסלמים
בהם הוא מעל 25% יתחיל כרגיל ולא יאוחר מ-8.30,
וכל שיעור יקוצר ב-10 דקות.
 
-   
ההפסקות תהיינה רגילות, ואפשר לקצר כל הפסקה עד
10 דקות. ההפסקה של 5 דקות בין שיעור לשיעור
תישאר כרגיל.
 
-   
גני הילדים בבתי הספר הפועלים במתכונת הרמדאן
יסיימו את לימודיהם עם תום השיעור השישי בבית
הספר. גני ילדים שאינם צמודים לבתי הספר יתחילו את
לימודיהם בשעה 8, ויסיימו בשעה .12.30
 
-   
בגני הילדים שהגננות שלהם אינן מוסלמיות יפעל הגן
במתכונת רגילה, אולם יאפשר להורים המעוניינים בכך
להוציא את ילדיהם בשעה .12.30
 
-   
בתי הספר שירצו להתחיל את יום הלימודים מאוחר
יותר בימי הצום יגישו בקשה להנהלת המחוז, ולאחר
תיאום עם ועדת ההורים ועם הרשות המקומית תיבדק
הבקשה לאור התקנות הקשורות בכך.
 
-   
עיד אל פיטר (חג הפסקת הצום): ארבעה ימי חופשה, החל
מהיום ה-30 לתחילת הרמדאן.
 
ה.   
עיד אל אד'חא (חג הקרבן): ערב החג וארבעת ימי החג.  ו.   
החגים של העדה האחמדית
נוסף לחגים המוסלמים שהוזכרו לעיל ייעדרו המורים האחמדים
במועדים האלה:
 
2.3   
יום הרפורמה המובטח: יום ד', ח' באדר התשס"ב
(20.2.02).
 
-   
יום המשיח המובטח: יום שבת, י' בניסן התשס"ב
(23.3.02).
 
-   
יום החליפות: יום ב', ט"ז בסיוון התשס"ב (27.5.02).  -   
החגים הדרוזים  2.4   
יום נבי סבלאן: יום ב', כ"ב באלול התשס"א (10.9.01).  -   
חג הנביא אליהו, עיד אל ח'דר: יום ו', י"ב בשבט התשס"ב
(25.1.02).
 
-